You are here

Jak miasta URBACT odpowiadają na COVID 19?

Edited on

04 May 2020
Read time: 4 minutes

Kiedy pandemia zmienia nasze życie, miasta odpowiadają swoją odpornością.

 

 

Miasta interweniują w nowatorski sposób, wspierając walczącą na pierwszej linii frontu służbę zdrowia, dostawy żywność, lokalną gospodarkę i dbając o dobre samopoczucie mieszkańców. Kilka z nich korzysta bezpośrednio z umiejętności nabytych podczas swoich doświadczeń w sieciach URBACT. Oznacza to, że reguły programu związane z angażowaniem lokalnych interesariuszy i wymianą międzynarodową pomagają miastom w osiągnięciu swoich celów, nawet w czasach kryzysu.

 

Wolontariusze Altei (ES) w akcji

Zapytaliśmy niektórych z naszych ekspertów URBACT o przykłady reakcji miast, na które zwrócili uwagę. Poniżej prezentujemy ich odpowiedzi, a w dalszej części przygotowaliśmy interaktywną mapę, prezentującą pozostałe zgromadzone przez URBACT dobre przykłady z miast z całej Europy. Bardziej szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni, a więc zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco!

Miasta wspierające medyków z pierwszej linii frontu

Miasta znajdują nowe sposoby wspierania szpitali i pracowników służby zdrowia. „W tej chwili miasta rzucają wszystko na rozwiązywanie problemów krótkoterminowych”, podkreśla Eddy Adams. „Oznacza to wspieranie lekarzy, jak w Pireaus (EL), którego projekt Blue Lab zmienił przeznaczenie drukarek 3D, aby drukować przyłbice ochronne dla personelu medycznego.” Inicjatywa ta opiera się na doświadczeniach miasta we wspieraniu lokalnych innowacji w ramach konkursu „BlueGrowth”, uznanego przez URBACT w 2017 r. za dobrą praktykę, która obecnie jest punktem wyjściowym dla Sieci Transferu BluAct URBACT.

Tymczasem na Węgrzech Ivan Tosics zauważył, że „pomimo rosnącej w ostatnich latach centralizacji zarządzania i poważnie ograniczonych lokalnych budżetów miasto Budapeszt (HU) zareagowało, zamawiając z zagranicy medyczne środki ochrony i rozdając je placówkom opieki zdrowotnej, schroniskom dla bezdomnych i domom pomocy społecznej. Miasto podpisało również umowy z prywatnymi placówkami służby zdrowia w zakresie tymczasowego skierowania swoich pracowników do wypełnienia luki w zawodach krytycznych dla funkcjonowania stolicy.”

Projekty prowadzone przez obywateli są również ważną częścią odpowiedzi na kryzys opieki zdrowotnej, a władze miejskie mogą w jeszcze większym stopniu zachęcać do podejmowania takich inicjatyw i nauczyć się je wspierać. Laura Colini jest pod wrażeniem Sieci Transferu Volunteering Cities URBACT (przeniesienie Dobrej Praktyki Rady Miejskiej ds. Wolontariatu (RMW) Athienou (CY)), która “dzieli się teraz doświadczeniami z funkcjonowania wolontariatu w różnych miastach. Praca wolontariuszy skupia się obecnie na dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby, szyciu maseczek lub produkcji wszelkich innych potrzebnych materiałów.”

Wolontariusz w Capizzi (IT), również z sieci Volunteering Cities

Miasta wspierające lokalną gospodarkę

Ze względu na oddziaływanie polityki obostrzeń na gospodarkę wiele władz miejskich niezwłocznie zaczęło przeciwdziałać zamrażając czynsze i podatki od działalności gospodarczej, a także pomagać lokalnym firmom uzyskać inne wsparcie. Ivan Tosics przekazał nam, że Budapeszt „podniósł płace pracownikom przedsiębiorstw komunalnych i wprowadził moratorium na opłaty czynszowe dla małych i mikroprzedsiębiorstw, które wynajmują powierzchnię od gminy. Władze lokalne zaoferowały również sklepom w mieście przekazanie bezpłatnych oznaczeń, zwracających uwagę na odpowiednią odległość między klientami.”

