You are here

Kurs online URBACT na temat strategicznych zamówień publicznych -wydarzenie na żywo

Edited on

17 March 2021
Read time: 2 minutes

Dołącz do nas! Świętujemy pierwszy cykl szkoleniowy dotyczący strategicznych zamówień publicznych!

Chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach stosowanych przy strategicznych zamówieniach publicznych? Chcesz spotkać trenerów szkolenia? Nawiązać kontakty z innymi uczestnikami szkolenia? Wymienić się wynikami swojej pracy i nauki z interesariuszami UE, pracującymi bezpośrednio przy strategicznych zamówieniach publicznych?   

Po zakończeniu kursu, dotyczącego strategicznych zamówień publicznych URBACT organizuje jeszcze dwa dodatkowe wydarzenia! Oba odbędą się w trybie online w dwóch różnych sesjach celem zapewnienia Wam kompleksowe warunki do nauki w ramach naszego kursu. 

Będziesz miał okazję nie tylko spotkać się i omówić poszczególne moduły z doradcami, ale także w pełni zaangażować się w dyskusję, dzieląc się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia! Te strategiczne dyskusje na temat zamówień publicznych będą dla Państwa wskazówką do wprowadzania zmian w procesie zamówień publicznych oraz do integrowania kompleksowych kryteriów środowiskowych i społecznych w ich ramach.    

WYDARZENIA DODATKOWE:  

Tydzień 1 - Zamówienia publiczne i ramy polityk UE 

Środa 17 marca, 11.00 - 12.15 (CET)  

To wydarzenie jest kontynuacją dwóch pierwszych modułów kursu na temat znaczenia zamówień publicznych i różnych wymiarów ram polityki UE.  

Dyskusja panelowa, po której nastąpią pytania i odpowiedzi oraz nawiązanie kontaktów. 

Prelegenci:

  • Matthew Baqueriza-Jackson, ekspert wiodący URBACT Sieci Transferu Making Spend Matter TN, współprowadzący szkolenia 
  • Valentina Schippers-Opejko, koordynator Agendy Miejskiej UE ds. innowacyjnych i odpowiedzialnych zamówień publicznych, współprowadząca szkolenia 
  • Anja Katalin de Cunto, koordynatorka projektu EUROCITIES 
  • Ivo Locatelli, DG GROW, Komisja Europejska 
  • Ieva Cerniute, DG REGIO, Komisja Europejska 

Tydzień 2 - Konferencja końcowa "Making Spend Matter” 

Środa 24 marca, 9.30 - 13.00 (CET)  

Gospodarzem tego wydarzenia jest gmina Shaerbeek, a organizatorem Sieć Transferu Making Spend Matter. Podczas tej konferencji będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat zamówień strategicznych poprzez zapoznanie się z konkretnymi narzędziami, rekomendacjami i wskazówkami partnerów miejskich, ekspertów i trenerów. 

Aby zarejestrować się i dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu, kliknij tutaj

 

Tydzień 3 - Zakończenie kursu online na temat zamówień strategicznych 

Środa 31 marca, godz. 11.00 - 12.00 (CET)  

Jest to ostatnie wydarzenie na żywo i podsumowanie pierwszego cyklu szkoleniowego na temat strategicznych zamówień publicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym i zastanowienia się nad tym, jak w praktyce wykorzystać zamówienia publiczne. Będziecie również mogli przekazać informacje zwrotne do następnego cyklu szkoleniowego i podzielić się ostatnimi informacjami z trenerami i innymi uczestnikami.  

Sesja pytań i odpowiedzi z trenerami Matthew Baquerizą-JacksonemValentiną Schippers-Opejko, nawiązanie kontaktów  

 

Ta seria wydarzeń jest organizowana równolegle z kursem online URBACT na temat strategicznych zamówień publicznych, który rozpoczyna się w środę 10 marca i trwa przez 3 tygodnie. 
Ten bezpłatny kurs online, oparty na działaniach miast uczestniczących w inicjatywach Procure i Making Spend Matter, ma na celu wyposażenie miast w wiedzę i narzędzia niezbędne do włączenia kryteriów społecznych i środowiskowych do procesu zamówień publicznych oraz do rozwoju strategicznych zamówień publicznych.
Aby dowiedzieć się więcej o kursie i zarejestrować się, odwiedź stronę URBACT's Knowledge Hub