You are here

Bylo schváleno 25 Sítí přenosu!

Edited on

05 June 2018
Read time: 1 minute

25 Sítí přenosu sdružujících 75 evropských měst bylo schváleno Monitorovacím výborem programu dne 4. dubna 2018.

20 zemí je pokryto 25 sítěmi. 36% zapojených měst je v Operačním programu URBACT nováčky. Každá síť, složená ze tří měst, začíná první 6 měsíční fázi projektu, během které má možnost využít prostředky k rozšíření partnerství identifikací relevantních partnerů, vytvoření společného chápání dobré praxe k přenosu, průzkumu podmínek a požadavků k úspěšnému přenosu v místním kontextu a vytvoření metodiky k aktivitám souvisejících s přenosem. Sítě přenosu budou muset mít alespoň 5 – 8 měst.

Níže je seznam 25 schválených Sítí přenosu. Všem z nich gratulujeme!