You are here

Město Pardubice čerpá inovativní know-how ve Velké Británii

Edited on

12 June 2019
Read time: 7 minutes

Pardubice uspěly mezi desítkami evropských měst a zapojily se do projektu TechRevolution v rámci operačního programu URBACT III. Ten městu pomůže při hledání řešení v oblasti digitálního a kreativního průmyslu. Lídrem projektu TechRevolution je anglické město Barnsley, které si za nejbližší partnery v první fázi projektu vybralo španělskou Vilanova i la Geltrú a právě české město Pardubice. 

Projekt je určen malým a středně velkým průmyslovým městům, která mají zájem o high-tech projekty se zaměřením na vybudování podnikatelských inkubátorů, kreativních hubů či start-upů, bez ohledu na to, v jaké fázi příprav či rozvoje inovativního „podhoubí“ se právě nacházejí.

Příklad dobré praxe města Barnsley

Inovační centrum města Barnsley bylo vybráno jako nejlepší příklad praxe v rámci Evropské unie. Původně hornické město v hrabství South Yorkshire (Jižní Jorkšír) má 90 tisíc obyvatel a více než 240 tisíc obyvatel žije v celém okrese, jehož je Barnsley centrem. Město řešilo více než deset let problémy spojené s nezaměstnaností a restrukturalizací tradičního průmyslu. Místní rada města v tomto období stanovila strategii ekonomického rozvoje zaměřenou na růst pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v oblasti high-tech, digitálního a kreativního průmyslu.

Obr. č. 1: Digital Media Centre (DMC) v Barnsley, Velké Británii

Celá strategie byla postavena na dvou zásadních pilířích, zaprvé vytvoření úspěšného programu pro podnikatele ENTERPRISING BARNSLEY (podnikavé Barnsley), jehož chod dodnes zajišťuje municipalita, zadruhé pak vytvoření atraktivního digitálně-kreativního centra Digital Media Centre (DMC), snadno dostupného pro místní podnikatele, ideálně lokalizovaného ve středu města. Vše bylo nejen naplánováno, ale stalo se i skutečností, a to zejména díky velkému entuziasmu zaměstnanců DMC, ale také úředníků města. Tito zaměstnanci municipality (Metropolitan Borough Council) zajišťují nadstandardní péči podnikatelskému prostředí, např. se jedná o vstupní pohovory s nově příchozími podnikateli, evaluaci podnikatelského záměru, zajištění následné péče after care již stávajícím investorům. Spravují databázi podnikatelských nemovitostí či organizují širokou škálu vzdělávacích akcí, konferencí, veletrhů nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost, a to i ve večerních či víkendových termínech.

Obr. č. 2: Pardubický tým na stáži v DMC

Díky digitálně-kreativnímu centru vytvořilo Barnsley od roku 2010 více než tisíc nových pracovních míst právě v oblasti digitálního a kreativního průmyslu a zejména vybudovalo značku tzv. landmark „DIGITAL MEDIA CENTRE“, díky jehož vynikajícím referencím vzrostla obsazenost inovativního centra z 54 procent v roce 2015 na 98 procent v červnu roku 2018, obrat pak o 25 procent. Počet subjektů podnikajících v oblasti digitálního či kreativního průmyslu vzrostl z 540 na 679. Díky značce DMC (Digital Media Centre) vzrostl zájem o podnikání v Barnsley a okolí v režimu 24/7, město navíc získalo celou řadu nových zdrojů financování ze soukromého i veřejného sektoru.

Kdo je ve hře s námi? 

Projekt TechRevolution je přímo zaměřen na problematiku podnikatelských startupů a inkubátorů, zejména na přenos zkušeností a know-how mezi jednotlivými partnery projektu, ale i identifikaci podnikatelského ekosystému a zvýšení podnikavosti stávajících firem.

Od roku 2019 je ve druhé fázi projektu zapojeno již sedm partnerských měst s inovačním potenciálem. Vedle již zmíněných iniciačních partnerů měst Barnsley, Vilanova a Pardubice se jmenovitě jedná o maďarskou Nyíregyházu, řecký Pireus, holandský Schiedam a rumunské Bacău.

Profil města Bacău
Lokalita: Rumunsko
Počet obyvatel: 144 307
Průmysl a služby: velkoobchod, maloobchod, průmyslová výroba (strojírenství, potravinářství, logistika, letecký a kosmický průmysl)
MSP/SMEs tvoří: 99,75 %
Nezaměstnanost: 6,5 %
Inkubátor/inovativní centrum: Youth Hub – Horizon Cinema (2020) – inkubátor zaměřený na podporu kinematografie a kreativního průmyslu

 

Profil města Nyíregyháza
Lokalita: Maďarsko
Počet obyvatel: 117 689
Průmysl a služby: průmyslová výroba (plastikářštví, strojírenství) , veřejná správa, zdravotnictví
MSP/SMEs tvoří: 99,9 %
Nezaměstnanost: 2,6 %
Inkubátor/inovativní centrum: Technology Transfer and Innovation Centre (2019) - inkubátor zaměřený na podporu ICT

 