Wiele miast szuka możliwości rozszerzenia zakresu świadczonych usług cyfrowych, w szczególności skierowanych do lokalnych firm, które w obecnych okolicznościach nie mają dostępu do tradycyjnie świadczonych form wsparcia. Na długo przed pandemią COVID-19 sieć URBACT TechTown podkreślała znaczenie gospodarki cyfrowej, a Centrum Mediów Cyfrowych Barnsley (Wielka Brytania) zostało uznane za Dobrą Praktykę URBACT i stanowi obecnie fundament i punkt odniesienia dla Sieci Transferu TechRevolution URBACT.

Sally Kneeshaw zwróciła uwagę na sposób w jaki miasto wykorzystało te doświadczenia, aby przyspieszyć reakcję na obecny kryzys: „w zeszłym tygodniu Centrum Mediów Cyfrowych w Barnsley skoncentrowało się na dostarczaniu usług wirtualnych, aby móc wesprzeć firmy oferujące czaty online i centra obsługi telefonicznej i zobowiązało się do współpracy w ramach rządowego programu dotacji skierowanego do podmiotów z najbardziej dotkniętych sektorów handlu detalicznego, turystyki i rekreacji.” Platforma zawiera również wskazówki o tym jak zapewnić bezpieczniejszą pracę zdalną.

Wspieranie lokalnej gospodarki oznacza także wspieranie rodzin w największym stopniu dotkniętych utratą pracy i utratą dochodów. Wiele krajowych programów dla bezrobotnych dostosowywanych jest do konkretnych, obecnych wyzwań. Laura Colini podkreśliła jednak, że w ramach sieci Volunteering Cities URBACT także “wymieniano się praktykami i pracowano nad tym jak lokalne firmy i osoby prywatne mogą dostarczać niezbędne produkty i pomagać finansowo rodzinom, będącym w potrzebie”.

Miasta zabezpieczające lokalne dostawy żywności

Wielu obywateli europejskich jest zaniepokojonych ciągłością dostaw żywności, ponieważ systemy produkcji i dystrybucji są zagrożone w związku z nieobecnością pracowników z powodu choroby i ograniczeniami w przemieszczaniu się. Sieć AGRI-URBAN URBACT pracowała nad poprawą metod zaopatrzenia w żywność obszarów miejskich w 2016 roku. Projekt zbiorowy catering szkolny miasta partnerskiego AGRI-URBAN, Mouans-Sartoux (FR) został uznany za Dobrą Praktykę URBACT w 2017 roku, a następnie miasto stało się Partnerem Wiodącym Sieci Transferu BioCanteens w 2018 roku.

Marcelline Bonneau obserwowała ich reakcję na obecny kryzys: „Komunalne gospodarstwo rolne początkowo produkujące ekologiczne owoce i warzywa dla trzech stołówek szkolnych (zapewniających tysiąc obiadów dziennie) zdywersyfikowało kanały dystrybucji, aby zaspokoić większe zapotrzebowanie i chronić miejsca pracy. Część żywności nadal trafia do stołówek przygotowujących posiłki dla kilkudziesięciu dzieci pracowników służby zdrowia i urzędników miejskich, które nadal mogą uczęszczać do szkoły, część jest przetwarzana i zamrażana, a reszta trafia do sklepu spożywczego w mieście.”

Władze miejskie już zastanawiają się, jak odpowiedzieć na bieżące wyzwania związane z zaopatrzeniem w żywność. „Wkrótce sałaty, których nie można mrozić, prawdopodobnie zostaną dostarczone do sąsiedniego szpitala w Grasse”, dodała Bonneau. W międzyczasie miasto sprawdza nowe sposoby „zwiększenia produkcji w kolejnych okresach wegetacji, aby w najbliższej przyszłości móc odpowiedzieć na potencjalne problemy związane z konwencjonalnymi łańcuchami dostaw żywności”.

