You are here

Mamy nowe 23 Sieci Planowania Działań!

Edited on

28 June 2019
Read time: 6 minutes

W dniu 25 czerwca 2019 r. Komitet Monitorujący Programu URBACT zatwierdził kolejne 23 Sieci Planowania Działań, skupiające 203 partnerów z 26 krajów.

Każda z sieci składa się maksymalnie z 10 partnerów z różnych krajów europejskich. Spośród wszystkich 157 miast z 23 sieci, 57% z nich to nowe miasta, które nigdy wcześniej nie korzystały z dofinansowania w ramach URBACT III. Aż 6 z 23 partnerów wiodących sieci to nowe miasta. Po raz pierwszy w programie osiągnięto takie wysokie wskaźniki.

Zakres tematyczny sieci został odpowiednio zbalansowany. Dodatkowo wszystkie sieci odnoszą się do projektów „Horyzontu 2020” lub innych programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i partnerstw Europejskiej Agendy Miejskiej. Prawie wszystkie obszary partnerstw tematycznych, bo 11 z 14 znalazły się w nowych sieciach. Najczęściej reprezentowany jest temat „gospodarki o obiegu zamkniętym”, na kolejnym miejscu uplasowało się „dziedzictwo kulturowe”. Ponadto nowe sieci odwołały się do 11 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Kolejny “pierwszy raz w historii URBACT” dotyczy równowagi płci wśród ekspertów, ponieważ prawie co drugi z tego szacownego grona to kobieta. W najbliższym czasie będą toczyły się rozmowy, które ostatecznie przypiszą ich do konkretnych sieci.

W dalszym ciągu w Sieciach Planowania Działań wszyscy partnerzy będą opracowywać Zintegrowany Plan Działania. Będą mieli też okazję przetestować w małej skali niektóre ze swoich rozwiązań, a także poprzez współpracę z lokalnymi interesariuszami i działalność w ponadnarodowym partnerstwie będą mogli rozwinąć swoje umiejętności. We wrześniu Sekretariat URBACT w Paryżu zorganizuje spotkanie inauguracyjne dla partnerów wiodących i głównych ekspertów sieci.

Poniżej w tabelce przedstawiamy w skrócie wszystkie zatwierdzone Sieci Planowania Działań. Partnerzy wiodący zostali wyróżnieni pogrubioną czcionką, a partnerzy z Polski podkreśleniem. Gratulacje, dobra robota!

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się programem URBACT i zaangażowali się w proces aplikacji, tym bardziej że poziom był bardzo wysoki i wyrównany.

PROJEKT

MIASTA PARTNERSKIE

KRÓTKI OPIS

Access

Amsterdam (NL), Sofia (BG), Tallinn (EE), Dublin (IE), Wilnno (LT), Riga (LV), Lizbona (PT), Greater London Authority (UK)

Sieć ACCESS odnosi się do roli i znaczenia włączających polityk kulturalnych. Wyzwaniem dla ośmiu miast partnerskich w tej Sieci Planowania Działań jest to, że kultura nie wzbogaca ani nie wzmacnia wszystkich ludzi równomiernie. Musimy lepiej zrozumieć nasze społeczności, aby zaangażować wszystkich obywateli naszych miast. Zidentyfikowaliśmy cztery tematy, nad którymi będziemy pracować, co pozwoli nam lepiej zrozumieć ten problem i wesprze nas w docieraniu do wszystkich grup ludności w miastach z zachodu, wschodu i południa Europy uczestniczących w tej sieci.

ActiveCitizen

Agen (FR), Hradec Králové (CZ), Dinslaken (DE), Tartu (EE), Saint-Quentin (FR), Cento (IT), Santa Maria da Feira (PT), Bistrita (RO)

Celem ActiveCitizen jest przemyślenie miejsca obywatela w zarządzaniu na poziomie lokalnym poprzez znalezienie równowagi między demokracją przedstawicielską a demokracją uczestniczącą. Ta sieć europejskich małych i średnich miast, o podobnych oczekiwaniach i wyzwaniach, uwzględni nowe narzędzia cyfrowe w realizacji celów projektu ale weźmie też pod uwagę temat obywateli o mniejszym dostępie do nich.

