You are here

Inspirace z českých měst - v digitální (po)době

Edited on

23 March 2020
Read time: 1 minute

Ve spolupráci s českými městy jsme pro Vás připravili stručnou publikaci o jejich úspěšných projektech v Sítích měst v operačním programu URBACT III. Jednotlivé projekty byly zaměřeny např. na oživení maloobchodu a center měst, dočasné využívání prázdných budov, boj se sociálním vyloučením, předejití rozrůstání měst do volné krajiny a na mnoho dalších problémů, které trápí města po celé Evropě.


Věříme, že se při čtení této publikace dozvíte řadu cenných zkušeností přímo od projektových manažerů a využijete příležitosti se v příštím programovém období také zapojit do programu URBACT.

Publikaci naleznete na tomto odkaze.

Zároveň jsme pro Vás připravili českou verzi publikace Města v akci - příběhy změny, ve které naleznete inspirativní příklady měst z celé Evropy, pramenící se zapojení do programu URBACT.