You are here

DNI INFORMACYJNE NABORU DO SIECI PLANOWANIA DZIAŁAŃ URBACT III

Edited on

08 March 2019
Read time: 2 minutes

W związku z trwającym naborem do Sieci Planowania Działań zapraszamy do udziału w Dniach Informacyjnych URBACT III organizowanych przez Krajowy Punkt URBACT we współpracy z partnerami krajowymi i regionalnymi. Wydarzenia te będą okazją do uzyskania szczegółowych informacji nie tylko o naborze ale również o rezultatach poprzedniej edycji SPD, pracach Sieci Transferu i Sieci Wdrażania, a także o możliwościach i przyszłości programu.

Nabór projektów do SPD skierowany jest do europejskich miast, chcących opracować Zintegrowany Plan Działania w konkretnym temacie. Udział w Sieciach Planowania Działań ma na celu dostarczyć miejskim władzom samorządowym rozwiązań na różnorakie wyzwania, problemy i potrzeby miejskie, powstałych w oparciu o partycypacyjną metodę URBACT, współpracę wielu interesariuszy i międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń. Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli miast lub ich dzielnic, obszarów metropolitarnych i aglomeracji, miejskich agencji, władz regionalnych i krajowych oraz szkół wyższych.

Krajowy Punkt URBACT organizuje szereg Dni Informacyjnych w wielu miastach Polski oraz będzie uczestniczyć na wielu wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą, na których przedstawiciele programu będą informować o naborze.

Zamieszczamy poniżej listę już potwierdzonych Dni Informacyjnych URBACT w Polsce. W najbliższym czasie dodamy kolejne daty i miejsca jak też linki do formularzy rejestracyjnych:

22.01.2019 - Aglomeracja Opolska - Jarnółtówek (spotkanie dla członków Aglomeracji Opolskiej)

28.01.2019 - Spotkanie informacyjne dla miast dotyczące możliwości finansowania i wdrażania inteligentnych rozwiązań w Warszawie.

7.02.2019 - Dzień Informacyjny URBACT w Opolu. Spotkanie odbędzie się o godz. 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Ostrówek, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego. W tym miejscu znajdą państwo program i informację o spotkaniu . Rejestracja jest możliwa w tym miejscu.

8.02.2019 - Dzień Informacyjny w Jeleniej Górze. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze ul. Sudecka 29, sala nr 13 - I piętro, o godzinie 11.00. Program jest do pobrania w tym miejscu. Rejestracja jest możliwa w tym miejscu.

13.02.2019 - Dzień informacyjny w Kaliszu, dla miast Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

14.02.2019 - Dzień Informacyjny we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5. Informacje oraz program i rejestracja są dostępne w tym miejscu.

20.02.2019 - Dzień Informacyjny w Szczecinie odbędzie się w ramach "Spotkania informacyjnego w Szczecinie dotyczące programów europejskich dla miast". Spotkanie odbędzie się w sali 308 Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30. Program jest dostępny w tym miejscu. Zainteresowani udziałem proszeni są o pobranie formularza zgłoszeniowego w tym miejscu i przesłanie uzupełnionego na adres gpi@wzp.pl. Informacje o wydarzeniu są też dostępne w tym miejscu.

27.02.2019 - Dzień Informacyjny w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w budynku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Sali Kolumnowej od 9.30 do 14.30. Rejestracja jest możliwa w tym miejscu. Więcej informacji dostępnych jest w tym miejscu.

7.03.2019 - Dzień Informacyjny w Rzeszowie. Spotkanie odbędzie się w sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie. Informacje o wydarzeniu oraz rejestracja są w tym miejscu.

11.03.2019 - Dzień Informacyjny w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 marca 2019 roku w godz. 10:00-14:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (Sala „Polskie niebo" na parterze). Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 32 68 147/ 148/ 152  do 8 marca 2019 roku. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Wszystkie informacje są dostępne w tym miejscu.

18.03.2019 - Dzień informacyjny w Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 09:30 do 14:15 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, aula – I piętro. Wszystkie informacje i formularz rejestracyjny są na stronie RPO w tym miejscu.

19.03.2019 - Dzień Informacyjny w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, III piętro, sala 318. Wszystkie informacje o wydarzeniu są na stronie RPO Wrota Podlasia w tym miejscu.

Dalsze daty będą ustalane

Dni Informacyjne URBACT są organizowane w każdym kraju członkowskim UE.

Na Dniach Informacyjnych dla Miast Francuskich, Hiszpańskich i Włoskich zorganizowano bezpośrednie spotkania streamingowe z miastami polskimi.

Zapraszamy do kontaktu polskie samorządy miejskie, aglomeracje oraz miejskie agencje rozwoju chcące nawiązać współpracę z miastami europejskimi w ramach Sieci Planowani Działań.