You are here

Inauguracja Dobrych Praktyk URBACT: "Inspirujące rozwiązania dla ulepszania miast"

Edited on

28 July 2017

Szukacie pomysłów na poprawę jakości powietrza w mieście, wsparcie lokalnego rynku pracy lub zaangażowanie obywateli w przyjmowanie uchodźców? Opisy wypróbowanych i sprawdzonych rozwiązań w miastach europejskich zostały opublikowane przez URBACT, unijny program wymiany wiedzy i uczenia się na rzecz zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Strona internetowa "URBACT Good Practice" to portal zapewniający dostęp do praktycznych rozwiązań, które miasta wykorzystują na co dzień, aby sprostać wyzwaniom, takim jak zmiany demograficzne, realizowanie celów dotyczących klimatu i ochrony środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu w miastach. Zamieszczono tam 97 nowo zatwierdzonych Dobrych Praktyk URBACT z 25 krajów europejskich.

"Jednym z głównych kryteriów wyboru Dobrych Praktyk URBACT jest to, że mogą  zostać wyodrębnione i zastosowane ponownie w innym miejscu. Dlatego też  niezwykle budujące jest to, że można teraz poznać te mające potencjał do ulepszenia miast inspirujące rozwiązania, w przystępnej  oprawie na dedykowanej platformie internetowej", mówi Adele Bucella, kierowniczka działu projektów i programowania w sekretariacie URBACT w Paryżu.

Miejscowi praktycy, wybrani przedstawiciele miast, naukowcy i mieszkańcy znajdą przykłady projektów różnej wielkości, które mogą przyczynić się do poprawy ich miast. Wzajemnie uzupełniające się tematy obejmują na przykład tworzenie miejsc pracy, integrację społeczną, ograniczanie ilości odpadów i zaangażowanie obywateli w poprawę swoich lokalnych przestrzeni miejskich.

Nowa platforma internetowa jest szansą na to, aby miasta otrzymujące znak Dobrej Praktyki URBACT zyskały międzynarodowe uznanie, a także nawiązywały kontakty z innymi miastami. Ta możliwość wzajemnego uczenia się od podobnych sobie miast oraz dostosowania i wykorzystania wypróbowanych i sprawdzonych praktyk bez konieczności "wymyślania koła na nowo" jest szczególnie cenna w dobie zmniejszających się zasobów.
Dobre praktyki można łatwo przeglądać za pomocą słów kluczowych lub filtrując według tematu, rozmiaru miasta lub kraju.

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy Dobrych Praktyk! Podzielcie się nimi w mediach społecznościowych, a jeśli zauważycie szczególnie ciekawą Dobrą Praktykę, oznaczcie przyciskiem "I LIKE IT!".