Cities4CSR

Mediolan (IT), Sofia (BG), Vratsa (BG), Molina de Segura (ES), Nantes Metropole (FR), Rijeka (HR), Budaors (HU), Kekava (LV), Guimarães (PT), Bratislava (SK)

Ta Sieć Planowania Działań będzie skupiać swoje wysiłki na opracowaniu kompleksowych miejskich strategii wspierania i stymulowania odpowiedzialności korporacyjnej na obszarach miejskich.

DI4C

Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Oulu (FI), Saint-Quentin (FR), Limerick City and County Council (IE), Ventspils Digital Centre (LV), Portalegre (PT), Botosani (RO)

Celem DI4C jest stworzenie mechanizmu, który umożliwi miastom nadrobienie zaległości w zakresie twardej i miękkiej infrastruktury cyfrowej. Usuwanie wszystkich przeszkód z którymi średnie miasta się borykają w ich cyfrowej transformacji: brak strategicznej i globalnej wizji, brak możliwości technicznych i inżynieryjnych, trudności w rozpoczęciu innowacji cyfrowej. Gminy powinny zagwarantować przyjęcie innowacji cyfrowych przez lokalnych interesariuszy: obywateli i potencjalnych przedsiębiorców.

Find your Greatness

Alba Iulia (RO), Võru (EE), Teguise (ES), Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (HU), Limerick City and County Council (IE), Perugia (IT), Wroclaw (PL), Bragança (PT)

Find your Greatness to koncepcja, która najlepiej odzwierciedla wyzwania, jakie stawiają sobie miasto Alba Iulia wspólnie z innymi miastami sieci z obszaru UE. Wartoodnaleźć swoją wielkość” poprzez wykorzystanie potencjału miast. W przypadku partnerów sieci są to: zidentyfikowany lokalny potencjał, przekształcony w mechanizm trwałego rozwoju miejskiego. To podejście zostało oparte o przebadany i wykorzystany potencjał miasta, łączący strategiczne podejściem marketingowe z innowacyjnymi narzędziami smart city.

Genderedlandscape

Umea (SE), Frankfurt nad Menem (DE), Trikala (EL), Barcelona Activa SA (ES), La Rochelle Urban Community (FR), Panevezys (LT), Celje (SI)

Tworzenie warunków wspierania równości płci poprzez całościowe zrozumienie sposobu w jaki nierówność jest w określonym miejscu tworzona. Sieć Planowania Działań skupić się ma na wymianie informacji na temat wyzwań przed którymi stoją miasta, związanymi ze zrozumieniem nierówności płci, pojmowanej ogólnie ale ujawniającej się lokalnie.

Healthy Cities

Vic (ES), Pärnu (EE), Farkadona (EL), Falerna (IT), Anyksciai (LT), Planning Authority Malta (MT), Alphen aan den Rijn (NL), Loulé (PT), Bradford (UK)

Projekt proponuje stworzenie sieci miast w celu pogłębienia relacji między zdrowiem a środowiskiem miejskim, opracowania polityk skupiających się na poprawie stanu zdrowia ludności, a także opracowania szczegółowej oceny wpływu tych polityk na zdrowie. Miasta mogą brać pod uwagę działania z różnych punktów widzenia i poprzez różne polityki, ale globalna perspektywa zdrowia zapewni wspólne ramy i umożliwi wymianę metodologii.

Health&Greenspace

Budapest, 12th (HU), Tartu (EE), Santa Pola (ES), Espoo (FI), Limerick City and County Council (IE), Messina (IT), Breda (NL), Poznan (PL), Suceava (RO)

W odpowiedzi na różne zagrożenia dla zdrowia związane z szybką urbanizacją i zagęszczaniem miast, projekt Health & Greenspace ma na celu wsparcie rozwoju wysokiej jakości zielonej infrastruktury miejskiej, która jest specjalnie zaprojektowana z myślą o korzyściach dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców.

