You are here

Jak se evropská města vypořádávají s COVID-19?

Edited on

25 April 2020
Read time: 5 minutes

Zatímco koronavirová pandemie velmi ovlivnila náš dosavadní způsob života, města nám ukazují svou odolnost.

Města nachází nové způsoby, jak podporovat zdravotníky a další zaměstnance v první linii, dodávky potravin, místní ekonomiku i duševní pohodu občanů. Některá staví přímo na znalostech, které získala během zapojení do sítí URBACT. To ukazuje, že principy programu týkající se zapojení místních stakeholderů a nadnárodní výměny, mohou podpořit města při dosahování jejich cílů i v době krize.

Experti programu URBACT uvádějí příklady z měst, které upoutaly jejich pozornost. Přečtěte si jejich myšlenky a prozkoumejte interaktivní mapu s dalšími inspirativními příklady z evropských měst. 

Města podporují pracovníky v první linii

Města hledají nové způsoby, jak podporovat nemocnice a zdravotníky. "Právě teď města směřují veškerou svou aktivitu na řešení dopadů koronavirové pandemie," zdůrazňuje Eddy Adams. "To znamená, že podporují zdravotníky, jako město Pireaus (Řecko), jejichž Blue Lab využívá 3D tiskárny pro výrobu ochranných obličejových štítů pro zdravotnický personál." Tato iniciativa staví na zkušenostech města s podporou místních inovací prostřednictvím soutěže „BlueGrowth“, která v roce 2017 získala ocenění „příklad dobré praxe OP URBACT“ a v současné době je vedoucím partnerem v Síti přenosu BluAct.


Dobrovolníci ze španělského města Altea

Ivan Tosics přibližuje situaci v Maďarsku a zdůrazňuje, že „i přes rostoucí centralizaci vlády v posledních letech a přísně omezené místní rozpočty objednala Budapešť lékařské nástroje ze zahraničí a distribuuje je zdravotnickým institucím, azylovým domům pro bezdomovce a do domovů pro seniory. Město také podepsalo dohody se soukromými zdravotnickými zařízeními, aby testovala zaměstnance v profesích klíčových pro fungování hlavního města.“

Řešení iniciovaná občany jsou také důležitým aspektem reakce na krizi ovlivňující zdravotnické služby. Místní radnice mají nyní příležitost dozvědět se více o tom, jak takové iniciativy podporovat a povzbuzovat. Laura Colini byla mile překvapena tím, jak Síť přenosu Volunteering Cities – založena na základě zkušeností Městské rady dobrovolnických služeb (Municipal Council of Volunteering – MCV) v Athienou (Kypr) –„nyní sdílí informace o tom, jak se dobrovolníci angažují v různých městech, aby poskytovali produkty první potřeby a vyráběli masky nebo jakékoli jiné potřebné materiály.“


Dobrovolníci ze sítě Volunteering Cities, italské město Capizzi 

Města podporují místní ekonomiku

Vzhledem k dopadu politiky vzájemné izolace na hospodářskou činnost zavedlo mnoho měst opatření na zmrazení nájmů a daní z podnikání a pomáhají místním společnostem získat přístup k podpoře. Ivan Tosics uvádí, že Budapešť „zvýšila mzdy zaměstnanců městských podniků a zavedla moratorium na platby nájemného pro malé a mikro podniky, jimž prostory pronajímá město. Město také bezplatně nabídlo místním obchodům různé pomůcky, které pomáhají při dodržování bezpečné vzdálenosti mezi zákazníky.“

Mnoho měst hledá příležitosti, jak rozšířit poskytování digitálních služeb, a to i na místní společnosti, které za současných okolností nemají přístup k tradiční podpoře. Dlouho před pandemií COVID-19 zdůrazňovala síť TechTown v čele s městem Barnsley (Velká Británe) význam digitální ekonomiky. Digitální mediální centrum v Barnsley patří mezi další zástupce, kteří získali ocenění „příklad dobré praxe OP URBACT“. V současné době město vede Sít přenosu TechRevolution.

Sally Kneeshaw je svědkem jak město Barnsley staví na těchto zkušenostech, když vydává opatření na řešení současné krize: Digitální mediální centrum v Barnsley se minulý týden zaměřilo na podporu podniků prostřednictvím virtuálního prostoru (call centra a speciální platformy). Zavázalo se také skrze vládní grantový systém finančně podpořit ty nejvíce zasažené v odvětvích maloobchodu, volného času a pohostinství.“ Platforma také poskytuje tipy a pokyny pro bezpečnější práci na dálku.

Podpora místní ekonomiky také znamená podporu rodin nejvíce postižených ztrátou zaměstnání a příjmu. Přestože se mnoho národních systémů přizpůsobuje specifickým současným výzvám, Laura Colini vyzdvihuje města v síti Volunteering Cities, která iniciovala např. „zapojení místních společností nebo jednotlivců do nabídky produktů nebo finanční pomoci pro rodiny v nouzi“.

