You are here

Göteborg främjar närvaro istället för att förhindra frånvaro

Edited on

10 October 2019
Read time: 2 minutes

Knappt 10 av hundra unga människor i Göteborg i åldersgruppen 16 – 20 år hoppade av skolan under 2018 utan att ha uppnått kvalifikationer på gymnasienivå, enligt Skolverket. För att få inspiration till att lösa den utmaningen har Göteborgs stad varit med i ett europeiskt URBACT-nätverk sedan 2016 tillsammans med andra städer från Belgien, Estland, Bulgarien, Grekland, Portugal, Spanien och Frankrike.

Karin Asplund och Lena Bilén, Göteborgs Stad, på slutkonferensen i Ghent, Belgien

Stay Tuned är ett så kallat ”Implementation Network”, där Göteborg har arbetat med att genomföra specifika insatser för att tillmötesgå utmaningen. URBACT i Sverige har pratat med projektledaren Karin Asplund från Göteborgs stad och det verkar som att hon skulle ha föredragit att delta i en annan typ av URBACT-nätverk. Exempelvis hade ett ”Action Planning Network” gett bättre möjligheter att förbereda kommunens politiker.

- Det har varit mycket speciellt och hade jag förstått från början vad det var hade jag nog aldrig gått med, svarar Karin på frågan om vilka konkreta resultat som kommit fram nu när projektet närmar sig sitt avslut.

- Vi håller på att förändra attityder och det tar väldig lång tid, fortsätter Karin som även uppmärksammar att den utmaning att många unga hoppar av skolan tidigt är inget man fixar på två år. Det var såklart mycket inspirerande att lära sig hur t ex Sofia i Bulgarien använder kulturaktiviteter som en drivare för att främja närvaro i skolan, men det var inte något vi direkt kunna föra över och använda i Göteborg. Därtill är skillnaderna och de lokala förhållande för olika, upplevde Karin.

Hållbara lösningar är platsspecifika

Göteborgs stad hade tidigare varit med i ett svenskt initiativ kallas ”Plug in” och därigenom fått kunskap om några av orsakerna till att unga inte slutför sin utbildning. Därför verkade det intressant att gå med i Stay Tuned nätverket och ta till sig hur man jobbar med den utmaningen i andra länder, minns Karin Asplund.

Under projekttiden 2016 – 2019 deltog Karin och hennes kollegor från Göteborgs stad på möten med de övriga partners i bland annat Barcelona (Spanien), Tallinn (Estland), Sofia (Bulgarien), Ampelokipi-Menemeni (Grekland), Aveiro (Portugal), samt i Berlin (Tyskland) och Ghent (Belgien). Karin upplevde dock, att de städer som deltog i nätverket var för olika till att gruppen som enhet har kunnat utveckla en gemensam lösning.

- Tyvärr var det inte så, att vi hade en gemensam idé om vad man ska göra för att få mindre frånvaro. Vi var helt enkelt för olika, värderar Karin.

Når det gäller Göteborgs strategi för att främja närvaro är det tydligt, att Karin upplever en viss frustation och även besvikelse over att de inte har lyckats att få till en gemensam policy för Göteborgs stad utan har landat i en mjukare vägledning.

- Frågan om hur Göteborgs stad kommer att ta till sig denna vägledning beror i hög grad på den kultur som finns i de olika förvaltningarna, berättar hon vidare.

Göteborgs stad har lyckats vända svårigheten till en styrka. Nu hoppas de på att deras ansökan till ett nytt Action Planning Network blir godkänt av URBACT-programmet så de kan påbörja arbetet efter sommaren. Syftet med det nya projektet är att bli inspirerad till att hitta nya vägar att rekrytera lärare som i sin tur kan bidra till främjandet av närvaro hos eleverna.

 

Namn: Stay Tuned (2016 – 2019)

Partners:

Ghent (Belgium) Lead Partner

Berlin (Tyskland)

Göteborg (Sverige)
Tallinn (Estland)

Sofia (Bulgarien)

Ampelokipi-Menemeni (Grekland)

Aveiro (Portugal)

Barcelona (Spanien)

Nantes (Frankrike)