You are here

Iniciativy po celé Evropě pomáhají Ukrajině

Edited on

22 March 2022
Read time: 1 minute

Evropské státy se semkly a pomáhají Ukrajině. Přečtěte si o některých způsobech, jak tato pomoc v zemích EU probíhá.

Od ruské invaze dne 24. února 2022 je podle UNHCR již více než 3,5 milionu lidí, kteří uprchli z Ukrajiny. Očekává se, že toto číslo se v následujících dnech znásobí. Zároveň velká část Ukrajinců stále zůstává ve své zemi – buď nemohou nebo odmítají opustit své domovy, nebo se rozhodli pomoci s obranou své země.

S vypuknutím invaze národní a místní vlády členských států Evropské unie, zejména pak ze sousedních zemí, projevují svou podporu ukrajinskému lidu různými způsoby.

V souladu s hodnotami EU a duchem spolupráce, který charakterizuje program URBACT, se mobilizují národní kontaktní místa URBACT a města URBACT po celé Evropě, aby identifikovaly ověřené zdroje iniciativ místních a národních vlád ve prospěch ukrajinského lidu.

Výsledkem je tento seznam, který si klade za cíl zviditelnit iniciativy v jednotlivých zemích EU pro lidi v nouzi, nebo ty, kteří chtějí pomoci, stejně tak je jeho cílem inspirovat další města, která chtějí organizovat podobnou podporu. V příštích týdnech budeme pokračovat v jeho aktualizaci.

SEZNAM iniciativ seřazen podle států

 

V době humanitární krize bychom měli všichni využít své schopnosti, platformy a sítě, abychom pomohli lidem v nouzi. Na úrovni EU Evropská komise nedávno přijala návrh Kohezní aktivity pro uprchlíky v Evropě – CARE (Cohesion’s Action for Refugees in Europe) umožňující členským státům a regionům poskytovat nouzovou podporu lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajinu; Výbor regionů také zveřejnil prohlášení a iniciativy pro Ukrajinu, Rada evropských obcí a regionů vyzývá místní volené úředníky, aby podepsali prohlášení o podpoře Ukrajině, EUROCITIES zveřejňuje místní iniciativy a EUROTOWNS vyjadřují solidaritu s ukrajinským lidem.

Přejeme si, aby mír na Ukrajině byl brzy obnoven.

Tým URBACT