You are here

Enakost spolov v osrčje grajenja boljšega jutri

Edited on

23 April 2021
Read time: 4 minutes

URBACT strokovnjakinja Sally Kneeshaw podaja svoja priporočila, kako umestiti enakost spolov v osrčje okrevanja mest po covidu-19.

Pred dvema letoma je URBACT na mednarodni dan žensk izdal poročilo omrežja Gender Equal Cities (Enakost spolov v mestih), ki poudarja, kaj je mogoče na lokalni ravni narediti za zmanjšanje neenakosti med spoloma. Lani smo objavili članek o tem, kako ima covid-19 različne učinke na spola. Letos želimo dan žena (8. 3. 2021) posvetiti pogledu v prihodnost in prikazati, kako lahko naše razumevanje enakosti spolov v mestih usmerja okrevanje evropskih mest po covidu-19.

Ta članek ponuja konkretne predloge akcij, s katerimi lahko mesta poskrbijo, da bo okrevanje po koronavirusu potrebe žena in deklet postavilo na prvo mesto. Predlogi izhajajo iz lekcij in znanja, ki smo ga s partnerji razvili v programu URBACT.

 

Različni učinki covida-19 na spola

Preden se ozremo naprej, se moramo najprej zavedati, kako je trenutna kriza različno učinkovala na spola. Žal nismo mogli niti slutiti, da so bila naša opažanja lansko leto žal le začetek pandemije, ki je še poslabšala mnoge obstoječe družbene in sistemske ovire do opolnomočenja žensk. Ženske po vsem svetu se soočajo z več družinskega nasilja, neplačanim varstvom, brezposelnostjo in revščino.

Zdi se, da izgube delovnih mest bolj prizadevajo tradicionalno ženske sektorje, kot sta na primer prodaja in storitvene dejavnosti, medtem ko delo s skrajšanim delovnim časom in fleksibilnim delovnim časom, ki ga večinoma opravljajo ženske, postaja vedno bolj nestalno. Po drugi strani so bili sektorji, kjer prevladujejo moški, na primer gradbeništvo in tehnični sektor, manj prizadeti in bodo imeli najverjetneje korist še od nadaljnjih spodbujevalnih ukrepov in skladov za okrevanje.

Poleg izzivov na področju dela je bilo na ženske nesorazmerno naloženo breme dodatnih zadolžitev. Njihov prisilni umik v zasebno sfero doma je močno vplival na njihove možnosti, da se udejstvujejo v družbenem in političnem življenju – poleg tega, da jih je vse preveč izpostavljenih dodatnemu osebnemu tveganju in jih oddvaja od njihovih podpornih mrež.

 

A preteklo leto je prineslo tudi pozitivne trenutke. Dobili smo prvo podpredsednico Združenih držav Amerike; ta temnopolta ženska predstavlja silno pomembno vzornico mlajšim generacijam. Znanstvenice vodijo cepilne in zdravstvene ekipe po vsem svetu, poleg tega pa je več popularnih državnih voditeljic, kot sta Jacinda Ardern v Novi Zelandiji in Sanna Marin na Finskem, poželo pohvale za njihov odziv in ravnanje ob pandemiji. Na veliko delovnih mestih ukrepi, ki nam jih je vsilila pandemija, kot na primer delo na daljavo in fleksibilen delovni čas, ustvarjajo delovne pogoje, ki so lahko koristni za ženske tudi v prihodnje.

V navezavi na to je Agencija ZN za ženske za temo mednarodnega dne žena 2021 postavila ‘Ženske na vodilnih položajih: kako doseči enako prihodnost v postkoronskem svetu': »Ženske so v prvih bojnih vrstah proti krizi covida-19 kot zdravstvene delavke, negovalke, inovatorke, skupnostne organizatorke in nekatere od najbolj vzornih in učinkovitih državnih voditeljic v boju proti pandemiji. Kriza je osvetlila, kako ključen je njihov doprinos ter kako nesorazmerna bremena nosijo ženske

Ilustracija: Alva Skog; Photo: Ryan Brown & Franck Chapolard & Alamy Stock Photo / UN Women

 

Kako lahko ukrepajo mesta za bolj enakopravno okrevanje

Obnavljanje našega gospodarstva in družbe po covidu-19 mora vključevati zavedanje o različnih učinkih, ki jih ima kriza na spola – skupaj s številnimi obstoječimi neenakostmi med spoloma –, in iskanje primernih načinov, kako se jih lotiti, da bodo koristili vsem.

Na srečo je delo, ki smo se ga v programu URBACT skupaj s partnerji lotili še pred pandemijo, že obrodilo veliko znanja in še več navdiha s področja enakosti med spoloma. S fazo okrevanja v mislih smo sestavili nabor priporočil, ki naj jih upoštevajo mesta, da postavijo enakost med spoloma v ospredje okrevanja.

Priporočila za mesta:

