You are here

DNI INFORMACYJNE NABORU DO SIECI PLANOWANIA DZIAŁAŃ URBACT

18 January 2019

W związku z trwającym naborem do Sieci Planowania Działań zapraszamy do udziału w Dniach Informacyjnych URBACT III organizowanych przez Krajowy Punkt URBACT we współpracy z partnerami krajowymi i regionalnymi. Wydarzenia te będą okazją do uzyskania szczegółowych informacji nie tylko o naborze ale również o rezultatach poprzedniej edycji SPD, pracach Sieci Transferu i Sieci Wdrażania, a także o możliwościach i przyszłości programu.

Nabór projektów do SPD skierowany jest do europejskich miast, chcących opracować Zintegrowany Plan Działania w konkretnym temacie. Udział w Sieciach Planowania Działań ma na celu dostarczyć miejskim władzom samorządowym rozwiązań na różnorakie wyzwania, problemy i potrzeby miejskie, powstałych w oparciu o partycypacyjną metodę URBACT, współpracę wielu interesariuszy i międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń.  Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli miast lub ich dzielnic, obszarów metropolitarnych i aglomeracji, miejskich agencji, władz regionalnych i krajowych oraz szkół wyższych.

Krajowy Punkt URBACT organizuje szereg Dni Informacyjnych w wielu miastach Polski oraz będzie uczestniczyć na wielu wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą, na których przedstawiciele programu będą  informować o naborze.

Zamieszczamy poniżej listę już potwierdzonych Dni Informacyjnych URBACT w Polsce. W najbliższym czasie dodamy kolejne daty i miejsca jak też linki do formularzy rejestracyjnych:

22.01.2019 - Aglomeracja Opolska - Jarnółtówek  (spotkanie dla członków Aglomeracji Opolskiej)

28.01.2019 - Spotkanie informacyjne dla miast dotyczące możliwości finansowania i wdrażania inteligentnych rozwiązań w Warszawie.

7.02.2019 - Dzień Informacyjny URBACT w Opolu. Spotkanie odbędzie się o godz. 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Ostrówek, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego. W tym miejscu znajdą państwo program i informację o spotkaniu . Rejestracja jest możliwa w tym miejscu.

8.02.2019 - Dzień Informacyjny w Jeleniej Górze. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze ul. Sudecka 29, sala nr 13 - I piętro, o godzinie 11.00. Program jest do pobrania w tym miejscu. Rejestracja jest możliwa w tym miejscu.

13.02.2019 - Dzień informacyjny w Kaliszu, dla miast Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

14.02.2019 - Dzień Informacyjny we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5. Informacje oraz program i rejestracja są dostępne w tym miejscu.

20.02.2019 - Dzień Informacyjny w Szczecinie odbędzie się w ramach "Spotkania informacyjnego w Szczecinie dotyczące programów europejskich dla miast". Spotkanie odbędzie się w sali 308 Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30. Program jest dostępny w tym miejscu. Zainteresowani udziałem proszeni są o pobranie formularza zgłoszeniowego w tym miejscu i przesłanie uzupełnionego na adres gpi@wzp.pl. Informacje o wydarzeniu są też dostępne w tym miejscu.

27.02.2019 - Dzień informacyjny w Katowicach. Program wkrótce.

4-8.03.2019 - Dzień Informacyjny w Gdańsku. Data do potwierdzenia.

Dalsze daty będą ustalane

 

Dzień Informacyjny dla Miast Francuskich i Luksemburskich - 5 luty 2019.

Wydarzenie się odbyło. Miasta chcące nawiązać współpracę z miastami francuskimi zapraszamy do kontaktu.