You are here

Dzimumu līdztiesība = ilgtspējīga pilsētas attīstība

Edited on

30 March 2020
Read time: 3 minutes

“Neskatoties uz pagājušajā gadsimtā veiktajiem nozīmīgiem soļiem, vēl ir tāls ceļš ejams, lai sasniegtu dzimumu līdztiesību pasaulē. Nevienlīdzība joprojām ietekmē to, kā sievietes un meitenes ceļo, strādā, spēlē un dzīvo pilsētvidē.”

URBACT dzimumu līdztiesības pilsētu ziņojums

Kāpēc dzimumu līdztiesība ir svarīga?

Dzimumu atšķirība ir visur, ja arī mēs to neredzam vai nepieņemam savos lēmumos. Sievietes un vīrieši izmanto pilsētas iespējas un pakalpojumus dažādos veidos. Tas padara katru dzimumu nozīmīgāku, lai turpinātu ignorēt šo faktoru pilsētas publisko ārtelpu un pakalpojumu nodrošināšanā.

Pilsētām ir svarīga loma, veidojot apstākļus dzimumu līdztiesībai. Pēdējos gados ir pieaugusi nepieciešamība ņemt vērā dzimumu aspektus, izstrādājot sabiedriskos pakalpojumus. Tomēr, lai to panāktu, jābūt izpratnei par to, kā dzimumu nevienlīdzība tiek radīta, apzinot sociālās normas, politiskās struktūras, pašizveidotas telpas un vietējos apstākļus.

Dzimumu līdztiesība pilsētas attīstībā 10 soļos

Dati no dažādiem reģioniem un valstīm norāda, ka mēģinājumi panākt pilsētas ilgtspējīgu attīstību, nenodrošinot dzimumu līdztiesību un sieviešu pilnīgu līdzdalību un iespējas, ir biežāk neveiksmīgi. Tāpēc URBACT kopā ar Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomi (CEMR) 2019.gadā izstrādāja jaunas metodes, sniedzot jaunu pieeju un izpratni par dzimumu līdztiesības tēmu pilsētās.

10 soļi, lai iesāktu dzimumu līdztiesību pilsētās, parāda, kurā jomās pilsēta var rīkoties:

  • Pārstāvība un līdzdalība
  • Vadība
  • Ekonomiskā vienlīdzība
  • Sabiedriskie pakalpojumi
  • Plānošana un sabiedriskā ārtelpa
  • Transports un mobilitāte.

Labās prakses piemēri no visas Eiropas - rīkojies!

Vai ziniet, ka Spānijā vietējās vēlēšanās ir aizliegts izvirzīt kandidātus, kas pārstāv vairāk nekā 60% no kāda dzimuma, tādejādi nodrošinot vismaz 40% sieviešu pārstāvniecību? Lai gan sievietes ne vienmēr pārstāv valdībā savas intereses, viņu klātbūtne kopumā palielina dažādu viedokļu redzamību pilsētā.

Ir svarīga sieviešu iesaistīšana pārvaldes struktūrās, taču nevar aizmirst arī par sievieti publiskajās vietās. Tā, piemērām, Rumānijā mēģina izskaidrot, kāpēc sievietes var justies neērti, sportojot sabiedriskajās ārtelpās. Veicot visaptverošu pārskatu un aptaujas vairākās Eiropas pilsētās, atklāja, ka vīrieši neproporcionāli izmanto sporta klubu iespējas, savukārt sievietes mazāk sporto, kas noved pie sliktākas dzīves kvalitātes un pieaugošām veselības problēmām sieviešu vidū. Lai to atrisinātu, Ramicu Sarat ieguldīja finansējumu aprīkojuma, kas atbilst visām sporta un fitnesa vajadzībām, ieviesa sporta laiku tikai sievietēm un iekārto bērnu istabas, jo sievietes nāk sportot kopa ar bērniem.

