You are here

Menekülteket befogadó településeket támogató európai alap létrehozása

Edited on

13 July 2018

 

Vajon a városok a transznacionális szolidaritás európai koncepciójának színtereivé válhatnak? Ebben a European Alternatives által készített interjúban Gesine Schwan német politikus és professzor vázolja fel a menekülteket befogadóvárosokat támogató európai alap ötletét. Ez az írás a 2018. június 21-én, a Politicalcritique.org weboldalon közzétett cikk kivonata.

Konkrét javaslatai vannak arról, hogyan köthetők össze olyan európai szintű kihívások, mint a menekültek befogadása a települések helyi dimenzióinak figyelembevételével. Meg tudna osztani velünk néhány gondolatot ezzel kapcsolatban?

Gesine Schwan: Nagyon ijesztő volt látni a menekültek befogadásával szembeni szolidaritás hiányát.  Ez nem csak a menekültekkel szembeni szolidaritást, de a más nemzetállamok közötti szolidaritást is jelenti, melyet olyan mechanizmusok okoztak, ami elterelte a politikusok figyelmét a megoldások megtalálásáról. Ezért a javaslatom egy olyan európai alap létrehozása volt, melyből a településeket lehetne támogatni a menekültek befogadása érdekében, egyszerre finanszírozva az integrációt, illetve pénzügyi támogatást szerezve a települések saját fejlődéséhez. Manapság szomorú versenynek vagyunk szemtanúi, mikor látjuk a városokban élő szegény, hontalan embereket és a városba érkező nincsteleneket. Lehetőséget látok arra, hogy a városokban sokszereplős csoportokat hozzunk létre, amelyek a civil társadalmat tudják szervezettebbé tenni – amely egyébként már most is igen jól szervezett –, annak érdekében, hogy a város fejlesztési stratégiájának megtervezését összekössük a menekültek integrációjának stratégiájával  Ezek a csoportok pályázhatnának az európai finanszírozásra.

Ez a modell az ilyen bizottságokban részt vevő polgárok részéről nagyobb részvételt, valamint közvetlenebb bekapcsolódást jelentene az Európai Unióba, mely már most is hatalmas összegeket juttat a kohéziós alapoknak, noha az emberek nem érzékelnek belőle semmit, mert nem vesznek részt a döntéshozatalban. Ha ezt a pénzt közvetlenül a településeknek adnák, az emberek megtapasztalhatnák, hogy nekik is lehetőségük van a városok fejlesztésére és ezt részvételi alapon is megtehetik.

Ami jelenleg szintén egyértelmű, hogy nem rendelkezünk olyan hálózattal, melyen keresztül a települések segíthetnék egymást és megoszthatnák egymással a menekültek integrációjával kapcsolatos tapasztalataikat. Az integráció során a települések tulajdonképpen első kézből szereznek tapasztalatokat, például a háború elől menekülő afrikai közösségekről; ebből a szempontból az ilyen kezdeményezések képesek összekötni a helyi és a globális szinteket, mellyel tudás és tapasztalat is szerezhető, ami nagyon hasznos.

Spanyolországban hatalmas, „üdvözöljük a menekülteket” molinók láthatók Madrid és Barcelona városházának épületén, azonban egyik város sem fogadhat menekülteket, mert a nemzeti kormány elutasítja az EU betelepítési kvótáját. Talán kicsit kreatívabbnak kell lennünk az uniós hatáskörök átfogalmazásában?

Igen, pontosan ez az, amit elvárok a településektől: azt, hogy legyenek kreatívak. Ma jogi szempontból a nemzeti kormányoknak kell eldönteni, hogy egy nemzetállamba beléphetnek-e a menekültek vagy sem. Politikai nyomást kell gyakorolnunk a nemzetállamra, hogy jogi hatáskörrel ruházzák fel a településeket ebben a kérdésben, vagy legalább engedjék meg nekik, hogy önkéntes alapon fogadjanak be menekülteket. Ez segítené a nemzeti kormányokat is, mivel jelenleg nem hajlandóak menekülteket befogadni, félnek tőle, de ha felhatalmaznák a településeket, hogy önkéntes alapon dönthessenek.

Tekintse meg a teljes interjút:

Az idegeneket befogadó városok szerepével kapcsolatban az URBACT támogatást nyújt az „Arrival Cities” hálózatnak. Emellett számos európai Jó Gyakorlatot választott ki ebben a témában, úgy mint a Refugee Solidarity Gentben (Belgium), a Do Not Feed to Rumour Amadorában (Portugália), a Local Group on Immigration Avilesben (Spanyolország), a Widepread Hospitality Forliban (Olaszország) és a Finding Places Hamburgban (Németország).

 

Címlapkép: Christoph Stark - Refugees’ Kitchen in Oberhausen (DE)

http://www.blog.urbact.eu/2018/06/a-call-for-a-european-fund-for-municipalities-to-welcome-refugees/