You are here

Kleine Europese steden aantrekkelijker maken: “laten we hier een prioriteit van maken!”

Edited on

09 October 2019

Kleine Europese steden worstelen vaak met de vraag: “hoe kunnen we onderscheidend zijn?” URBACT, het Europese samenwerkingsprogramma dat zich bekommerd om de kwaliteit van Europese steden, richt deze maand haar schijnwerpers op een aantal interventies die kleine en middelgrote steden hebben geholpen om aantrekkelijker te worden.

Mogelijke ingrepen voor steden zijn veelzijdig: van zorgen voor een unieke winkelervaring, onderscheidende lokale producten en het organiseren van culturele evenementen, tot lokale gemeenschappen meer betrekken of zorgen voor een financiële prikkel. Al deze manieren zijn erop gericht om kleine steden aantrekkelijker te maken voor bedrijven, talent en bezoekers en zo te voorkomen dat zij naar de grotere steden in de buurt vertrekken.

In de afgelopen jaren hebben honderden kleine steden deelgenomen aan de netwerken van URBACT. Samen met lokale betrokkenen en internationale experts werd daarin gezocht naar oplossingen voor lege winkelstraten, afnemende arbeidsplaatsen en de vergrijzing. URBACT zoekt daarbij oplossingen die zowel duurzaam als integraal van aard zijn.

De URBACT netwerken RetailLink, Agri-Urban en City Centre Doctor hebben een aantal van hun oplossingen gedeeld tijdens de ‘Vitality of Smaller Cities’ conferentie in Barcelona. Het evenement bracht burgemeesters, beleidsmedewerkers, stedelijke experts en onderzoekers uit 23 landen bij elkaar om te bespreken hoe levendige stadscentra kunnen worden gerealiseerd in kleine steden. Daarnaast werd er besproken hoe de lokale markt gestimuleerd kan worden en welke acties er nodig zijn om deze ambities waar te maken. De volledige publicatie, waarin de casussen worden uitgelicht en de beleidsaanbevelingen nader worden toegelicht vindt u via deze link.

Waarom zijn kleine steden zo belangrijk?

“Kleine steden vormen een groot deel van de ruggengraat van Europese Unie. Deze kleine steden zijn over het hele Europese continent verspreid en spelen dus een cruciale rol bij het maken van de vertaalslag van Europees beleid naar de burgers in de steden”, aldus Emmanuel Moulin, directeur van het URBACT Secretariaat. “Europa kan veel meer voor kleine steden betekenen dan het momenteel doet. Vaak ligt de prioriteit bij de grote metropoolregio’s met het daarbij komende argument dat zij de Europese motor vormen. Ik ben van mening dat Europa juist baat zou hebben bij een meer gebalanceerde ontwikkeling en er dus meer aandacht moet komen voor kleine steden”.

Er wordt vaak gedacht vanuit het perspectief dat de grote, bekende stad de spil vormt en door middel van infrastructuurinvesteringen de gehele stedelijke agglomeratie profiteert, en dus ook de kleine steden.

De Europese Agenda Stad benadrukt dat iedere stad, van welke grootte dan ook, van belang is voor de bevordering van groei, werkgelegenheid en competitiekracht in een mondiale economie. De Nederlandse speciaal gezant voor Europese Agenda stad Nicolaas Beets stelt: “De Europese Unie is er voor haar burgers en aangezien 40 procent van die burgers in kleine steden woont, is dit een prioriteit voor Europees stedelijk beleid”.

De komst van Europese Agenda Stad in 2016 onderschrijft de noodzaak voor een beter gedeeld Europees beleid rondom steden. Alhoewel de oplossing voor stedelijke vraagstukken steeds vaker lokaal moet worden gezocht, is het van groot belang om over de aansturing op Europees niveau na te denken over de ondersteuning. Een belangrijke boodschap van de Europese Agenda Stad is dan ook dat steden gezamenlijk moeten optrekken met elkaar, om zo de innovatiekracht te bevorderen.