IoTxChange

Fundao (PT), Razlog (BG), Saxony-Anhalt (DE), Dodoni (EL), Åbo Akademi University (FI), Nevers (FR), Jelgava (LV), Ånge (SE), Kežmarok (SK)

IIoTXchange to sieć europejskich miast zaangażowanych w tworzenie planów cyfryzacji opartych na rozwiązaniach Internetu Rzeczy (IoT) w celu podniesienia jakości życia w małych i średnich miastach UE. Metodologia URBACT oparta na transnarodowej współpracy miast i zaangażowaniu lokalnych grup oferuje naszej sieci warunki do opracowania Zintegrowanych Planów Działania, które przeprowadzą nas przez obecną erę cyfrowej transformacji.

iPlace

Amarante (PT), Gabrovo (BG), Medina del Campo (ES), Pori (FI), Balbriggan (IE), Grosseto (IT), Saldus (LV), Heerlen (NL), Bistrita (RO), Kocevje (SI)

iPLACE to sieć 10 małych miast europejskich, których celem jest wyprodukowanie 10 różnych, niepowtarzalnych i zarazem solidnych strategii rozwoju gospodarczego. Strategie te mają być oparte o unikalne nisze gospodarcze i tworzenie miejskich ekosystemów innowacji. Partnerzy miejscy skoncentrują się na pogłębieniu zrozumienia własnych lokalnych atutów gospodarczych i ustanowieniu strategicznych metod rewitalizacji gospodarki oraz dostosowaniu miasta do przyszłych zmian gospodarczych. W ten sposób ustanowią podstawy metodologiczne dla tworzenia miast rezylientnych.

Kairos

Mula (ES), Belene (BG), Heraklion (EL), Šibenik (HR), Catani (IT), Cesena (IT), Ukmerge District Municipality Administration (LT), Bragança (PT)

KAIRÓS zamierza rozpocząć zmianę, prowadzącą miasta sieci od zdegradowanych przestrzeni i poczucia beznadziei w kierunku regeneracji i przyjęcia pozytywnej wizji przyszłości. Wzmocni dziedzictwo kulturowe będących w złym stanie miast historycznych poprzez rozwój strategii rozwoju małych i średnich miast europejskich na rzecz integracji i spójności gospodarczej i społecznej. KAIRÓS wspiera międzynarodową wymianę doświadczeń w celu opracowania innowacyjnej metodologii planowania urbanistycznego, pomagając miastom radzić sobie z obecnością zdegradowanych obszarów bogatych w kulturę.

Riconnect

Barcelona (ES), Główna Agencja Rozwoju Salonik (EL), Métropole du Grand Paris (FR), Vervoerregio Amsterdam (NL), Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (PL), Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot (PL), Area Metropolitana do Porto (PT), Transport for Greater Manchester (UK)

Sieć RiConnect ma na nowo przemyśleć, przekształcić i zintegrować infrastrukturę mobilności w celu ponownego połączenia ludzi, dzielnic, miast i obszarów naturalnych. Sieć stworzy odpowiednie strategie planowania, procesy, instrumenty i partnerstwa, wspierające transport publiczny i aktywną mobilność. Równocześnie wpłynie na zmniejszenie efektów zewnętrznych i odblokowanie możliwości rewitalizacji miast, mając na celu zmianę ich struktury przestrzennej i postrzeganie przez mieszkańców oraz stworzenie bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej i atrakcyjnej metropolii.

Roof

Ghent (BE), Thessaloniki (EL), Toulouse Metropole (FR), Naples (IT), Gemeente Utrecht (NL), Braga (PT), Department of Social Assistance Timisoara (RO), Gothenburg (SE), Glasgow (UK)

Projekt ROOF ma na celu wyeliminowanie bezdomności poprzez innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe realizowane na poziomie miast. Miasta partnerskie ROOF wymienią się wiedzą na temat tego, (1) jak zbierać dokładne dane i (2) jak dokonać koncepcyjnego przejścia od radzenia sobie z powierzchownymi aspektami bezdomności do jej faktycznego wyrógowania, z wykorzystaniem mechanizmów Housing First i Housing Led. ROOF poprowadzi miasta partnerskie w kierunku Zintegrowanych Lokalnych Planów Działania związanych z długoterminowym celem strategicznym jakim jest wyeliminowanie problemu bezdomności.

