You are here

City Lab # 3 - Podejścia zintegrowane

24 - 25 October 2019
M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

24-25 października 2019 r

We współpracy z EUROCITIES, URBACT organizuje serię Warsztatów Miejskich „City Labs”, które skupiają się na dogłębnym przeglądzie zasad Karty Lipskiej. Wyniki warsztatów City Labs zostaną wykorzystane do odświeżenia tego kluczowego dotyczącego polityk miejskich dokumentu w ramach prezydencji niemieckiej UE w 2020 r.

Skupiony na zasadzie zintegrowanego podejścia City Lab # 3, odbędzie się w Warszawie równolegle z Forum Spraw Społecznych EUROCITIES i tuż po nim. Ten Warsztat Miejski będzie łączyć się z tematami polityk miejskich Forum i będzie próbą zgłębienia zasady zintegrowanego podejścia w rozwoju obszarów miejskich. Zwłaszcza tego, jak miasta radzą sobie z wyzwaniami zintegrowanego podejścia w odniesieniu do gospodarki, spraw społecznych i równouprawnienia płciowego.

W ścisłej współpracy z Forum Spraw Społecznych EUROCITIES uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z niektórymi zintegrowanymi praktykami wdrażanymi obecnie w Warszawie, dotyczącymi włączenia społecznego i dobrobytu.

W warsztatach City Lab biorą udział wybrani urzędnicy i decydenci, a także przedstawiciele instytucji poziomu unijnego i krajowego. Format warsztatów będzie interaktywny i dynamiczny. Dnia 24-go po południu nacisk zostanie położony na tematy polityk miejskich a 25-go rano na zgłębianie skutecznych praktyk miejskich.

Program jest dostępny w tym miejscu.

Aby zapewnić wysoką jakość spotkania i interaktywną dyskusję, liczba miejsc jest ograniczona do 40. Zainteresowane miasta lub inne podmioty miejskie są proszone o jak najszybszą rejestrację w tym miejscu. Przed samodzielną organizacją pobytu prosimy poczekać na potwierdzenie rejestracji.

Jakieś pytania? Prosimy o kontakt z nami (po angielsku) pod adresami  n.morgan@urbact.eu / a.fauvel@urbact.eu .

CityLab # 1 koncentrował się na Uczestnictwie - przeczytaj dokument programowy tutaj.
CityLab # 2 koncentrował się na zrównoważonym rozwoju - obejrzyj wideo tutaj. Dokument programowy z tego spotkania zostanie opublikowany w październiku 2019 r


Centrum wiedzy URBACT gromadzi dobre praktyki i wnioski pozyskane bezpośrednio z miast, celem podzielenia się nimi ze wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w politykę miejską w całej Europie. Program prac nad badaniem zastosowania w mieście zintegrowanych i partycypacyjnych koncepcji rozwoju obszarów miejskich rozpoczął się we wrześniu 2018 r. i trwać będzie do 2020 r. Seria praktycznych warsztatów miejskich „City Lab” bada rozwój na poziomie technicznym i formułowanych polityk w miastach europejskich oraz opracowuje zalecenia dla pokonywania napotykanych barier. Prace te są zgodne z procesem niemieckiej prezydencji UE 2020 mającej na celu odnowienie Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, z wykorzystaniem w tej debacie doświadczeń miast.