Města zajišťují lokální zásobování potravinami

Mnoho evropských občanů se obává budoucích dodávek potravin, protože výrobní a distribuční systémy jsou pod tlakem a mohou být z hlediska zdraví pracovníků a omezení pohybu ohroženy. Síť AGRI-URBAN řešila způsoby, jak zlepšit lokální zásobování potravinami v městských oblastech již v roce 2016. Partnerské město sítě AGRI-URBAN Mouans-Sartoux (Francie) organizující kolektivní školní stravování je dalším příkladem města, které v roce 2017 získalo titul „příklad dobré praxe OP URBACT“. Od roku 2018 je Mouans-Sartoux vedoucím městem v Síti přenosu BioCanteens.

Marcelline Bonneau nám přibližuje reakci tohoto města na současnou krizi: „Městská farma – zpočátku produkující bio ovoce a zeleninu pro tři školní jídelny, které vydávají tisíce obědů denně – rozšířila své distribuční kanály, aby uspokojila širší potřeby a ochránila pracovní místa. Část produkce jde i nadále do jídelen zajišťujících jídlo pro několik desítek dětí zdravotníků a místních činitelů, které mají stále přístup do školy, část je zpracována a zmrazena a zbytek putuje do sociálního obchodu ve městě.“

Městské úřady již přemýšlejí o tom, jak reagovat na přetrvávající výzvy v zásobování potravinami. „Saláty, které brzy uzrají, a není možné je zmrazit, pravděpodobně poputují do sousední nemocnice v Grasse,“ pokračuje Marcelline Bonneau. Zároveň město zkoumá způsoby, jak „v nejbližších letech zvýšit produkci v dalších systémech výsadby, aby bylo možné předvídat potenciální problémy konvenčních potravinových řetězců“.

Eddy Adams poznamenává, že „právě teď města směřují veškerou svou aktivitu na řešení dopadů koronavirové pandemie. Pro španělské město Vic to znamená podporu komunit. Vic je vedoucím městem nové sítě Healthy Cities, která mobilizuje uzavřené obchody s potravinami, aby zásobovaly izolované a zranitelné jedince“. Takové cílené přístupy mohou být rozhodující pro překlenutí mezery mezi nabídkou a poptávkou v souvislosti s probíhajícími omezeními.


Městská farma v Mouans-Sartoux

Města podporují vzdělávání a psychickou pohodu

Národní vzdělávací systémy se snaží rychle přizpůsobit situaci „uvězněných“ studentů. Mirella Sanabria, hlavní expertka Sítě přenosu On Board, nám říká: „Některé naše partnery - zejména ve velkých městech – tato situace velmi zaměstnává a stresuje. Pozitivní však je, že některé místní iniciativy uvádějí do praxe inovace ve vzdělávacích projektech související s používáním digitálních nástrojů, což je ústřední aspekt Vzdělávací inovační sítě (Educational Innovation Network), jejichž dobrou praxi se On Board snaží přenést.“

Například vedoucí město sítě On Board Viladecans (Španělsko) vyvinulo specializovanou webovou stránku Škola doma! (School at Home!), která každý den poskytuje nové kreativní a vzdělávací aktivity pro děti a rodiny. V partnerském městě Halmstad (Švédsko) zase poskytuje odborná škola kurzy vaření online. Město doručuje košíky s potravinami studentům, kteří jídlo připravují. Tato jídla jsou poté dodávána především lidem v nouzi.

Kromě vzdělávání chce Sally Kneeshaw zdůraznit, že „Všichni nyní zjišťujeme, pokud jsme to nevěděli už dříve, jak moc k životu potřebujeme kulturu. Krásným příkladem jsou pracovníci z Ústřední knihovny v Tallinnu, kteří čtou dětem knihy na požádání přes Skype nebo telefon. Naproti tomu v Zaragoze (Španělsko) byla zahájena fotografická soutěž #DesdeMiVentana (z mého okna) zaměřená na mladé lidi ve věku mezi 12 až 30 lety, pro něž může být omezení vycházení nejproblematičtější.“

Marcelline Bonneau představuje příklad města Mollet del Vallès (Španělsko), které „27. března spustilo program Leisure at home. Ten navrhuje volnočasové aktivity občanům, kteří zůstávají doma. Každý zájemce (jedinci i rodiny) si může vybrat z nabízených aktivit od fyzických tréninků, paměťových cvičení, vaření až po robotiku. Platforma je pravidelně aktualizována a rozšiřována.“

Laura Colini také zdůrazňuje práci Sítě přenosu ON STAGE. Cílem této sítě je zavádění nových učebních osnov ve školách založených na hudbě a umění, momentálně se však soustředí na „udržování lidí pohromadě prostřednictvím hudby. Partnerské město Brno (Česko) např. nedávno sdílelo video mladých studentů ze školy #ZsOsmec“. Takové iniciativy připomínají, jak je důležité udržovat pozitivní přístup a dobrou náladu i v těchto náročných dobách.

 

Nezapomeňte prozkoumat interaktivní mapu dalších skvělých příkladů měst, které program URBACT sbírá z celé Evropy.

Viděli jste nějaký jiný příklad města, který vás inspiroval? Pomozte nám jej sdílet tím, že na Tweetu označíte @URBACT nebo jej pošlete přímo na adresu communication@urbact.eu.