You are here

Celje v omrežju GenderedLandscape

Edited on

17 February 2021
Read time: 2 minutes

Maja lani je z delom začela še zadnja skupina omrežij v programu URBACT III. Med njimi je tudi pet slovenskih partnerjev. Na srečanju partnerjev januarja 2021 smo se z njimi pogovarjali o tem, kako jim kljub omejitvam, povezanim s koronavirusom, uspeva uresničevati načrtovane aktivnosti.

Javni zavod SOCIO, javni zavod za socialnovarstvene dejavnosti Celje, je eden od slovenskih partnerjev v akcijskih omrežjih. SOCIO pokriva zelo široko paleto storitev s področja socialnega varstva, od materinskega doma, zavetišča za brezdomce in dela z odvisniki od prepovedanih drog do socialne aktivacije ranljivih družbenih skupin. Poleg tega pa sodelujejo tudi v domačih in tujih projektih na svojem vsebinskem področju, kot je na primer projekt Celje Zdravo mesto. Za projekt skrbi Urška Danilovič.

 

WEED

SOCIO v programu URBACT sodeluje že drugič. Prvič so v obdobju med letoma 2008 in 2011 vodili omrežje WEED (Women, Enterprise and Employment in Local Development). Njihov glavni cilj v omrežju WEED je bila izmenjava znanj in izkušenj na temo udeležbe žensk na trgu dela in v razvoju podjetništva. V okviru projekta so partnerji obravnavali tri prioritete: (1) ženske in podjetništvo, (2) ženske v znanosti in ekonomiji znanja in (3) neenakosti med spoloma na delovnem mestu in na trgu dela. Podrobneje smo o projektu WEED že poročali.

Kot je povedala Urška Danilovič, so bili z rezultati sodelovanja v omrežju WEED zelo zadovoljni, saj so v njem zgradili temelje za vzpostavitev medgeneracijskega oziroma večgeneracijskega centra, za potrebe katerega so zaposlili štiri osebe.

GenderedLandscape

Od leta 2019 pa sodelujejo v omrežju GenderedLandscape. Omrežje podobno kot WEED naslavlja ženske, vendar se ukvarja predvsem z vprašanjem, kako pri razvoju politik in storitev obravnavati enakosti spolov, glede na to, da moški in ženske drugače uporabljajo mesto in strukture v njem.

Partnerji v omrežju so Umea (Švedska), ki je vodilni partner, ter Frankfurt (Nemčija), Trikala (Grčija), Barcelona (Španija), La Rochelle (Francija) in Panevėžys (Litva). Kot pravi Urška Danilovič so se, kar se tiče sodelovanja s tujimi partnerji, kar dobro prilagodili. Mednarodna srečanja so se iz zanimivih obiskov na tujem spremenila v spletne konference.

Projektni partnerji projekta Genderedlandscape

 

Vključevanje albanskih žensk v slovensko družbo

Veliko težje pa trenutnim razmeram prilagajajo lokalni program. Partnerji namreč poleg mednarodnega povezovanja aktivno razvijajo lokalni akcijski načrt, ki naj bi nastal kot plod sodelovanja ustaljene lokalne delovne skupine. V Celju so se odločili lokalne aktivnosti posvetiti integraciji albanskih žensk na trg dela. Pri svojem delu zaznavajo veliko potreb oziroma želje s strani te družbene skupine za njihovo vključitev v slovensko oziroma celjsko družbo, na bolj viden in kreativen način. Gre namreč za dolgoročno nezaposleno družbeno skupino.

Zamislili so si pilotni projekt, za katerega si želijo, da bi bilj čim bolj praktičen in da bi tako kot v prejšnjem sodelovanju v programu URBACT lahko akcijski načrt v čim večji meri tudi uresničili. V njihovem primeru to pomeni vključitev žensk na trg dela, tako z individualnim kot s skupinskim pristopom. Podporo pa jim želijo nuditi v vseh fazah, torej pred vključitvijo, med vključitvijo in tudi kasneje kot informacijska točka za nadaljnja vključevanja.

Mali pilotni projekt jeseni

Za letošnje leto so načrtovali veliko aktivnosti, vendar jih s težavo izvajajo. Čeprav gre za skupino žensk s svojim programom v večgeneracijskem centru, s katerimi imajo torej stike že vzpostavljene, je nadgradnja, kot si jo predstavljajo, praktično nemogoča v trenutnih razmerah. Za to je namreč bistven osebni stik. Aktivnosti so tako nekoliko zamaknili in upajo, da bomo lahko čim prej nadaljevali z aktivnostmi tudi na lokalni ravni.

V naslednjih mesecih pripravljajo anketo s ciljno skupino, na podlagi katere bodo jeseni izvedli mali pilotni projekt (small scale action). Jeseni bodo gostili tudi mednarodno srečanje v Sloveniji, za katerega si želijo, da bi ga lahko izvedli v živo.