You are here

Belgian National Sharing Event: 27 April 2021 10.00-12.00 (online)

27 April 2021
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Show more
Show more
Show more
Show more
Show more

Dans le cadre de la "Sharing Period" pour les réseaux de transfert URBACT, chaque point de contact national organise un événement pour échanger sur le processus ainsi que pour faire connaître les résultats de leurs activités à d'autres parties prenantes (autorités nationales, régionales, villes, etc.).

Le NUP est heureux de vous inviter à son événement #timetoshare in Belgium le 27 avril 2021, pour un atelier de 2h, de 10h à 12h.

 

Elk elk nationaal contactpunt organiseert in het kader van de "Sharing Period" voor de URBACT-overdrachtsnetwerken een evenement om over het proces van gedachten te wisselen en de resultaten van hun activiteiten onder de andere belanghebbenden (nationale en regionale overheden, steden, enz.) te verspreiden.

Het NUP nodigt u graag uit voor haar evenement #timetoshare in Belgium op 27 april 2021, voor een sessie van 2 uur, van 10 tot 12 uur.

Cette session est ouverte à un large public belge.

Nous proposerons une introduction méthodologique avec l'intervention d'un expert externe autour des thématiques suivantes : processus de co-création, participation des citoyens, implication des élus.

Dans un deuxième temps, nous accorderons une place de choix aux villes belges impliquées dans les réseaux de transfert.

** Inscriptions**

Deze sessie zal toegankelijk zijn voor een groot Belgisch publiek.

Wij zullen er een methodologische inleiding voorstellen met de tussenkomst van een externe deskundige over de volgende thema's: co-creatieprocessen, burgerparticipatie en betrokkenheid van verkozen ambtenaren.

In een tweede fase zullen wij tijd maken voor de Belgische steden die betrokken zijn bij de transfernetwerken.

** Registratie **