You are here

Meer over URBACT

Edited on

12 December 2018

URBACT is een Europees programma voor uitwisseling en leren tussen steden met als doel oplossingen te ontwikkelen voor grote stedelijke kwesties. Door netwerken van Europese steden op te zetten, vaardigheden te ontwikkelen en goede praktijken te gebruiken, ondersteunt het publieke besluitvormers en actoren op het terrein om duurzame oplossingen te vinden die de economische, sociale en ecologische dimensies van stedelijke ontwikkeling integreren.

URBACT gebruikt technische en methodologische kennis en middelen om het vermogen van steden te versterken om stedelijke strategieën en acties van geïntegreerde aard voor te stellen om stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het programma realiseert deze doelstellingen door thematische netwerken te creëren die zijn toegespitst op verschillende stedelijke kwesties, die elk vijf tot tien leden hebben, waaronder professionals, overheidsdiensten, belangengroepen, bedrijven of het maatschappelijk middenveld.

Na het succes van de URBACT I- en II-programma's heeft URBACT III (2014-2020) tot doel duurzame stedelijke ontwikkeling verder te bevorderen en bij te dragen tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie. Het URBACT III-programma is georganiseerd rond vier hoofddoelstellingen:

  • Verbetering van de capaciteit van steden om duurzaam stedelijk beleid en stedelijke praktijken op een geïntegreerde en participatieve manier te beheren;
  • Ontwerp van duurzamer stadsbeleid en -praktijken in steden;
  • Implementatie van geïntegreerde en duurzame stedelijke strategieën en acties in steden;
  • Opbouwen en uitwisselen van kennis om ervoor te zorgen dat professionals en beleidsmakers op alle niveaus toegang hebben tot gedeelde kennis over alle aspecten van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Om deze doelstellingen te bereiken, richt URBACT III zich op drie soorten interventies: transnationale uitwisselingen, capaciteitsopbouw en de kapitalisatie en verspreiding van informatie en goede praktijken.

URBACT III ondersteunt de oprichting van drie soorten netwerken:

  1. Action Planning Networks: steden werken samen om een ​​actieplan te definiëren rond het thema van het netwerk, rekening houdend met de specifieke kwesties van hun context;
  2. Implementatienetwerken: verschillende steden denken na over de concrete uitvoering van acties, proberen de mogelijke barrières samen te overbruggen;
  3. Transfernetwerken: zijn bedoeld om goede praktijken van de ene stad naar een reeks andere stedelijke actoren te verspreiden.

In België zijn momenteel veel steden actief betrokken bij deze netwerken: Gent, Schaarbeek, Seraing, Oostende, LAG Pays des Condruses, Leuven, Kortrijk en Antwerpen. Doe mee met de URBACT-community en profiteer van de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen Europese steden!