 • Določite vodjo okrevanja na lokalni ravni, katere/ga glavna zadolžitev je enakost med spoloma.
 • Bodite pozorni na to, kdo je v skupini za oblikovanje politik, da bo razmerje med spoloma uravnoteženo.
 • V skupino lokalnih deležnikov povabite strokovnjake na področju spolne enakosti in organizacije, ki zastopajo ženske in dekleta.
 • Zavestno se potrudite prisluhniti glasovom najbolj marginaliziranih in ranljivih žensk in se zavedajte, kako je njihov položaj povezan s faktorji, kot so starost, etnična pripadnost, revščina in invalidnost.
 • Spodbujajte spolne kvote za ženska podjetja in delavke v skladih za reševanje in okrevanje, kot je EU Načrt za okrevanje in odpornost.
 • Prepričajte se, da so v proračunske načrte vključeni principi spolne enakosti, da pokažete, kako lahko javni skladi za okrevanje in drugi skladi koristijo ženskam.
 • Razvijte konkretne iniciative, kot so usposabljanja, dostop do financ, spolno zavedna javna naročila, ki opolnomočijo ženske, da prispevajo h gospodarskemu okrevanju. Raziskave kažejo, da enakost med spoloma poveča BDP in število zaposlitev.
 • Prepričajte se, da lokalne dobavne verige zagotavljajo ženskim delavkam dostop do dostojnega dela, socialnega varstva in enakih možnosti.
 • Investirajte v socialno infrastrukturo, kot so varstvo otrok, mobilnost, zdravstvene storitve, parki in kulturne ustanove, ki podpirajo družine in omogočajo ženskam, da enakopravno nastopajo na trgu dela in v javnem življenju.
 • Zagotovite finančne varnostne mreže za tiste, ki jih najbolj potrebujejo, na primer pomoč v zvezi s prehransko revščino in stanovanjskimi težavami.
 • Osredotočite se na izobraževanje deklet in žensk in razvijajte njihove vodstvene sposobnosti.
 • Naslovite fizične in duševne potrebe žensk in deklet na prehodu iz zapiranja zaradi koronavirusa.

Ključni elementi teh priporočil se skrivajo v spoznanju, da je potrebno izboljšati zastopanost žensk v postopkih odločanja in zbirati podatke ločeno po spolu, s katerimi bomo lahko med okrevanjem hitreje uvedli nove, pravičnejše modele za lokalne javne storitve. URBACT priporočila se skladajo tudi z delom naših partnerskih organizacij.

»Zelo pomembno je, da so slišani glasovi žensk in deklet v vsej njihovi raznolikosti, predvsem v postopkih odločanja, še posebej na tej točki naše družbe. Zbirati moramo podatke po spolu o bolezni, o gospodarskih učinkih, o bremenu varstva, pojavnosti spolnega in fizičnega nasilja ter o okrevanju po krizi – in to na vseh ravneh upravljanjaEvropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Emil Broberg, podpredsednik Stalnega odbora za enakost Sveta evropskih mest in regij CEMR, je izrazil, da je »potrebno uvesti določene ukrepe in da morajo biti programi za okrevanje porazdeljeni na spolno uravnotežen način. V preteklosti so se varčevalne politike izkazale za škodljive za ženske; rezi v javnem sektorju na primer nesorazmerno vplivajo na ženske. S temi težavami se moramo spopadati na lokalni ravni.«

 

Priporočila, zbrana na podlagi zbranega znanja URBACT

Priporočila temeljijo na znanju in navdihu iz vrste aktivnosti v programu URBACT in partnerskih organizacijah, vključno s poročilom omrežja Gender Equal Cities, ki smo ga sestavili v sodelovanju s CEMR.

Nekatera mesta so med pandemijo ponudila dober zgled praks na področju enakosti spolov. V Frankfurtu (Nemčija) – podpisniku CEMR Evropske listine za enakost med ženskami in moškimi v lokalnem življenju – so se na Centru za socialno delo strinjali, da ponudijo dodatne kapacitete za ženske, ki se doma med zaprtjem zaradi koronavirusa soočajo z nasiljem, ter dodatne kapacitete za varne hiše za ženske. Poleg tega so razvili kampanjo za dvigovanje zavesti o stereotipih in o nasilju ter žalitvah, s katerimi se ženske srečujejo na prostem: »Cona brez klišejev« www.klischeefreie-zone-ffm.de s posterji, katerih avtorice so mlade ženske.

URBACT omrežje Gendered Landscape še naprej raziskuje enakost spolov ter kako ta princip integrirati v družbo, saj je to osrednjega pomena za bolj celostno razumevanje, kako se različne strukture povezujejo in medsebojno vplivajo na oblikovanje urbanih politik in prakso v mestih. V preteklem letu se je mreža poglobila v medsektorska vprašanja, kot sta mobilnost (glej članke) in intersekcionalnost.

V prihodnjem letu bodo mesta v omrežju še naprej vpeljevala zanimive ukrepe na področju enakosti spolov. Trikala (Grčija) načrtuje pop-up poseg v urbani prostor, Barcelona Activa (Španija) pa odpira prostor, posvečen združenjem in organizacijam za žensko podjetništvo, kjer se bodo ženske družile in sodelovale. Kot vedno bodo rezultati teh izkušenj predstavljeni drugim mestom po kanalih programa URBACT.

 

Ponovna prizadevanja v letu 2021

Letos bo v luči okrevanja URBACT ponovno zagnal svojo delovno skupino Gender Equal Cities, ki izobražuje in deli znanje o integraciji načela enakosti med spoloma po naših omrežjih in drugje.

Tudi naši partnerji načrtujejo sorodne podvige:

 • CEMR leta 2021 praznuje 15. obletnico svoje 'Evropske listine za enakost med ženskami in moškimi v lokalnem življenju’ in bo preučil njegove prednosti/slabosti ter vključil potrebne izboljšave (vključno s tistimi, povezanimi s covidom-19).
 • Evropski inštitut za enakost spolov trenutno izvaja raziskavo o spolno zavednemu javnemu naročanju in bo kasneje letos izdal nabor orodij. Ta bi lahko tudi dopolnila obstoječe znanje programa URBACT na področju javnega naročanja.

Ob mednarodnem dnevu žena 2021, ko obnavljamo svojo zavezo mestom, ki spodbujajo enakost med spoloma (Gender Equal Cities), vabimo vsa omrežja in partnerje, da se tej zavezi pridružijo in z nami delijo svoje navdihujoče primere pravičnega okrevanja.

 

Izvirni članek: Let’s put gender equality at the heart of building back better

Prevod: Živa Malovrh