You are here

Inbjudan till nordisk-baltisk erfarenhetsdag 8 april

Edited on

08 April 2021
Read time: 1 minute

Vad kan nordiska och baltiska städer lära av varandra kopplat till medborgarengagemang, social hållbarhet och inkludering i utbildningssektorn, flytt från småstäder/landsbygder och den jämställda staden?

För att att ge möjlighet att diskutera högaktuella urbana ämnen har sex av URBACT:s nationella kontaktpunkter från nordiska och baltiska länder (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen) gått samman för att organisera en gemensam nordisk-baltisk erfarenhetsdag.

Datum: 8 april, klockan 9-11.40
Plats: Zoom+Facebook Live

Under dagen kommer du som deltagare få ta del och lära av resultat från URBACT:s nätverk (Transfer Networks) som arbetar inom de teman som nämndes ovan. URBACT-sekretariatet kommer också att dela nyheter om nästa programmeringsperiod för URBACT IV.

Målgrupp för evenemanget är du som är intresserad av stadsutvecklingsfrågor samt beslutsfattare från Norden-Baltikum.

Vi hoppas att du kommer att delta!

Anmälan: https://bit.ly/3raQ5t3

Mer information om programmet: Nordic-Baltic URBACT Learning Day