You are here

Jaký byl rok 2019 a co nás čeká v roce 2020?

Edited on

28 February 2020
Read time: 3 minutes

Operační program URBACT stejně jako v předchozích letech i v roce 2019 nabídl městům a široké veřejnosti mnoho inspirativních podkladů pro rozvoj měst. URBACT Campus, City Labs, druhá fáze Sítí přenosu a zahájení Sítí měst, iniciativa Genderově vyvážená města a diskuze o obnovení Lipské charty – nejen těchto události jsme mohli být v minulém roce součástí a mnoho dalšího nás čeká i letos!

URBACT v Česku v roce 2019

Na konci roku 2018 bylo schváleno 23 Sítí přenosu (Transfer Networks), které v roce 2019 vstoupily již do druhé fáze své činnosti, ve které se zaměřují na přenos příkladů dobré praxe z vedoucího města na partnerská města v síti. Česko má mezi Sítěmi přenosu hned 4 zástupce – Brno, Ostravu, Pardubice a Zlín. Pokud se chcete dozvědět více o Sítích přenosu, připravili jsme pro Vás ve spolupráci s českými městy tyto články:

V lednu roku 2019 byla otevřena druhá výzva Operačního programu URBACT III pro Sítě měst (Action Planning Networks). Z celkem 62 žádostí, které Sekretariát OP URBACT obdržel, nakonec uspělo 23 sítí s nejrůznějšími projekty zabývajícími se např. sociální inkluzí, participací občanů, životním prostředím a udržitelným rozvojem měst.

Úspěšným žadatelem o zapojení do Sítí měst byl také projekt ActiveCitizens čerpající z příkladu dobré praxe francouzského města Agen. Do tohoto projektu je zapojeno také české město Hradec Králové. Cílem sítě ActiveCitizens je více zapojit občany do rozvoje měst a přiblížit správu měst jejich obyvatelům. Tato síť menších a středně velkých partnerských měst se stejnými očekáváními a podobnými výzvami bude využívat nové digitální nástroje při současném zohlednění občanů, kterým tyto nástroje tradičně nevyhovují. První fáze Sítí měst byla zahájena v září 2019.

V současné době je tedy v Česku pět měst, která jsou součástí komunity OP URBACT, a mohou tedy čerpat z jeho unikátní metody, zvyšovat a zároveň využívat své znalosti v praxi a poznávat kolegy z celé Evropské unie.

Během jara 2019 URBACT pořádal sérii dvoudenních Campusů pro města, která jsou zapojena do Sítí přenosu. URBACT Campus v Ostravě byl určený pro česká i slovenská města. Dolní Vítkovice tedy na konci dubna hostily kromě projektových manažerů z Pardubic, Brna, Ostravy a Zlína také zástupce z Prešova. Více informací o tom, jak URBACT Campus v Ostravě probíhal, naleznete v článku.

A co nás čeká v letošním roce?

V roce 2020 dojde k dokončení projektů českých měst zapojených do Sítí přenosu. Dozvíte se tak, jak je možné využít skupinovou výuku hudby v boji proti sociálnímu vyloučení od Brna, jak posílit „sousedskou soudržnost“ a aktivity ve veřejném prostoru od Ostravy, nová řešení v oblasti digitálního a kreativního průmyslu z Pardubic nebo jak usnadnit mezinárodním talentům zabydlení a plnohodnotný život od města Zlín. Můžete se také inspirovat úspěšnými příklady českých i evropských měst, která byla do OP URBACT zapojena už v minulosti, nebo čerpat znalosti z publikací a článků, které pro Vás pravidelně vydáváme.

Zároveň máte jedinečnou možnost setkat se s projektovými manažery českých i slovenských měst, která jsou zapojena do Sítí přenosu, během veletrhu URBIS SMART CITY FAIR, který se uskuteční ve dnech 3. – 4. června v Brně. Po celé dva dny nás můžete navštívit ve stánku, ve kterém budou zástupci z měst připraveni sdílet své zkušenosti ze zapojení do programu URBACT, a zároveň pro Vás v rámci konference plánujeme vystoupení, během kterého budou česká města prezentovat své zapojení do jednotlivých projektů.

URBACT na nadnárodní úrovni

Na mezinárodní úrovni se v tomto roce můžete těšit na Letní univerzitu URBACT, která se uskuteční na začátku července v chorvatském Dubrovníku. Letní univerzita je jedinečnou vzdělávací příležitostí, která je zaměřena na zvyšování kapacit a schopností odborníků z měst zapojených do sítí programu URBACT.

Minulou Letní univerzitu URBACT, která se uskutečnila v roce 2016 v Rotterdamu, si můžete připomenout ve videích:

Den 1.

 

Den 2.

 

Nepřestávejte nás sledovat ani v budoucnu! I nadále Vám budeme poskytovat zajímavé informace týkající se udržitelného rozvoje měst, aktuální informace o plánované události Letní univerzitě, akci na veletrhu URBIS a v neposlední řadě o přípravě nového URBACT IV v příštím programovém období!

Sledujte náš na našem Facebooku, Twitteru a webových stránkách. Pokud máte zájem o zasílání pravidelného newsletteru v českém jazyce, napište nám na urbact@mmr.cz.