Rurban food

Coimbra (PT), Tartumaa Arendusselts (EE), Larissa (EL), Córdoba (ES), Szécsény (HU), Unione dei Comuni della Bassa Romagna (IT), Alba Iulia (RO), BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER D.O.O. KRANJ (SI)

Aktualne doświadczenia sugerują, że konieczne jest promowanie przejścia na systemy żywnościowe oparte na zasobach regionalnych. RURBAN FOOD zachęca do tworzenia sieci miast zaangażowanych w tworzenie planów żywnościowych, które łączą obszary miejskie z podmiejskimi i dalej ułatwiają połączenia miejsko-wiejskie. Podejście to umożliwia powstawanie środowisk produkcyjno-konsumpcyjnych ekonomicznie, społecznie i środowiskowo zrównoważonych.

SIBDev

Heerlen (NL), Aarhus (DK), Võru (EE), Haidari (EL), Zaragoza (ES), Kecskemét (HU), Pordenone (IT), Radlin (PL), Fundão (PT), Baia Mare (RO)

Celem tej Sieci Planowania Działań jest zbadanie, w jaki sposób można wykorzystać wpływ społecznych więzi w celu poprawy świadczenia usług publicznych w takich dziedzinach, jak zatrudnienie, starzenie się społeczeństwa i imigracja. Świadczenie usług jest często utrudnione przez rozdrobnione i niewydolne agencje i budżety, krótkoterminowość finansową i polityczną, awersję do ryzyka i trudności we wprowadzaniu zmian. Wykorzystanie wpływu więzi społecznych jest obiecującym podejściem, które łagodzi te problemy, poprzez wzmacnianie współpracy, profilaktyki i innowacji.

Space4People

Bielefeld (DE), Valga (EE), Serres (EL), Badalona (ES), Guía de Isora (ES), Turku (FI), Saint-Germain-en-Laye (FR), Panevezys (LT), Braga (PT), Arad (RO)

Space4People poprawia ilość i jakość atrakcyjnych przestrzeni publicznych na obszarach miejskich. W tym celu zajmuje się głównie wykorzystaniem przestrzeni publicznej w transporcie w 3 aspektach: poprawą doświadczenia użytkownika i wzbogacaniem siecikomunikacyjnych i przestrzeni dla pieszych, rozbudowaniem mieszanych węzłów intermodalnych kierujących do centrów miejskich, a także zmniejszeniem i optymalizacją parkowania w miejscach publicznych. Space4People stosuje podejście zorientowane na użytkownika, wykorzystując ich (użytkowników) oceny i kreatywność w stosunku do przyszłego wykorzystywania przestrzeni publicznych.

Thriving Streets

Parma (IT), Antwerp (BE), Igoumenitsa (EL), Edc Debrecen Urban and Economic development center (HU), Klaipeda (LT), Radom (PL), Santo Tirso (PT), Oradea Metropolitan Area Intercommunity Development Association (RO), Mestna Občina Nova Gorica (SI), London Borough of Southwark (UK)

Sieć Thriving Streets zajmą się wąskimi gardłami, które wciąż istnieją w systemach mobilności większości miast. Projekt skoncentruje się na korzyściach gospodarczych i społecznych płynących ze zrównoważonej mobilności, bardziej niż na już powszechnie wykazanych korzyściach dla środowiska.

Tourism Friendly cities

Genova (IT), Cáceres (ES), Rovaniemi (FI), Dubrovnik Development Agency (DURA) (HR), Dún Laoghaire Rathdown County Council (IE), Venice, (IT), Druskininkai (LT), Gemeente Utrecht (NL), Krakow (PL), Braga (PT)

Tourism Friendly cities ma na celu zbadanie sposobu w jaki turystyka może być zrównoważona w miastach średniej wielkości, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na dzielnice i obszary w których rozwinęły się różne rodzaje turystyki. Aby osiągnąć ten ambitny cel, projekt stworzy zintegrowane i włączające strategie, które pomogą utrzymać równowagę między potrzebami społeczności lokalnej pod względem jakości życia i dostępnych usług oraz wypromują zrównoważony rozwój obszarów miejskich na poziomie środowiskowym, społecznym i gospodarczym.

