You are here

Cēsis projektā TechTown: Digitālā pāreja sākas jau bērnībā

Edited on

12 April 2019

Strādājot cieši kopā ar skolām, universitātēm un uzņēmumiem vēsturiskā Cēsu pilsēta ir panākusi būtiskus soļus digitālās izglītības un uzņēmējdarbības atbalstam.

 

 

Pamata informācija:

Atrašanās vieta: Cēsis (Latvija)

Iedzīvotāju skaits: 18065

Iesaistījās šādā URBACT tīklā: TechTown

Vairāk informācijas: http://urbact.eu/techtown

 

Kamēr žurnāls New Yorker apraksta Igauniju kā “digitālo republiku”, 85 kilometrus uz dienvidiem Latvijā - valstī, kas vairāk paļaujas uz tradicionālajām industrijām, kā piemēram, augstas kvalitātes metālapstrāde, atrodas Cēsis. Latvijas spējas dažādās industrijās balstās uz tehniskajās jomās spēcīgu izglītības sistēmu. Cēsis šajā ziņā ir izņēmums  - kā skaista, vēsturiska pilsēta starp mežiem un ezeriem darba vietu izveidē tā ir lielā mērā paļāvusies uz tūrismu un pakalpojumiem. Tomēr, tāpat kā daudzas pilsētas Latvijā, nesenajā ekonomiskajā krīzē Cēsis saskārās ar jauniešu migrāciju gan uz citām pilsētām Latvijā, gan uz ārvalstīm.

 

 

Salīdzinot Latvijas spējas digitālajā uzņēmējdarbībā ar ziemeļu kaimiņu, Evijai Taurene, Cēsu pašvaldības galvenā plānotāja saka: “Igaunijas panākumi digitālajā sektorā izskaidrojami ar spēcīgu un inovatīvu nacionālo pārvaldību, un mēs nekādā veidā nekonkurējam ar Tallinu vai Tartu. Ir arī lietas, ko varam no igauņiem mācīties vietējo pasākumu līmenī, īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības atbalstu”. No visiem ieguvumiem no dalības Tech Town sadarbības tīklā Cēsīs vislielākā ietekme bija vietējā sadarbības tīkla izveidei. TechTown starptautiskās sanāksmes Tallinā parādīja kā izveidot eksistējošo un ideālo uzņēmējdarbības ekosistēmas karti – un iztēloties ceļu no eksistējošā varianta uz ideālo.

 

Super iedvesmojoši

“Tā kā bijām mazākā pilsēta TechTown sadarbības tīklā, dažkārt nebija viegli iedomāties kā sadarbības partneru inovatīvās aktivitātes varētu īstenot mūsu vietējā kontekstā. Bet URBACT pieredze mums noteikti ir bijusi super iedvesmojoša, un mūsu pilsēta ir diezgan ambicioza!” saka Evija Taurene. Vairākas iniciatīvas, kuras redzējām pie partnerpilsētām ir iestrādātas Cēsu iespaidīgajā darbības plānā digitālajai izaugsmei līdz 2022.gadam, kas tika izstrādāts TechTown projekta ietvaros. Īpaši lietderīga bija Bārnslijas (UK) prakse Code Cabin Camp un Digital Toddlers programma no Loop City (pašvaldību klasteris pie Kopenhāgenas Dānijā).

 

“Protams daudzas aktivitātes esam uzsākuši jau tagad vai sāksim pavisam drīz ir no mūsu pašu idejām un vietējā konteksta. Tomēr, būtiski, ka URBACT pieredze ir palīdzējusi mūsu pilsētai identificēt nepieciešamību mobilizēt sabiedrības atbalstu digitālās ekonomikas attīstībai vietējā līmenī”, saka Evija Taurene.

 

Viens no galvenajiem elementiem URBACT procesā bija vietējo ieinteresēto pušu identificēšana, un dažu no tiem iesaistīšana URBACT vietējā grupā konkrētu aktivitāšu formulēšanai. “Mēs sākām organizēt vietēja mēroga digitālās tēmas pasākumus, un izrādījās, ka mums ir nevis 10, bet 70 vietējie iedzīvotāji, kas darbojas digitālajā ekonomikā! Tādā mazai pilsētai kā Cēsis tas šķita neticami.”, saka E.Taurene. Visu procesu veiksmīgi atbalstīja digitālo industriju centra Skola6 atvēršana Cēsīs 2015.gadā, tieši kad TechTown tika uzsākts. Šī aktivitāte bija jau iepriekš ieplānota, tomēr sadarbības tīklā iegūtā informācija par šādu centru darbību citur un kā šādi centri var sniegt pastāvīgu nevis īslaicīgu atbalstu uzņēmējdarbības aktivitātēm bija vitāli svarīga.

 

Satiekot tehnoloģiju speciālistus

Cēsu idejas par to kā vislabāk izmantot Skola6 lielā mērā nāca no partneriem TechTown projektā. “Sekojot viņu piemēram, izlēmām lēkt nezināmajā un organizēt pasākumu ar mērķi personīgi satikties ar cilvēkiem, kas darbojās digitālajā ekonomikā. Ir organizētas 3 vietējās tikšanās, kuras apmeklēja vairāk kā 50 interesenti.”, tā E.Taurene.

 

Kopienas veidošanas pasākumi palīdzēs atzīmēt Cēsis Latvijas, un pēc tam cerams arī Baltijas, kartē kā vietu, kur notiek tehnoloģiju pasākumi. Tās nav mazas ambīcijas, ņemot vērā Igaunijas sasniegumus nozarē. “Mēs ceram, kas tas rosinās vietējos iedzīvotājus apsvērt jaunu karjeru tehnoloģiju jomā, kā arī piesaistīs Cēsīm jaunus iedzīvotājus”, papildina E.Taurene.

 

Digitālā izglītība

Kad vietējā grupa bija izveidojusi digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas kartes, tā nolēma, ka galvenā svira pārmaiņām un uzlabojumiem ir izglītība. Savā darbības plānā digitālajai izaugsmei līdz 2022.gadam, pilsēta parāda savus mērķus izglītībā. Cēsīm ir iespēja, ka pilsētā atrodas Rīgas Tehniskās universitātes filiāle. Tomēr, vietējā grupa vēlējās kā prioritāti noteikt vismazākos. “Mēs vēlamies uzlabot pieeju digitālajām prasmēm visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma. TechTown partnerpilsētas, īpaši Beisingstoka Lielbritānijā un Loop City Dānijā parādīja piemērus, kur bērni iesaistās digitālajā izglītībā sākot no ļoti jauna vecuma”, teikts Cēsu darbības plānā.

 

Organizējot pasākumus un diskusijas pašvaldībai ir izdevies panākt digitālās ekonomikas nonākšanu vietējā darba kārtībā. “Lai arī skolās pārmaiņas notiek lēni, pašlaik ir izpratne, ka pārmaiņas ir svarīgas. Dažas skolas izveidoja jaunas ārpusstundu aktivitātes un programmas šajā septembrī”, saka E.Taurene. “Tomēr mums joprojām jācīnās ar mītiem saistībā ar digitālo izglītību. Daži cilvēki domā, ka bērni tikai sēž pie datora un aizmirsīs kā rakstīt, lasīt un komunicēt.”

 

Raksta oriģinālversija angļu valodā pieejama ŠEIT