You are here

Konference zabývající se vitalitou menších měst v Evropě

Edited on

27 September 2018
Read time: 1 minute

Připojte se k nám na jednodenní konferenci, která zdůrazní důležitost udržování menších měst navzdory atraktivitě velkých měst.

Tato událost bude skvělou příležitostí spojit menší evropská města, aby zde sdílela své nápady jak vylepšit svou vitalitu. Konference Vám nabízí inspirativní rozhovory, příklady dobré praxe, prezentace a panelové diskuze s pečlivě vybranými experty a městy. Budou řešena tato témata:

  • Tvorba nových místních maloobchodních návrhů
  • Zapojení komunity do ‚placemakingu‘
  • Posílení místní zemědělské produkce

Na celý program se můžete podívat zde.

Tato událost bude prezentovat znalosti měst nabyté v průběhu tří let díky zapojení do tří Sítí měst OP URBACT III Agri-Urban, CityCentreDoctor a RetaiLink. Tyto sítě se zabývají otázkou, jak učinit menší města vitálnější, z různých úhlů pohledu.

Konference se koná v Barceloně (Španělsko) a je zdarma.

Nečekejte déle a registrujte se!

Více informací o konferenci naleznete zde.
Před událostí se seznamte s kontextem a výzvami v oblastech městských politik