You are here

Laatste informatie over het URBACT Stadsfestival 2022

Edited on

10 February 2022
Read time: 1 minute

Het is een uitgemaakte zaak: het URBACT City Festival zal dit jaar doorgaan van 14 tot 16 juni in Pantin (Groot-Parijs). Het vindt plaats in het hart van de Cité Fertile, een voormalig station van de SNCF, dat nu een milieuverantwoordelijke locatie voor derden is. Deze keuze zet meteen ook de toon voor een evenement dat koolstofneutraal wil zijn.

Het URBACT City Festival 2022 wordt georganiseerd rond drie grote doelstellingen: 1) de meest impactvolle stedelijke praktijken en de invloed van de URBACT-methode op geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling in Europese steden presenteren; 2) de huidige netwerken voor actieplanning de kans geven elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en een aantal van de resultaten van hun werk te presenteren; 3) Europese steden op de hoogte brengen van URBACT IV, de soorten netwerken, de transversale aspecten (groen, gender, digitaal) en ruimte bieden om te netwerken en nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Naast de partners en verkozenen die aan het URBACT III-programma hebben deelgenomen, worden ook Franse steden buiten URBACT, partnerorganisaties, Europese verkozenen, enz. uitgenodigd om aan het festival deel te nemen.    

Het programma van URBACT IV, dat tijdens het evenement zal worden gepresenteerd, is een voortzetting van de vorige versie. De belangrijkste nieuwigheden zijn: de invoering van het "mechanisme voor de overdracht van innovatie", dat bestaat uit de oprichting van netwerken van steden die investeringsplannen willen ontwikkelen om elementen van innovatieve acties in steden over te nemen; en de integratie van steden uit de vijf landen die in aanmerking komen voor het instrument voor pre-toetredingssteun (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië en de Republiek Noord-Macedonië). De uitnodigingen tot het indienen van aanvragen voor de netwerken voor actieplanning zullen naar verwachting in september-oktober worden gepubliceerd.