You are here

Kongres inny niż wszystkie - Polityka Miejska na scenie w Kielcach

Edited on

22 November 2019
Read time: 2 minutes

Kongres Polityki Miejskiej w Kielcach nie był zwyczajnym wydarzeniem branżowym. Przyświecało temu wydarzeniu zamiar przygotowania decydentów i ekspertów do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r., stąd jego dopełniające określenie „Krajowe Forum Miejskie”.

Dodatkowo ulokowanie wydarzenia w jednej wspólnej hali, podzielonej na wiele mniejszych przestrzeni co prawda utrudniało odbiór debat i wystąpień, jednak umożliwiło swobodne wybieranie tematów do wysłuchania i nawiązywania wielu kontaktów. A wybór był bardzo bogaty.

Wydarzenie na którym uczestniczyło nieco ponad 1200 praktyków, specjalistów, ekspertów i aktywistów od spraw miejskich, było przede wszystkim okazją do przemyślenia założeń do nowej Polityki Miejskiej.

Opracowany przez organizatorów raport roboczy był dyskutowanym na tematycznych sesjach równoległych materiałem wyjściowym.

Program URBACT był jednym z partnerów Kongresu. Krajowy Punkt URBACT miał własne stoisko, na którym dystrybuowane były publikacje programowe. Było ono też miejscem spotkań dla członków Sieci URBACT oraz rozmów o programie z osobami zainteresowanymi programem. Drugiego dnia Kongresu program miał również własną dwugodzinną sesję, poświęconą osiągnięciom miast uczestniczących w Sieciach URBACT, pod nazwą Projekty URBACT w Polsce i Europie, nowa forma zarządzania w samorządzie lokalnym.

Po wstępie wygłoszonym przez Koordynatora Krajowego Punktu URBACT, Aldo Vargas-Tetmajera, poruszono na nim ważne aspekty rozwoju miast:

Przedstawiciel Radlina, kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych, Pan Mariusz Węglorz, pokazał jak dzięki uczestnictwu w sieciach URBACT rośnie pewność siebie zaangażowanych urzędników, oraz jak mogą oni, dzięki inspiracji płynącej z doświadczeń i rozwiązań z innych miast europejskich, zmieniać w sposób praktyczny rzeczywistość miasta. Z prezentacją miasta Radlina można się zapoznać w tym miejscu.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja miasta Koszalina wygłoszona przez Panią Urszulę Miller-Grzybowską, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej. Opisała ona działania Sieci PROCURE i jej kontynuacji w Sieci Making Spend Matter. Oba projekty skupiały się nad rozwiązaniami odnoszącymi się do zamówień publicznych i współpracy z lokalnymi interesariuszami, przedsiębiorcami i instytucjami. Prezentacja jest dostępna w tym miejscu.

Kraków przedstawił ciekawy projekt RU:RBAN, której tematem są ogrody społeczne. Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej, Pani Katrzyna Przyjemska-Grzesik, pokazała jak w ramach projektu organizowane są szkolenia gardenisierów, czyli aktywistów odpowiedzialnych za funkcjonowanie ogrodów społecznych i zapewniane jest trwanie idei sieci dzięki zapisaniu jej w regulacjach prawnych miasta. Z prezentacją można się zapoznać w tym miejscu.

Dyrektor biura Aglomeracji Opolskiej, pan Piotr Dancewicz, opisał cele i działania sieci Tropa Verde, która skupia się na transferze i adaptacji Dobrej Praktyki z Santiago de Compostela. Praktyka ta polega na nagradzaniu mieszkańców za oddawanie segregowanych odpadów. Opracowany jest przy tym system zbierania, w którym aktywny udział biorą lokalni partnerzy, w tym przedsiębiorcy. Prezentacja jest dostępna w tym miejscu.

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, pan Piotr Masłowski, przedstawił projekt ALT-BAU, którego liderem jest miasto Chemnitz w Niemczech. Sieć ta koncentruje się na strategiach dla aktywizacji nieużywanych i niszczejących zasobów mieszkaniowych w centralnych i historycznych dzielnicach miast europejskich, będących skutkiem zmian demograficznych, gospodarczych i społecznych. Z prezentacją miasta Rybnika można się zapoznać w tym miejscu.

Warszawska dzielnica Targówek, w osobie Kierownika Wydziału Kadr i Funduszy Europejskich, Pani Sylwii Weilandt, zaprezentowała transferowaną z Budapesztu Dobrą Praktykę polegającą na  organizacji festiwalu dzielnicowego. Jej celem jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz pokazanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Prezentacja sieci ComeIn! realizowanej przez dzielnicę Targówek jest dostępna w tym miejscu.

Na sesji URBACT nie mogli osobiście się stawić przedstawiciele innych sieci URBACT w Polsce, jednak dwie z nich podzieliły się swoimi ‘vox-pop’ami, czyli krótkimi filmami wyjaśniającymi cele swoich projektów.

Jednym z nich jest miasto Łódź, lider Sieci Remix

Drugim miastem jest Bydgoszcz, partner Sieci Beepath Net.