Eddy Adams zauważa, że „miasta rzucają wszystkie siłymna swoje krótkoterminowe problemy”. W Vic (ES) oznacza to „wspieranie społeczności. Główny Partner nowej sieci Healthy Cities URBACT mobilizuje wyłączonych z działalności sprzedawców i producentów, aby zajęli się dostarczeniem żywności odizolowanym i najsłabszym potrzebującym”. Takie ukierunkowane podejścia mogą mieć kluczowe znaczenie dla wypełnienia luki między podażą a popytem w kontekście stosowanych obostrzeń.

Gospodarstwo komunalne Mouans-Sartoux (FR)

Miasta wspierające edukację i zdrowie psychiczne

Krajowe systemy edukacji zmagają się z koniecznością szybkiego dostosowania się do nagłego zamknięcia szkół. Mirella Sanabria, ekspert wiodący Sieci Transferu On Board URBACT stwierdziła: „Niektórzy z naszych partnerów - w szczególności w dużych miastach - są przepracowani i zestresowani. Pozytywne jest jednak to, że niektóre lokalne inicjatywy wprowadzają w życie innowacje związane z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych w projektach edukacyjnych, co jest głównym aspektem Sieci Innowacji Edukacyjnych, którą On Board stara się przenosić.”

Na przykład partner wiodący Sieci On Board, miasto Viladecans (ES) opracował dedykowaną stronę internetową Szkoła w domu!, która codziennie zapewnia nowe, kreatywne zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodzin. Jednocześnie w partnerskim mieście Halmstad (SE) szkoła zawodowa prowadzi teraz lekcje gotowania online. Produkty spożywcze do zajęć dostarcza uczniom gmina, przygotowane posiłki są następnie dostarczane osobom szczególnie potrzebującym.

Poza sferą edukacji Sally Kneeshaw zauważa, że „wszyscy teraz dowiadujemy się, jeśli wcześniej tego nie wiedzieliśmy, jak bardzo potrzebujemy kultury, która nas podtrzymuje. Jestem zachwycona tym, że bibliotekarze Głównej Biblioteki w Tallinie czytają książki na żądanie przez Skype lub telefon dzieciom w domach. Tymczasem Saragossa (ES) ogłosiła konkurs fotograficzny #DesdeMiVentana (Z mojego okna) przeznaczony dla młodych ludzi w wieku od 12 do 30 lat, którym najtrudniej przychodzi zostać w domu.”

Marcelline Bonneau przytacza inny przykład z miasta Mollet del Vallès (ES), które „stworzyło program Rekreacja w domu, proponując zajęcia rekreacyjne swoim obywatelom, którym całkowicie zakazano opuszczać dom bez uzasadnionego powodu. Od rozpoczęcia programu w piątek, 27 marca, każdy zainteresowany może wybierać zajęcia do wykonywania samodzielnie lub w gronie rodzinnym, od ćwiczeń fizycznych po ćwiczenia pamięci i od gotowania po robotykę. Platforma jest regularnie aktualizowana i rozszerzana.”

Laura Colini podkreśla także pracę wykonaną przez Sieć Transferu ON STAGE URBACT (wprowadzającą nowe programy nauczania w szkołach muzycznych i edukacji artystycznej) w ramach „utrzymania ludzi blisko siebie poprzez muzykę”. Niedawno udostępnili materiał wideo, przygotowany przez młodych uczniów ze szkoły #ZsOsmec w mieście partnerskim Brnie (CZ)”. Takie inicjatywy przypominają o tym, jak ważne jest podtrzymywanie naszego ducha w tych trudnych czasach.

Zachęcamy do przyjrzenia się interaktywnej mapie innych świetnych przykładów z miast, które program URBACT gromadzi z całej Europy.

Jeśli wdziałeś inny inspirujący przykład reakcji miasta na COVID-19 możesz pomóc nam go rozpowszechnić, oznaczając @URBACT w tweecie informację o nim lub wysyłając ją bezpośrednio na adres communication@urbact.eu.