You are here

Intensywny kurs Crowdsourcingu z wykorzystaniem platformy „Madryt Decyduje”

Edited on

01 March 2019

W ramach statutowego zadania budowy potencjału miast w zakresie partycypacji obywatelskiej, URBACT wraz z miastem Madryt współorganizuje specjalne wydarzenie.

madrid

Założenia wydarzenia

URBACT jest mocno zaangażowany w propagowanie modelu miasta partycypacyjnego. Co to dokładnie znaczy? Jak miasta mogą wzmacniać swoją zdolność wdrażania w życie tego modelu?
W całej Europie władze miast testują nowe sposoby nawiązywania kontaktów i angażowania obywateli. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy poziom zaufania do władz publicznych się zmniejsza. Nowoczesne platformy cyfrowe oferują nowe możliwości odnowienia i poprawy relacji z obywatelami, pozwalają jednocześnie kształtować przyszły rozwój miasta. Pomimo niewątpliwych zalet mogą również wpływać na pogłębienie się zapaści dotychczasowych mechanizmów demokratycznych.

Od 2015 r. działa w Madrycie internetowa platforma Madryt Decyduje, dzięki której promowana jest transparentność i zwiększenie udziału społeczności w procesach decyzyjnych i inwestycyjnych w mieście. Stanowi to przykład rozwijającej się, technologii partycypacji obywatelskiej nowej generacji opartej na otwartym kodzie źródłowym, i stosowanej w europejskich miastach.

Open sourcowa platforma Madryt Decyduje umożliwia obywatelom uczestniczenie w procesach decyzyjnych poprzez:

  • Składanie wniosków w ramach budżetu obywatelskiego,
  • Składanie wniosków do władz miejskich,
  • Przekazywanie opinii na temat postępowań rady miasta i głosowania w kluczowych kwestiach,
  • Debatowanie o kluczowych problemach.

Madryt wiele się nauczył i nadal się uczy -dzięki temu doświadczeniu. Znaczna część tej wiedzy jest ważna i może być zastosowana w miastach każdej wielkości w całej Europie. W ramach budowania partycypacji obywatelskiej w miastach, URBACT będzie współorganizatorem wydarzenia poswięconemu temu tematowi w Madrycie 11 kwietnia 2019 r.

Kto powinien pojechać do Madrytu?

Wydarzenie jest ogólnodostępne ale szczególnie skierowane do pracowników władz miejskich i ich interesariuszy w całej Europie. Uczestnicy będą mogli starać się stworzyć platformę crowdsourcingową w swoim mieście. A jeśli mają już podobny mechanizm będą mogli uczyć się z doświadczeń Madrytu.

Wydarzenie jest bezpłatne, a miasta URBACT, które są obecnie zaangażowane w sieci URBACT będą mogły wykorzystać swoje środki na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania, zgodnie z wytycznymi programu.

Językiem roboczym wydarzenia jest język angielski.

Jakich korzyści można się spodziewać po uczestnictwie w wydarzeniu?

Celem tego wydarzenia jest zapoznanie się uczestników z platformą Madryt Decyduje i wyposażenie ich w odpowiedni know-how, aby mogli zastanowić się nad ich adaptacją i replikacją w odpowiedniej skali we własnych miastach.

Uczestnicy będą mieli okazję uczyć się z doświadczeń Madrytu - w tym z rzeczy, które zrobiliby inaczej. Podczas wydarzenia omawiany będzie nie tylko wymiar cyfrowy, ale również kwestie procesów zarządzania wynikających z modelu Madryt Decyduje. To interaktywne i skupione na praktyce wydarzenie będzie również szansą na przeanalizowanie przyjęcia madryckiego modelu w innych miastach.

Rejestracja

Aby zapewnić wysoki poziom interakcji, liczba miejsc na wydarzeniu jest ograniczona.

Chęć uczestnictwa można zgłosić tutaj. Ostateczna rejestracja w wydarzeniu zostanie potwierdzona przez URBACT w osobnym mailu. Staramy się zapewnić równowagę wśród uczestników wydarzenia, dlatego potwierdzenia zostaną przesłane tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Termin rejestracji został przedłużony, ale nie zwlekajcie z jej wypełnieniem, jeśli jesteście zainteresowani udziałem.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt c.gravier@urbact.eu

Do zobaczenia na tym ekscytującym i wartościowym wydarzeniu!