Profil města Pireus
Lokalita: Řecko
Počet obyvatel: 165 000
Průmysl a služby: lodní doprava, velkoobchod, maloobchod, logistika, průmyslová výroba, veřejná správa, ICT
MSP/SMEs tvoří: 98 %
Nezaměstnanost: 16 %
Inkubátor/inovativní centrum: Blue Growth Digital Innovation Hub – fungující inkubátor zaměřený na high-tech projekty v oblasti námořního průmyslu a služeb (již 20 start-upů)

 

Profil města Schiedam
Lokalita: Nizozemí 
Počet obyvatel: 78 000
Průmysl a služby: velkoobchod, maloobchoad, administrativní a technické služby, zdravotnictví, výroba, námořní průmysl a služby, ICT
MSP/SMEs tvoří: 99.7 %
Nezaměstnanost: 9,7 %
Inkubátor/inovativní centrum: 
Maritime Innovation Centre - inkubátor zaměřený na high-tech projekty v oblasti námořního průmyslu a služeb 

 

Profil města Vilanova i la Geltrú
Lokalita: Španělsko
Počet obyvatel: 66 077
Průmysl a služby: rybolov, námořní služby, turistika, průmyslová výroba (automobilový sektor), ICT
MSP/SMEs tvoří: 99,6 %
Nezaměstnanost: 13,9 %
Inkubátor/inovativní centrum: Neàpolis (2008) – kreativní a inovativní centrum se zaměřením zejména na média (TV, rádio, film), 15 SME, 9 mikro SME 

 

Velkou přidanou hodnotou účasti v tomto mezinárodním projektu je i poskytnutí externích expertů s dlouhodobou praxí v daném oboru, kteří jsou plně hrazeni z rozpočtu projektu. 
Díky účasti v projektu TechRevolution získá město Pardubice know-how od špičkových evropských expertů, kteří přispějí k úspěšnému nastartování Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) otevřeného koncem března loňského roku.  

Obr. č. 3: Mapa partnerských měst projektu TechRevolution, Zdroj: Mapy.cz 

Proč právě Pardubice a co mohou nabídnout?

Pardubice jsou tradičním průmyslovým městem s bohatou historií v oblasti elektrotechnického, chemického a strojírenského průmyslu, ale i vědy a výzkumu. Vždyť právě v Pardubicích byl v 80. letech minulého století vyvinut pasivní radiolokátor Tamara, který tehdejší Teslu Pardubice proslavil po celém světe. Neméně slavným pardubickým vynálezem z 50. let 20. století je plastická trhavina Semtex, která je nejznámějším produktem společnosti Explosia. 

Město Pardubice již několik desetiletí klade důraz na podporu podnikatelského prostředí. V roce 1995 začalo město s výkupy pozemků a od roku 1998 s výstavbou infrastruktury pro novou Městskou průmyslovou zónou na okraji Pardubic, v obci Staré Čívice. Tato investice ze strany města představovala téměř 260 mil. Kč z vlastního rozpočtu. Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti v rámci střední Evropy i blízkosti k hlavnímu městu, mezinárodnímu letišti se smíšeným provozem, Univerzitě Pardubice, ale zejména díky kvalifikované pracovní síle jsou Pardubice již od 90. let přirozeným centrem zájmu zahraničních investorů. Od roku 2001 se městská zóna začala obsazovat nejprve japonskými investory Panasonic, KYB, JTEKT, a následně dalšími zahraničními společnostmi RONAL a APAG. Investice do průmyslové zóny se městu rozhodně vyplatila. Prodejem pozemků město získalo zpět 260 mil. Kč a od roku 2001 nejméně 70 mil. Kč na dani z nemovitosti. Bylo vytvořeno téměř 3000 pracovních míst a procento nezaměstnanosti se za přispění městské zóny dlouhodobě drží cca na dvou procentech.

V roce 2008 byl v této lokalitě ve spolupráci s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a společností Free Zone vybudován také technologický park TechoPark Pardubice, který měl do města přilákat high-tech investory a nabídnout jim adekvátní prostory pro výzkum, zkušebnictví, prototypovou výrobu i realizaci technologií. Tento projekt byl však pro Pardubice příkladem špatné praxe. Po třech letech existence zůstaly prostory více než z poloviny neobsazené s narůstajícím dluhem ve výši 150 mil. Kč. Jedním z důvodů byl i fakt, že TechnoPark musel, ve vazbě na pětileté dotační podmínky, umísťovat v areálu pouze vývojové a inovační firmy. V této době zde podnikalo osm firem s celkem 130 zaměstnanci. Univerzitní studenti ani pedagogové jej nevyužívali a v roce 2014 byla na TechnoPark vyhlášena insolvence.

Toto negativní klima nepřálo podpoře vzniku nového inovativního centra, jehož zřizovatelem by bylo město nebo kraj. Zainteresovaní lidé si ale správně uvědomovali, že je třeba dál rozvíjet potenciál města a podpořit kreativitu a inovace jako hlavní motor rozvoje znalostí a schopností, které jsou podmínkou úspěšného byznysu. Proto Pardubický kraj a město Pardubice založili o tři roky později Pardubický podnikatelský inkubátor, proto později přivítali možnost „vstoupit“ do projektu TechRevolution a využít při jeho rozjezdu zkušenosti ostatních.

