You are here

EU satsar stort på Life-programmet för miljö och klimatpolitik

Edited on

15 March 2019

För att ge européerna en bättre livskvalitet och investera i en mer hållbar framtid gör EU nu en satsning utan motstycke för att skydda miljön och klimatet. Det framgår av en preliminär överenskommelse om anslag till miljö- och klimatåtgärder från EU:s budget för 2021–2027.

Life-programmet är ett av de EU-program där EU-kommissionen har föreslagit den största proportionella ökningen för perioden 2021–2027. EU-kommissionen höjer ambitionsnivån när det gäller klimatfinansiering och föreslår att minst 25 % av EU:s utgifter i alla EU-program ska bidra till klimatmålen.

- Varje dag kan vi se hundratusentals unga européer som marscherar för jordens framtid och kräver att vi gör mer, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. - Jag är glad att medlagstiftarna har lyssnat på deras uppmaningar. Med ökade anslag kan vi göra mer och skynda på övergången till en cirkulär ekonomi och minska vår inverkan på naturen och den biologiska mångfalden, fortsätter han.

Ett led i detta är att öka anslagen till Life-programmet och se till att klimatåtgärder ingår i alla EU-program av betydelse. Detta kommer att hjälpa Europa att klara åtagandena enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, som omfattar några av det här århundradets viktigaste utmaningar.

Vid sidan av den egna direkta verksamheten kommer Life-programmet att fungera som en katalysator för andra medel. De viktigaste inslagen i det nya Life-programmet (2021–2027) är:

- Fortsatt stöd till övergången till en cirkulär ekonomi och stärkta satsningar på att begränsa klimatförändringarna: Åtgärder kommer att stödja en fullständig övergång till en cirkulär ekonomi och inriktas på att skydda och förbättra luft- och vattenkvaliteten i EU, genomföra EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och fullgöra unionens åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar;

- Ökat fokus på att stödja övergången till ren energi: Ett särskilt nytt delprogram kommer att stimulera investeringar och stödja verksamhet som är inriktad på energieffektivitet och förnybar energi, särskilt i de sektorer och europeiska regioner som släpar efter i övergången till ren energi;

- Ökat fokus på natur och biologisk mångfald: I den här traditionella delen av Life-programmet inrättas en särskild ny del för strategiska naturprojekt för alla EU-länder;

- En enkel och flexibel modell: Programmet kommer att inriktas på att utveckla och genomföra innovativa metoder för att hantera miljö- och klimatproblem.

Läs mer om Life programmet här