You are here

Festival světel, který zviditelnil Valašské Meziříčí

Edited on

31 October 2019

Aneb Jak se projekt OP URBACT III „Světlo Valmez“ stal mezinárodní událostí.

Když byla testována jeho „beta verze“ v rámci zapojení města do projektu OP URBACT III v roce 2017, jen málokdo mohl předvídat, jak populární se světelný festival Světlo Valmez stane. Za pouhé dva roky se tato městská slavnost stala významnou mezinárodní událostí, říká autor článku Jamie Mackay.

Valašské Meziříčí, mezi místními obyvateli známé spíše jako Valmez, je menší město s 22 000 obyvateli ležící v jihovýchodní části České republiky. Je známé jako centrum chemického průmyslu a výroby, zároveň je zde silný maloobchodní sektor. Valmez je domovem činorodé komunity občanů, která se pyšní vyvážením moderních ambicí a silným smyslem pro tradici.

V roce 2015 se město zapojilo do sítě OP URBACT III „CityCentreDoctor“, jejímž cílem bylo pomoci místní samosprávě lépe využívat centra měst a chránit je mj. před konkurencí z místních nákupních center. Díky zapojení Valmezu do této sítě investovala Rada města do nových veřejných služeb, zdokonalila parkovací zařízení, vyčistila břehy řek a zkrášlila staré/vnitřní město stromy a zelení.

Největším úspěchem však byla realizace moderního programu plného různorodých akcí, který zahrnoval vše od farmářských trhů po turnaj v plážovém volejbalu na náměstí.

URBACT nám pomohl s organizací, ale také nás naučil, abychom byli otevření novým myšlenkám,“ potvrzuje Václav Valčík, projektový manažer. Ze všech akcí je nepopiratelně právě festival Světlo Valmez tím, při jehož realizaci se valašskomeziříčské radnici nejvíce osvědčil přístup založený na spolupráci s dalšími subjekty.

Samotná myšlenka byla nápadem místního podnikatele Pavla Rödera. "Dříve jsem pracoval ve 3D grafice. Měl jsem kreativní studio a vždy jsem chtěl realizovat videomapping doma ve Valašském Meziříčí,“ řekl mi Röder. „Všiml jsem si, že festivaly světla opravdu dobře fungují ve velkých městech po celém světě, viděl jsem je například v New Yorku, Montrealu a Singapuru. Tak jsem si pomyslel, proč nezkusit to samé i ve Valmezu, kde jsou lidé tak laskaví?“

„Malá velká“ událost

První ročník festivalu světel proběhl v září 2017 s celkovým rozpočtem 40 000 EUR, z čehož polovinu poskytlo město a zbytek místní sponzoři. Program byl zpočátku skromný, zaměřený hlavně na videoprojekce na historické budovy za doprovodu hudebních vystoupení. Organizátoři však chtěli zdůraznit interaktivitu. "V okolí je pořádáno mnoho festivalů, ale většinou nenabízí možnost občanům, aby se přímo zapojili," říká Pavel Röder. "Jsou pouze jednosměrné – přijdete, podíváte se na nějaké kapely a pak jdete. Chtěli jsme, aby lidé byli kreativní, mohli vytvářet a hrát si s fotkami.“

 

Jeden z ambicióznějších experimentů byl zaměřen na místní mateřskou školu. Při plánování prvního festivalu vyzval organizační tým místní děti, aby nakreslily obrázky, které měly být začleněny do jedné z projekcí. Celkem tým shromáždil 1 700 kreseb, které byly poté promítnuty na fasádu staré budovy v centru města a přeměněny tak na fantasy hrad „postavený“ čtyřletými dětmi. "Když jsem viděl reakce těch dětí, dodalo mi to spoustu energie," říká Röder, "byli tak ohromené, když tam viděly své návrhy." Tato iniciativa také pomohla zvýšit návštěvnost. Díky účasti dětí a jejich rodin se festivalu snadno podařilo překonat svůj cíl, když přilákal přes 7 000 lidí.