Záměr vybudovat nový podnikatelský inkubátor byl na politické úrovni projednáván již od roku 2015, na zásadní průlom si však pardubické podnikatelské prostředí muselo počkat až do roku 2017, kdy byl P-PINK neboli Pardubický podnikatelský inkubátor formálně zřízen a v březnu roku 2018 slavnostně otevřen. P-PINK tedy již více než rok nabízí služby pro začínající podnikatele ve spolupráci s odbornými mentory s cílem podpory zvýšení intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu technologií do podnikatelského prostředí, universální služby pro podporu a koordinaci hospodářského rozvoje, poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro začínající podnikatelské subjekty v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a dalších rozvojových oblastí, pomáhá při navazování kontaktů s investory, vyhledává podnikatelské inovační aktivity a v neposlední řadě je místem pro budování komunity a navazování kontaktů.

Obr. č. 4 a 5: Interiéry P-PINK, Pardubický podnikatelský inkubátor

Toto načasování bylo hlavním impulsem města pro navázání kontaktů s evropskou digitální komunitou prostřednictvím projektu TechRevolution programu URBACT. V tuto dobu byl podnikatelský inkubátor obrazně řečeno v bodu nula a příklad dobré, ale i špatné praxe velmi pomohl a stále pomáhá ve strategickém plánování této instituce, marketingových aktivitách, pořádání a strukturalizaci eventů a komunikaci s ostatními zaangažovanými partnery. Přidanou hodnotou je i utváření partnerství mezi špičkovými inovativními centry napříč Evropou a tím pádem i možnost spolupráce se zahraničními digitálními a kreativními komunitami. P-PINK je tedy nejen partnerem města v rámci projektu, ale i hlavním koordinátorem místní akční skupiny tzv. URBACT LOCAL GROUP, což je skupina odborníků/stakeholderů, kteří mají vliv na podporu podnikatelského prostředí. Mezi členy této skupiny patří například zástupci agentury CzechInvest, CzechTrade, Hospodářské komory, Univerzity Pardubice, středních škol, konzultanti, ale také zástupci a experti z řad soukromé sféry. 

TechRevolution od A do Z

Pojďme si zrekapitulovat co vše se od loňského září v rámci projektu TechRevolution událo.
V září roku 2018 proběhlo první mezinárodní setkání ve Velké Británii, kde byl českým i španělským partnerům představen koncept fungování Digital Media Centre (DMC) v Barnsley, byla společně sestavena základní strategie a vize projektu, rozpočet a společné cíle. 

Obr. č. 6: Inovativní a technologické centrum Neàpolis, Vilanova, Španělsko

V lednu roku 2019 se v Barnsley setkala již všechna členská města. Všichni zúčastnění byli seznámeni se schématem studie přenositelnosti tzv. transferability study, jejíž dílčí části zpracovávala všechna města individuálně, a to z důvodu odlišné fáze přípravy či rozvoje projektu, ale také rozdílných očekávání a potřeb. Druhým neméně snadným úkolem bylo zpracovat již konkrétní plán transferu (Transfer plan), tedy znalostí, zkušeností či strategických dokumentů, které jsme z inspirativního příkladu dobré praxe schopni přenést do inovativního podnikatelského prostředí v Pardubicích. Tomuto tématu byl věnován dvoudenní seminář s použitím business metody Lean Canvas, což je efektivní nástroj a metoda pro zachycení podnikatelského modelu přehledně na jedinou stránku, a který je vhodný zejména na modelování businessu startupů. Cíle, které si stanovili čeští zástupci, byly zaměřeny zejména na vytvoření fungujícího podnikatelského ekosystému, tedy propojení a spolupráci již existujících institucí, které by organizovaly vzdělávací akce, konference, workshopy společně tak, aby jednak snížily náklady na tyto akce, ale hlavně, aby se tyto služby a akce neduplikovaly. Na tento cíl navazuje i společná propagace služeb pro začínající i stávající podnikatele s upřesněním, co který z daných subjektů může nabídnout, ať již v tištěné nebo elektronické verzi či prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek atp. Jedním z nejtěžších úkolů je pak inovativní a digitální komunitu identifikovat a dlouhodobě sdružovat, v ideálním případě právě v okolí Pardubického podnikatelského inkubátoru.

Obr. č. 7: Inovativní a technologické centrum Neàpolis, Vilanova, Španělsko

V pořadí třetí, a prozatím poslední, setkání členských měst TechRevolution proběhlo letos v květnu ve španělské Vilanově v technologickém centru Neàpolis. Tentokrát byl program jednání zaměřen na to, jak zvýšit komunikační a prezentační dovednosti. Výstupem tohoto setkání je vytvoření vlastního komunikačního plánu, např. videí, odborných článků, twiterových příspěvků či tzv. diářů které mohou sloužit jako inspirace městům, která svou účast v programu URBACT teprve zvažují.

Tak držte Pardubicím palce!

 

Autorka článku: Hana Svobodová