You are here

Festival měst OP URBACT v Talinu 4.-5. října 2017

Edited on

10 January 2018
Read time: 3 minutes

Poznamenejte si datum a připojte se k městům v OP URBACT na Festivalu měst OP URBACT v Talinu 4.–5. října 2017!

urbact_city_festival

Festival měst OP URBACT

Každé dva roky pro Vás pořádáme Festival měst OP URBACT, kde se můžete učit a vyměňovat si znalosti s dalšími téměř 400 kolegy z oboru.

Festival představuje to nejlepší z oblasti rozvoje měst a vytváří vazby mezi městskými agendami v Evropě a po celém světě.

Na letošním Festivalu budete mít navíc příležitost učit se od vybraných měst, která mají příklad dobré praxe v oblasti udržitelného městského rozvoje, a získat informace o výzvě pro Sítě přenosu, jež bude v té době otevřena.

Festival měst OP URBACT je založen na myšlence spoluvytváření, zlepšování schopností a vzájemného učení. Festival nabízí program založený na interaktivních, podnětných a inspirujících setkáních.

Video: video z Festivalu měst OP URBACT z roku 2015

 

Sejdeme se v talinském ‚Creative City‘: Telliskivi!

Po Festivalu měst v Rize v roce 2015, se Festival měst přesune do další pobaltské evropské metropole – do Talinu. Získáte tak skvělou šanci poznat jednu z  nejzajímavějších tvůrčích čtvrtí v Evropě: Telliskivi (externí odkaz).

Foto: Telliskivi Creative City

Telliskivi ‚Creative City‘ se nachází v bývalé průmyslové oblasti v sousedství Kalamaja (podoblast Põhja-Tallinn). První průmyslové stavby na ulici Telliskivi byly vybudovány v roce 1869, kdy byly založeny továrny pobaltské železnice. Růst průmyslu brzy podpořil rychlý rozvoj v celém okolí. Telliskivi ‚Creative City‘ bylo založeno o více než 200 let později, v roce 2009. K dnešnímu dni se vyvinulo v největší centrum kreativní ekonomiky v Estonsku.

Foto: Telliskivi Creative City

Oblast má rozlohu 25 000 m2 a skládá se z 10 budov, které se rozkládají od železničních kolejí po Staré Město.

Oblast se prezentuje jako nezávislé podnikatelské centrum, kompletně založené na soukromém vlastnictví, kde jsou za podobu svých prostor plně zodpovědní nájemci. V současné době působí v areálu více než 200 podniků, firem a nevládních organizací.

Tento prostor je také určený pro provozování volnočasových aktivit: kromě kancelářských prostor zde najdete ateliéry, studia, workshopy, zkušebny, obchody a kluby. Dále se zde nachází také cyklo obchod, pekárna, tiskárna, koncertní sál, divadelní scéna, několik kaváren, galerií, barů a restaurací. Také je zde umístěna školka, masážní salon a studio jógy.

 

Open Space - Vaba Lava: hlavní centrum pro Festival měst OP URBACT

Hlavním dějištěm Festivalu měst OP URBACT bude Vaba Lava (externí odkaz) (Open Space) Theatre Center.

Foto: Vaba Laba, Photo by Aron Urb

Vaba Lava se nachází v bývalé kovodílně, která byla přebudována architekty z architektonické firmy Allianss Arhitektid OÜ (externí odkaz) na jednoduchý a elegantní prostor. Při rekonstrukci byly použity materiály jako ocel, sklo a beton.

Vaba Lava bylo založeno v květnu 2010 s dvěma cíli: zaprvé poskytovat příležitosti pro stávající a nově vznikající nezávislé společnosti v Estonsku, a zadruhé podporovat mezinárodní spolupráci při organizování projektů, koprodukcí, workshopů a seminářů.

Vaba Laba vzešlo z partnerství veřejného a soukromého sektoru a je to jeden z prvních příkladů tohoto partnerství v Estonsku v kulturní oblasti. Estonské Ministerstvo kultury podporuje činnost tohoto místa a hradí 70 % nájemného, zatímco nadace Cultural Endowment of Estonia (Estonská kulturní nadace) každý rok financuje program dle návrhu kurátora.

Přesvědčili jsme Vás, abyste zařadili Festival do Vašeho kalendáře? Zaznamenejte si datum 4. – 5. října 2017 a zúčastněte se vzrušujícího Festivalu měst OP URBACT, pro který právě navrhujeme detailní program!

Stále jste se nerozhodli? Podívejte se na fotky (externí odkaz) z Festivalu měst OP URBACT 2015 v Rize. Snad Vás přesvědčí o tom, abyste se přijeli učit a vyměňovat si zkušenosti v říjnu do Talinu.