Urb-En Pact

Clermond-Ferrand (FR), Elefsina (EL), EcoFellows Ltd. (City of Tampere) (FI), Rouen Normandie Métropole (FR), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT), Palma di Montechiaro (IT), Białostocki Obszar Funkcjonalny (PL), CIM Alto Minho (PT), Galati (RO)

Partnerzy sieci przyjmują ambitny cel, jakim jest osiągnięcie zużycia energii na poziomie zerowym netto w ciągu najbliższych 30 lat. Dlatego celem projektu Urb-En Pact jest zdefiniowanie lokalnych planów działania, mających sprawić iż miasta sieci sta się terytoriami zerowymi-netto energetycznie (ZNE). Ma to się stać poprzez produkcję i dostarczanie produkowanej lokalnie energii z odnawialnych i regulowanych źródeł. Tym samym wdrożona zostanie pętla energetyczna, gromadząca wszystkich interesariuszy tej gałęzi gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności konsumentów na obszarze metropolitalnym i wokół niego.

URGE

Utrecht (NL), Munich (DE), Copenhagen (DK), Kavala (EL), Granada (ES), Prato (IT), Riga (LV), Comunidade Intermunicipal do Oeste (PT), Nigrad dd (SI)

URGE (circUlaR buildinG citiEs) ma na celu opracowanie zintegrowanej polityki miejskiej dotyczącej obiegu zamkniętego w sektorze budowlanym - głównego konsumenta surowców - ponieważ istnieje w tym zakresie luka w wiedzy. Rezultatem będzie dogłębne zrozumienie tematu i stworzenie pierwszego planu metodologii, która pozwoli na szeroką integrację podejścia cyrkularnego z dużymi zadaniami konstrukcyjnymi, przed którymi stoi partnerstwo URGE. URGE przyspiesza tym samym przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

UrbReC

Den Haag (NL), Mechelen (BE), Patras (EL), Cáceres (ES), Ciudad Real (ES), Zagreb (HR), Oslo (NO), Urzad Miasta Opola (PL), Vila Nova de Famalicão (PT), Bucharest 3rd District (RO)

Głównym wyzwaniem tej Sieci Planowania Działań jest opracowanie nowego sposobu rozwoju kolejnej generacji centrów zasobów miejskich, które będą zgodne z priorytetami polityki zarządzania odpadami oraz będą promowały gospodarkę o obiegu zamkniętym. Mieszkańcy, nowe przedsiębiorstwa i startupy zostaną włączeni do współpracy nad wdrażaniem na poziomie lokalnym zrównoważonych ekonomicznie zamkniętych pętli przepływu zasobów.

UrbSecurity

Leria (PT), Mechelen (BE), Pella (EL), Madrid (ES), SZABOLCS 05 Regional Development Association Of Municipalities (HU), Longford (IE), Parma (IT), Unione Della Romagna Faentina (IT), Mesto Michalovce (SK)

Ochrona i poczucie bezpieczeństwa to fundamentalne elementy dobrostanu miast, który także niezmiernie istotne dla europejskiej demokracji. Miasta muszą przyjąć kompleksowe podejście do stojących przed nimi wyzwań, wprowadzając m.in. takie rozwiązania, dzięki którym zarządzanie bezpieczeństwem będzie odbywać się zgodnie z zasadą reprezentatywności i różnorodnością miejską. Sieć UrbSecurity chce współtworzyć zintegrowane podejście do bezpieczeństwa miejskiego, koncentrując się na poprawie jakości życia obywateli oraz inteligentnym i zrównoważonym rozwoju miejskim, który będzie sprzyjał włączeniu społecznemu i będzie prowadził je w kierunku zapewniania właściwego środowiska do życia.

ZCC

Manchester (UK), Vilvoorde (BE), Frankfurt nad Menem (DE), Tartu (EE), Zadar (HR), Modena (IT), Bistrita (RO)

W oparciu o dowody naukowe, sieć będzie oferowała wsparcie miastom partnerskim przy ustalaniu celów, polityk i planów działania, odnoszących się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Wsparcie będzie dotyczyło także procesu zarządzania i budowy umiejętności, aby miasta z powodzeniem wniosły swój wkład w realizację porozumienia paryskiego i strategicznej wizji UE dotyczącej neutralności węglowej do 2050 roku.

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.