You are here

Laboratorium walki z bezdomnością

Edited on

07 December 2018
Read time: 1 minute

URBACT współorganizuje z FEANTSA (Europejską Federacją Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi) "Laboratorium Zwalczania Bezdomności", które odbędzie się w Paryżu (10-11 grudnia 2018 r.).

Każdego roku w Europie ponad 4 miliony osób dotknięte są bezdomnością. Badania opracowane przez FEANTSA i Fundację Abbé Pierre opisują drastycznie ten problem. Bezdomność jest dużym wyzwaniem przede wszystkim w miastach europejskich, w których powiązane z tym zjawiskiem problemy dotyczące przystępnych cenowo i odpowiednich warunków mieszkaniowych oddziaływają na większą liczbę osób. Decydenci na szczeblu lokalnym zmagają się z wyzwaniem prowadzenia polityki społecznej i zapewnienia odpowiednich mieszkań, które miałyby znaczący wpływ na występowanie bezdomności.

Aby zwrócić uwagę na tę kwestię, URBACT współorganizuje z FEANTSA "Laboratorium Zwalczania Bezdomności" w Paryżu, w dniach 10-11 grudnia 2018 r. W pierwszy dzień (poniedziałek) miasta będą uczestniczyć w tytułowym laboratorium, omawiając wybrane przez nich wcześniej tematy. We wtorek miasta wezmą udział w wizytach studyjnych w Paryżu, badając konkretne praktyki zwalczające lokalną bezdomność.

Wydarzenie ma pomóc miastom skorzystać z wiedzy i doświadczeń URBACT i FEANTSA oraz zrozumieć obecne praktyki zwalczające bezdomność w ich miastach, włączając je do szerszej debaty na temat prawa do mieszkania dla wszystkich. Mówiąc ściślej, laboratorium ma na celu sformułowanie konkretnych sposobów na osiągnięcie przez miasta ambitnego celu określonego w partnerstwie Agendy Miejskiej ds. ubóstwa miejskiego i w innych działaniach, które mogą w przyszłości osiągnąć, aby poradzić sobie z problemem bezdomności i zapobiegać mu. Tematami spotkania  przewodnimi dnia pierwszego wydarzenia będą:

  1. „Housing First” (ang. po pierwsze mieszkalnictwo) - unikalne i innowacyjne podejście do likwidacji bezdomności.
  2. Zapobieganie bezdomności wśród grup szczególnie nią zagrożonych.
  3. Ponowne wykorzystanie nieużytkowanych nieruchomości.

Aby dobrze zobrazować wdrażanie takich działań, wzbogacić dyskusję i wymianę wiedzy między uczestnikami, przedstawiciele Housing First Europe Hub, Housing Solutions Platform i FEANTSA  będą aktywnie uczestniczyć podczas sesji (prezentacje, udział w dyskusji). Ponadto przedstawiciele różnych gmin, w tym miast odznaczonych tytułem Dobrej Praktyki URBACT będą mieli okazję zaprezentować swoje własne inicjatywy.

Kto może wziąć udział?

Miejsca dla uczestników są zarezerwowane tylko dla miast (władze lokalne, praktycy miejscy i radni). Do udziału zachęcane są szczególnie te miasta, które są zainteresowane zwalczaniem bezdomności za pomocą Housing First poprzez spriorytetyzowanie zapobiegania powstawaniu pustostanów lub ich ponownego zagospodarowania. Laboratorium Polityki odbędzie się w języku angielskim. Dostępny jest program laboratorium.

Proces rejestracji

Zainteresowani wydarzeniem mogą zarejestrować się lub wyrazić zainteresowanie uczestnictwem w Laboratorium Polityk Miejskich wysyłając e-mail na adres communication@urbact.eu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, podobnie jak lunch i napoje. Koszty podróży i noclegów pokrywają uczestnicy.