You are here

Informační den k nově otevřené výzvě

Edited on

16 January 2019

Při příležitosti otevření další výzvy pořádá Národní kontaktní místo OP URBACT informační den. Ten se uskuteční dne 25. ledna 2019 na Ministerstvu pro místní rozvoj, v Akademii veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1.

 

V rámci nově otevřené výzvy pro Sítě měst by města měla vytvořit partnerství 7 – 10 měst z celé Evropy, ve kterém si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti vybraného tématu a tvořit místní akční plán pro své město.

Během informačního dnu budou též představeny již realizované projekty v rámci tohoto programu se zapojením českých měst.

Svoji účast na informačním dnu potvrzujte, prosím, elektronicky na email: marketa.horska@mmr.cz, nejlépe do 22. 1. 2019.

 

Program informačního dnu:

 

 

 

09:30 – 10:00

Registrace

10:00– 10:20

Zahájení

Představení programu OP URBACT III

(NUP - MMR)

Diskuze

10:20 – 11:00

Aktuální výzva pro Sítě měst

(NUP – MMR)

Diskuze

11:00 – 11:20

Přestávka

11:20 – 12:30

Představení realizovaných projektů v rámci tohoto programu se zapojením českých měst

 (Zástupci měst)

Diskuze

12:30 – 13:00

Diskuze

13:00 – 14:00

Networking, možnost pro individuální konzultace