You are here

Informační den k nově otevřené výzvě

Edited on

16 January 2019
Read time: 1 minute

Při příležitosti otevření další výzvy pořádá Národní kontaktní místo OP URBACT informační den. Ten se uskuteční dne 25. ledna 2019 na Ministerstvu pro místní rozvoj, v Akademii veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1.

 

V rámci nově otevřené výzvy pro Sítě měst by města měla vytvořit partnerství 7 – 10 měst z celé Evropy, ve kterém si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti vybraného tématu a tvořit místní akční plán pro své město.

Během informačního dnu budou též představeny již realizované projekty v rámci tohoto programu se zapojením českých měst.

Svoji účast na informačním dnu potvrzujte, prosím, elektronicky na email: marketa.horska@mmr.cz, nejlépe do 22. 1. 2019.

 

Program informačního dnu:

 

 

 

09:30 – 10:00

Registrace

10:00– 10:20

Zahájení

Představení programu OP URBACT III

(NUP - MMR)

Diskuze

10:20 – 11:00

Aktuální výzva pro Sítě měst

(NUP – MMR)

Diskuze

11:00 – 11:20

Přestávka

11:20 – 12:30

Představení realizovaných projektů v rámci tohoto programu se zapojením českých měst

 (Zástupci měst)

Diskuze

12:30 – 13:00

Diskuze

13:00 – 14:00

Networking, možnost pro individuální konzultace