You are here

Broszura o stanie realizacji Agendy Miejskiej dla UE w zakresie wielopoziomowego zarządzania w praktyce

Edited on

22 June 2019
Read time: 1 minute

Z dumą przedstawiamy Państwu internetową broszurę na temat stanu realizacji Agendy Miejskiej dla UE w zakresie wielopoziomowego zarządzania w praktyce:  “the state of play of the Urban Agenda for the EU – Multi-level governance in action”. 

Niniejsza broszura opisuje różnorodność działań i osiągnięć agendy miejskiej dla UE. Agenda Miejska dla UE to innowacyjna inicjatywą z zakresu polityki miejskiej, która upowszechnia wielopoziomowe zarządzanie w miastach i umożliwia miastom, państwom członkowskim, Komisji Europejskiej i innym kluczowym zainteresowanym stronom zebranie się w celu wspólnego rozwiązywania naglących problemów miejskich i opracowania konkretnych wniosków z korzyścią dla obywateli UE. 

Broszura podkreśla rolę Agendy Miejskiej dla UE w budowaniu innowacyjnego i skutecznego zarządzania, pracowaniu na rzecz bardziej zintegrowanych sposóbów działania w odniesieniu do zagadnień przekrojowych oraz we wdrażaniu Nowej Agendy Miejskiej ONZ. Broszura zawiera szereg przykładów działań podejmowanych na rzecz lepszych uregulowań prawnych i finansowania i większej wiedzy. Istnieje możliwość dalszego wzmocnienia polityki miejskiej w UE poprzez ściślejszą współpracę między miastami, państwami członkowskimi i UE. Właśnie w tym punkcie Agenda Miejska dla UE stanowi konkretny i pozytywny wkład. Jest „parasolem” dla wszystkich inicjatyw polityki miejskiej, pomagajac wzmocnić polityki miejskie na wszystkich poziomach, od miast do państw członkowskich, jak i samej UE. Ponadto, poniższa broszura umożliwia zapoznanie się z wieloma programami i inicjatywami unijnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.