You are here

Co se až doposud Brno naučilo v projektu ONSTAGE?

Edited on

11 November 2020
Read time: 2 minutes

Účast Brna v projektu ONSTAGE v rámci programu URBACT patří mezi první zkušenosti českého města využívající hudební vzdělávací programy s cílem dosažení změny ve společnosti. Dvě městské školy nyní nabízejí – dokonce i v době koronavirové pandemie – bezplatné hudební lekce pro nadšené děti, z nichž velká většina náleží k romské komunitě.  

Myšlenka využití hudebních vzdělávacích programů k podpoře společenských změn patří v českém kontextu k novinkám. I když v zemi existuje hustá síť státních základních hudebních škol, které nabízejí kurzy hudby a múzických umění za dostupné poplatky pro každého zájemce, existují děti, zejména v zanedbané oblasti našeho města, které se obvykle do takových programů nezapojují. Z tohoto důvodu se Brno rozhodlo následovat dobrou praxi městské hudební školy EMMCA z vedoucího města projektu ONSTAGE L’Hospitalet de Llobregat a díky zapojení do tohoto projektu programu URBACT přenést hudební výchovu dětí přímo do svých základních škol.

Doposud byly díky projektu ONSTAGE zřízeny a nabízeny bezplatné hudební skupinové lekce ve dvou základních školách v těch městských částech, které jsou považovány za ohrožené sociálním vyloučením. Lekce, založené na metodice El Sistema, byly zahájeny v září 2019 na základní škole ZŠ nám. 28. října, která nabízí lekce hry na housle a violoncello, a v lednu 2020 na základní škole ZŠ Merhautova výukou hry na kytaru.

Lekce kytary na ZŠ Merhautova (5. 3. 2020)

Děti se scházely několikrát týdně, aby hru procvičovaly, a teprve po několika měsících se naučily společně zahrát jednoduchou melodii. Všichni učitelé, kteří lekce vedli, se shodli, že takové intenzivní skupinové vzdělávání je přínosné i náročné zároveň – děti rychle dělaly pokroky tak, že se navzájem motivovaly k lepšímu výkonu, ale ve skupinové lekci měly zároveň tendenci se více rozptylovat a ztrácet motivaci, než by se mohlo stát při tradiční individuální lekci, které české základní hudební školy obvykle nabízejí.

Učitel vybírá kytary ke koupi do programu (Leden 2020)

Většinu studentů zařazených do programů tvoří romské děti, jejichž kulturní tradice s hraním hudby úzce souvisí. Zejména starší generace Romů stále vlastní hudební nástroje a umí na ně hrát. V dnešní době již není tato tradice tak živá jako dřív, ale náklonnost k hudbě je v dětech stále zakořeněna. Podle učitelů jsou někteří žáci přirozeně talentovaní a mají pro hudbu velmi dobrý cit.

Výzva zda zachovat hudební lekce během pandemie

Covid-19 vstoupil do našich životů nečekaně a přinutil nás zpomalit všechny naše společenské aktivity v soukromém i profesionálním životě. Kvůli karanténě bylo také nutné přerušit většinu našich aktivit v rámci projektu ONSTAGE. Vynucené sociální distancování však nemělo pouze negativní dopady. Naučili jsme se, že existují způsoby, jak navzdory této těžké době zůstat ve spojení. Jeden z našich hudebních programů – na základní škole ZŠ Merhautova – pokračoval formou jednotlivých online kurzů. Dokázal tak, že i za těchto neobvyklých okolností je takový způsob výuky a propagace hudby pro Brno dobrým příkladem, a dává nám naději, že je v budoucnu možné v realizaci těchto programů pokračovat.

Autorkou článku je Andrea Barickmanová (barickmanova.andrea@brno.cz)