To samo o sobě bylo pro tak malé město dost působivé. Míra expanze však měla být ještě inspirativnější. Druhý ročník festivalu konaný v září 2018 laťku opět zvedl. Přestože tentokrát bylo financování ze strany obce sníženo na 30 %, pověst této akce umožnila organizátorům shromáždit zdroje od více sponzorů. Například na Zlínský kraj a Visegrádskou nadaci první ročník festivalu natolik zapůsobil, že oba na podporu projektu poskytly granty. Tým Pavla Rödera také dokázal rozšířit svou sponzorskou základnu a úspěšně shromáždil větší individuální investice v rozmezí od 1 500 do 3 000 EUR.

To samozřejmě ovlivnilo řadu aktivit. V roce 2018 byla na Žerotínský zámek promítnuta sedmiminutová světelná show, zatímco v ikonické Galerii Kaple byla umístěna interaktivní laserová show, při které díky algoritmům reagovaly paprsky světla na živou hudbu. V mezičase měli účastníci dokonce příležitost prozkoumat nové virtuální a rozšířené reality technologie. „První rok byl festival většinou omezen na centrum města. Měli jsme jedenáct instalací a koncerty byly zdarma na hlavním náměstí. Následující rok jsme rozšířili program i na větší plochu na předměstí a vystavovali ve více než patnácti prostorách. Jednu noc přišlo asi 25 000 lidí,“ vysvětluje Pavel Röder.

 

Díky této obrovské a nečekané účasti získali pořadatelé třetí místo prestižní ceny "EuBea - European Best Event Awards 2018" v kategorii „nízkorozpočtové, neziskové projekty“. Porotci z celého světa označili Valmez, že se „tímto typem události řadí mezi světové metropole, jakou jsou Berlín, Paříž nebo New York“.
Zdálo se, že sen pana Rödera o malém globálním festivalu nejvyššího, špičkového standardu se splnil.

Cena úspěchu

Sláva však měla přinést své vlastní výzvy. Popularita se ve skutečnosti ukázala jako dvojsečný meč pro model financování festivalu. Nyní, když je událost považována za komerční úspěch, představují veřejné peníze pouze 15 % rozpočtu. Pavel Röder a jeho tým se proto obracejí k novým metodám, aby pokryli rostoucí náklady. Vstupenky je možné nyní zakoupit za symbolický poplatek. Organizátoři dále oslovují místní podniky, aby nabízeli bezplatné služby, jako je doprava, a nikoli pouze peněžní příspěvky.

Zatímco finanční strategie je v řešení, ohlas festivalu stále roste a podle všeho k tomu má i další prostor. Pro poslední ročník ze září 2019 se organizátoři rozhodli rozšířit festival tak, aby zaujímal dva celé dny, zatímco line-up byl naplněn osobnostmi s vyšším profilem. Renomovaní programátoři a umělci z amerického Bostonu, Andrew a Alyssa Ringler, byli vyzváni, aby předvedli své zkušenosti s interaktivním designem. Jejich díla byla „vystavena“ na jednom z městských bytových domů. Mezi účinkujícími se objevili také Tata Bojs, jedna z nejlepších pop-rockových hudebních skupin v Čechách, a originální instalace vytvořené zpěvákem a bubeníkem této kapely, Milanem Caisem. 

Festival Světlo Valmez už není pouhou událostí. Od počátku zapojení Valmezu do OP URBACT se rozrostlo povědomí o samotném městě. „Díky vysoké účasti lidí z celé České republiky a také ze zahraničí jsme v posledních třech letech zaznamenali nárůst cestovního ruchu,“ říká pan Valčík, „náhle se naše město stalo známé po celé Evropě“.

Univerzita v Praze stále pracuje na souhrnné analýze ekonomických důsledků pro region jako celek. Je však jisté, že s až 40 000 účastníky posledního ročníku a rozšířeným počtem instalací se festival Světlo Valmez stal v podstatě „z ničeho“ největším a nejdůležitějším světelným festivalem v České republice.

Organizátoři se už nyní připravují na budoucí ročníky. Zejména Pavel Röder je plný optimismu: „Všichni v tvůrčím týmu, ale také v organizačním týmu, jsme si užili spoustu legrace a festival byl také velmi dobře přijat veřejností,“ říká. „Máme vysoké cíle. Podívejte se na festival Burning Man. Ten je také uprostřed ničeho, v poušti. To je docela inspirativní. Kdo ví, jestli se tento festival v budoucnu neuskuteční také ve Valmezu, nebo někde na větším území. Ať už se stane cokoli, rozhodně chceme pokračovat.“