You are here

Dobre prakse, ki si jih velja zapomniti

Edited on

22 December 2017
Read time: 2 minutes

Med 3. in 5. oktobrom 2017 je 450 udeležencev festivala spoznavalo 97 URBACT dobrih praks s področja trajnostnega urbanega razvoja iz vse Evrope. Za vse, ki se festivala niste uspeli udeležiti, smo izbrali nekaj praks, ki so se nam zdele najzanimivejše. Več o festivalu in vsi materiali so zbrani tukaj.

Osrednja točka festivala so bila mesta, ki jih je URBACT nagradil za dobro prakso. V različnih formatih so predstavljala svojo dobro prakso in iskala potencialne partnerje za aktualni razpis. Mesta z dobro prakso bodo namreč v naslednjih tednih oblikovala omrežja, v katerih bodo prenašala svojo prakso v druga evropska mesta. Če se jim želite pridružiti, imate še nekaj časa. Razpis je odprt do 10. januarja 2018.

Festival so soustvarjali vsi udeleženci, ki so se v različnih formatih spoznavali, se učili drug od drugega in poglobljeno razpravljali o posameznih dobrih praksah. Interaktiven program in zanimivo festivalsko prizorišče (kreativna četrt Telliskivi) sta spodbudila vedoželjnost, mreženje in izmenjavo. Dokumentiranih je bilo kar 1800 osebnih stikov med udeleženci festivala, ki so vizualizirani na tem zemljevidu.

Tukaj objavljamo nekaj praks, ki se so slovenski delegaciji na festivalu zdele najzanimivejše. O nekaterih bomo v naslednjih tednih in mesecih poročali še bolj poglobljeno, sledite nam!

1. Collective school catering (Mouans-Sartoux, FR)
Mesto zagotavlja lokalno in ekološko pridelano hrano v šolah, ozavešča o zdravi prehrani in zmanjšanju količin zavržene hrane. S tem povezuje mesto z zaledjem, spodbuja lokalno pridelavo hrane in ohranja obdelavo kmetijskih zemljišč. V ta namen so prilagodili pravila javnega naročanja.
Več ...

2. Street art murals for urban renewal (Heerlen, NL)
Degradirano rudarsko mesto se je prenove in oživljanja mesta lotilo z ulično umetnostjo – velikimi poslikavami slepih fasad. Poslikave pripravljajo tuji in domači umetniki, teme in motivi pa se v nekaterih primerih razvijajo v sodelovanju s prebivalci. Poslikav je zdaj že toliko, da so postale turistična atrakcija.
Več ...

 

3. Pop up to date (Antwerpen, BE)
Antwerpen vsako drugo leto za dva tedna oživi eno od manj priljubljenih ulic. Prostore, ki so navadno dalj časa prazni in neizkoriščeni, obnovijo in ponudijo v brezplačni najem lokalnim startup podjetjem in kreativcem.
Več ...

4. Bridging the gap (Cascais, PT)
Portugalsko mesto že osem let del svojega proračuna razporeja z mehanizmom participatornega proračuna. Trenutno znaša ta delež 18 % mestnega proračuna oziroma 4 milijone evrov. Velik poudarek dajejo angažmaju prebivalcev, ki morajo svoj predlog spremljati ves čas – od oblikovanja in sprejemanja predloga do izvedbe.
Več ...

5. The housing agency for shrinking cities (Chemnitz, DE)
Mesto ima precej starih, zapuščenih in tudi kot kulturna dediščina zaščitenih stanovanjskih stavb. Prek spodbud in agencije, ki išče lastnike stavb in jih povezuje s potencialnimi investitorji in občinsko upravo, prenavljajo stavbe in zagotavljajo najemna stanovanja.
Več ...

6. When unused and empty spaces become the centres of social inclusion (Vasluj, RO)
Vasluj je prazne zgradbe v soseskah, nekdaj namenjene preskrbi z energijo, preobrazil v centre za ranljive skupine, kot so igralnice, varstvo in učna pomoč za otroke ter dnevni obroki in telovadba za starejše.
Več ...

7. All united for more biodiversity (Strasbourg, FR)
Za povečanje biotske raznovrstnosti in izboljšanje okolja so začeli spodbujati oblikovanje naravnih, zelenih prostorov v mestu. Da bi vključili čim več deležnikov, so oblikovali listino, s podpisom katere se podjetja, lokalne skupnosti in organizacije zavežejo, da bodo izvajali vsaj šest aktivnosti, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost.
Več ...

 

8. Urban data scan (Antwerpen, BE)
Spletno orodje, ki na podlagi različnih podatkov pomaga odločevalcem pri načrtovanju mesta, razporejanju storitev, zelenih površin v mestu glede na (peš) dostopnost.
Več ...

9. Bright mobility management (München, DE)
München s celostno strategijo in raznovrstnimi ukrepi k trajnostni mobilnosti nagovarja in spodbuja po po različnih družbenih skupinah, npr. pešbus za šolarje, izposoja prikolic za kolesa za mlade starše in tečaji varne uporabe javnega prometa za starejše.
Več ...

10. Finding opportunities in declining cities (Altena, DE)
V zadnjih desetletjih so se v mestu zapirali industrijski obrati in zmanjševalo število prebivalcev, kar je povzročilo zmanjšanje javnih prihodkov, predimenzioniranost storitev in infrastrukture, staranje populacije, zmanjšanje gospodarskih aktivnosti. S tem so se spopadli tako, da so prilagodili delovanje občinske uprave, se pri izvajanju določenih storitev povezali s sosednjimi občinami in prebivalci, skrčili obseg storitev, krepili socialne mreže prek investicij v socialne in izobraževalne ustanove ter uporabili inovativne pristope pri spodbujanju podjetništva.
Več ...

11. Weekend of open houses (Budimpešta, HU)
Mesto skupaj z lokalnimi prebivalci organizira dogodek 'teden odprtih hiš', vsako leto na drugo temo - hiše odpre javnosti, poleg tega pripravijo še spremljevalne kulturne dogodke. Namen je ozaveščanje o pomenu grajenega okolja in arhitekture, oživljanje in prenova, predvsem pa povezovanje prebivalcev posameznih sosesk in spodbujanje, da so bolj aktivni pri skrbi in prenovi svojega okolja.
Več ...