You are here

CARD4ALL -ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Edited on

22 May 2020
Read time: 2 minutes

Οι πόλεις που είναι "ανοιχτές", διαφανείς, συνεργάσιμες και υιοθετούν ολοκληρωμένες λύσεις έναντι μιας κρίσης είναι καλύτερα εξοπλισμένες για τη διαχείριση πανδημιών από εκείνες που δεν είναι.

Η κάρτα πολίτη, όπως σχεδιάστηκε αρχικά στη γαλλική πόλη Γκιχόν (Gijon), είχε ως στόχο να προσφέρει στους πολίτες δημόσιες υπηρεσίες καλής ποιότητας έτσι ώστε να έχουν μία κάρτα για όλες τις δημοτικές ενέργειες. Έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο για την αύξηση της ποιότητας ζωής και την τόνωση της «Έξυπνης ζωής», της διαφάνειας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και τοπικών δημόσιων αρχών.

Η κάρτα πολίτη είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη, αντικαθιστώντας άλλα συστήματα αναγνώρισης όπως η Κάρτα Βιβλιοθήκης, η Κάρτα Συγκοινωνιών ή άλλα που σχετίζονται με δημοτικές υπηρεσίες. Η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε μία κάρτα, εξοικονομεί χρόνο και είναι ένα καλό παράδειγμα αποτελεσματικής απλοποίησης.

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα στην κάρτα πολίτη που μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις να διαχειριστούν πανδημίες και χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας καθώς και υπερβολική θνησιμότητα. Ωστόσο, ακόμη και σε μια κρίση για τη δημόσια υγεία, η χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  χρήζει προσοχής, αλλά εφόσον ο Δήμος κάνει νόμιμη χρήση και ακολουθεί τις οδηγίες απορρήτου, είναι συνήθως εντάξει! Υπάρχει πάντα αυτή η διαχωριστική γραμμή σχετικά με την ερώτηση " τι πρέπει να γνωρίζουμε;".

Όμως, πέραν από τις πτυχές που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, το επίκεντρο τώρα είναι πώς η κάρτα πολίτη μπορεί να είναι χρήσιμη για την υιοθέτηση κρίσιμων μέτρων, όπως, ο συνδυασμός της προληπτικής παρακολούθησης, η τακτική επικοινωνία, η ταχεία απομόνωση και η προσωπική και κοινοτική προστασία (π.χ. κοινωνικές αποστάσεις).

Η κάρτα πολίτη αποδίδει μεγάλη σημασία στην ικανότητα επικοινωνίας και στην εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, κάτι που είναι επίσης απαραίτητο, όπως είναι η διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η προσβασιμότητα σε νοσοκομεία, κλινικές, μονάδες φροντίδας και απαραίτητος εξοπλισμό.

Ένα άμεσο χαρακτηριστικό είναι το «ανέπαφο» της κάρτας, το οποίο μειώνει την πιθανή μόλυνση από μολυσμένες επιφάνειες και την εξάπλωση αυτής σε καθημερινές δραστηριότητες όπως η πληρωμή σε λεωφορεία, η πρόσβαση σε δημόσια κτίρια, η χρήση εκτυπωτών σε δημόσιους χώρους, η ενεργοποίηση ανελκυστήρων και πολλά άλλα. Αυτές οι χρήσεις ανέπαφης προσβασιμότητας  θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες ή ακόμη και (με μία μικρή επένδυση) σε ιδιωτικά κτίρια.

Η κάρτα πολίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση των ασθενών και του προσωπικού, παρακολούθηση της δημόσιας υγείας, υποστήριξη για πιθανή αύξηση προσωπικού, για τήρηση μητρώου για την COVID-19, ως εργαλείο σχεδιασμού χωρητικότητας και ως πόρος οικονομικής επίδρασης και ανάλυσης. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να είναι η ικανότητα εντοπισμού της θέσης των ασθενών που ήταν θετικοί στο τεστ για την COVID-19, καθώς και αλληλεπιδράσεις και εκθέσεις άλλων ασθενών, κλινικών και προσωπικού που επιτρέπουν την παρακολούθηση των λοιμωδών νόσων και την αυτόματη παρακολούθηση για «hot-spots» χρησιμοποιώντας τοπική γεωγραφική χαρτογράφηση. Οι στρατηγικές παρακολούθησης και περιορισμού βάσει πληροφοριών μπορούν να βελτιώσουν την ανίχνευση της COVID-19, να μειώσουν τη μετάδοση και να βοηθήσουν τα νοσοκομεία και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να διαχειριστούν τη χωρητικότητα και τις προμήθειες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των ασθενών, των φροντιστών και της κοινότητας.

Επίσης, η κάρτα πολίτη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των κοινωνικών παροχών. Πέρα από την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών, η κρίση πιθανότατα θα επιφέρει τεράστιο ανθρώπινο κόστος με άλλους τρόπους, αυξάνοντας τη φτώχεια και τις ανισότητες και επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο εκείνες τις ομάδες που είναι ήδη ευάλωτες. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν μια διττή πρόκληση: την καταπολέμηση της πανδημίας από τη μία, με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων αυτής από την άλλη. Αυτές οι έντονες απειλές κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μια πιο ισχυρή και συντονισμένη πολιτική ανταπόκριση. Η κάρτα πολίτη (σε αυτήν την περίπτωση αριθμός και PIN) είναι ένα γρήγορο και αποτελεσματικό εργαλείο, για παράδειγμα, όσον αφορά στην εφαρμογή κοινωνικών παροχών σε ασθένειες, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μείωση των ναύλων κινητικότητας, αλλά και για την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων κατά προτεραιότητα.

Πολλές άλλες χρήσεις για την κάρτα πολίτη μπορούν να επισημανθούν, αλλά μία που θα μπορούσε να είναι σημαντική στο στάδιο της ανάκαμψης από την πανδημία είναι η λεγόμενη "κάρτα ανοσίας", βάσει ορολογικών εξετάσεων. Η δοκιμή για το αν κάποιος είναι θετικός στον κορονοϊό Covid-19 έχει γίνει ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της παγκόσμιας πανδημίας. Επίσης, ίσως η κάρτα αυτή να είναι και το κλειδί για την επιστροφή στην κανονικότητα.  Αυτό θα μπορούσε να είναι μια τεράστια ώθηση στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας της πρώτης γραμμής που μπορεί να έχουν εκτεθεί στον ιό, αλλά χρειάζονται απεγνωσμένα να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζομένους των ιδιωτικών εταιρειών που πρέπει να επιστρέψουν στην "κανονική ζωή" για να ξεκινήσουν την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Με τον έλεγχο της κάρτας πολίτη, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την ανοσία του πολίτη και να δώσουν δωρεάν κάρτα για μια κανονική δραστηριότητα.

Οι αρχές των πόλεων πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να αναπτύξουν δίκτυα για τη διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών, τη μείωση της εξάπλωσης παραπληροφόρησης, τη βελτίωση της παιδείας για την υγεία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και μείωσης της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Εμείς στο CARD4ALL, πιστεύουμε ότι η κάρτα πολίτη είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πόλεις.

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.