Vēl viens veiksmes stāsts no Zviedrijas: apkopojot datus par transporta un nodarbinātības struktūru, Umea eksperti secināja, ka ziemas laikā no mājām vispirms iziet sievietes, līdz ar to pilsētās vispirms jātīra ietves un veloceliņi. Tas nenozīmē, ka auto ceļi netiek tīrīti, bet tikai to, ka uzmanības pievēršana dzimumam dod iespēju pilsētai noteikt vajadzību un pakalpojumu prioritātes pareizā secībā.

Nav arī jaunums, ka eksistē gan sieviešu, gan vīriešu profesijas, taču Beļģijā izdomāja, kā risināt šo problēmu. Brisele bija pirmā, kur tika ieviesta dzimumu atsaucīga budžeta veidošana (gender responsive budgeting), kas veicina pilsētas investīcijas tādās jomās, kas nodrošina dzimumu līdztiesību, piem., dotācijas apmācībai vai ekspertu atalgojumam dzimumu līdztiesību jautājumos vai ieguldījumi sporta infrastruktūrā un ielu apgaismojumā Turklāt Brisele sākusi vairāk sieviešu piesaistīt tā dēvētajās vīrišķīgajās profesijās, piem.,, atkritumu apsaimniekošanas un ielu apgaismojuma nozarēs, bet vīriešus tā sauktajos sievišķīgajās profesijās – bērnu audzināšanā un aprūpē.

Savukārt Šveices galvaspilsēta Berne ir izstrādājusi rīcības plānu un vairākus instrumentus, lai uzraudzītu un īstenotu vienlīdzīgu atalgojumu. Programma ļauj darba devējiem ievadīt savas organizācijas algas datus, lai noteiktu un novērtētu dzimumu darba samaksas atšķirības. Tas ir lielisks piemērs, kā tehnoloģijas var palīdzēt savākt datus un īstenot dzimumu līdztiesību.

Lai novērstu iespējamos stereotipus pašvaldības darbā, Portugāles Cascais nodrošināja apmācību visiem domes darbiniekiem ar mērķi izvairīties no dzimuma lomu reproducēšanas pašvaldības digitālajos un drukas materiālos, pārdomāt attēlus un izvēlēties neitrālu valodu oficiāliem paziņojumiem.

Francijas pašvaldības uzsāka dzīvokļu plānošanu vientuļām mātēm ar bērniem, kā arī pakāpeniski pārbūvē rotaļlaukumus, lai veicinātu dzimumu daudzveidību spēlēs. Vairāki pētījumi novēro, ka zēni bieži ieņem centrālo vietu rotaļlaukumā, parasti futbola laukumu, kamēr meitenes spēlējas kaktos. Turklāt bieži vien nesportiski zēni un bērni ar lieko svaru, kuri nevēlas spēlēt futbolu, jūtas neērti. Tāpēc Trappes pārveidoja rotaļlaukumus, izvēloties dzimumu neitrālas krāsas, izveidojot vairākus telpas aktīvām spēlēm, radošām aktivitātēm un dabas vērošanai, kā arī “slēptas pasaules”, kur bērns varētu spēlēties vienatnē. Arī citas Eiropas pilsētas var panākt dzimumu līdztiesību!

Ieteikumi un galveni izaicinājumi

Kas nepieciešams politikas veidotājiem un pilsētas plānotājiem, lai sekmētu dzimumu līdztiesību?

  • pieredzes apmaiņa - atklāti dalīties pieredzē par panākumiem un izaicinājumiem līdztiesības jomā
  • godīgums - atzīt pilsētas privilēģijas un klausīties bez aizspriedumiem
  • līdzdalība - iesaistīt sievietes, apzināties viņu dzīves stāstus un vajadzības
  • komunikācija - identificēt, uztvert un dalīties, kāpēc dzimumu līdztiesība ir svarīga, un kādas darbības var veicināt pārmaiņas.

Vairāk informācijas par URBACT projektu Gendered Landscapehttps://urbact.eu/gender-equal-cities

Rakstu sagatavoja:

Anastasija Bizjajeva

URBACT Nacionālais kontaktpunkts

 

We want #GenderEqualCities every day!

#GenderEquality is good for everyone!