You are here

Celoevropský informační den OP URBACT k výzvě pro příklady dobré praxe

Edited on

09 October 2017
Read time: 1 minute

Výzva pro příklady dobré praxe Operačního programu URBACT III pro města – již je možné podávat žádosti

*Zúčastněte se celoevropského informačního dne OP URBACT, který se bude konat 30. ledna 2017 v Bruselu*

URBACT otevřel výzvu pro příklady dobré praxe pro všechna evropská města, bez ohledu na jejich velikost nebo zeměpisnou polohu, s cílem propagovat, odměnit a přenést jejich dobrou praxi v oblasti integrovaného městského rozvoje do ostatních měst.

Všichni víme, že v této nelehké době města čelí stále rostoucímu množství výzev spojených např. s demografickými změnami, změnami klimatu a ekologickými cíli, sociálním začleňováním, nezaměstnaností a městskou chudobou.

URBACT je přesvědčen, že každé město má „skryté“ příklady dobré praxe, které reagují na místní výzvy a dosahují výsledků. Tyto praxe mohou být zajímavé pro další evropská města, která se chtějí od svých kolegů osvědčené postupy naučit, přizpůsobit si je a opakovaně využít, aniž by objevovala již objevené a to především v této době, kdy se města potýkají s nedostatkem zdrojů.

K identifikování těchto praxí a jejich širokému sdílení otevřel URBACT 5. prosince 2016 výzvu pro příklady dobré praxe. Tato výzva bude otevřena do 31. března 2017.

Vybraným městům bude udělen titul URBACT město s dobrou praxí. Tento titul městům poskytne uznání a viditelnost, což si na základě svých dosažených výsledků jistě zaslouží. Kromě toho se vybraná města stanou součástí průkopnické skupiny příkladů dobré praxe URBACT a jejich postupy budou široce propagovány na úrovni EU a na mezinárodní úrovni. Jako další krok budou zároveň schopna sdílet své příklady dobré praxe s ostatními městy v rámci Sítí přenosu (výzva má být otevřena v září 2017). Tento proces je v kostce popsán zde.

Pro počet vybraných dobrých praxí není stanovena žádná horní hranice a ani zde nejsou žádná předvybraná témata. Pro více informací o výzvě pro příklady dobré praxe a postupu podávání žádostí prosím navštivte webové stránky URBACTu.

*Celoevropský informační den k této výzvě se bude konat dne 30. ledna 2017 od 15:00 do 18:30 v angličtině v konferenčním centru Albert Borschette (36 rue Froissart, 1040, Brusel). Program akce a registrační formulář naleznete ZDE.