You are here

Mestna občina Maribor v Neaplju predstavila načrt prenove nekdanjega zapora

Edited on

25 April 2018

Med 18. in 20. aprilom 2018 se je v Neaplju odvijala zaključna konferenca URBACT omrežja 2nd Chance, v katerem so se partnerji ukvarjali z reaktivacijo velikih stavb ali kompleksov. Iskanje novih rešitev za njihovo oživitev so poimenovali kar prebujanje spečih velikanov.

V omrežju, ki ga vodi Neapelj, sodeluje še 10 evropskih mest: Dubrovnik, Lublin, Chemnitz, Bruselj, Caen, Liverpool, Gijon, Porto, Genova in Maribor.

Mesta se soočajo z različnimi izzivi pri prenovi velikih stavb in kompleksov, pri katerih je prvi zadržek prav njihova velikost, zdijo se preveliki, prevelik zalogaj za občino ali za zasebne investitorje.

Podobno se godi stavbi nekdanjega zapora (KPD – kazensko prevzgojnega doma) v Mariboru, katerega manjši del je obnovljen in v rabi, večji del pa je opuščen in prazen. Problem je tudi neurejena okolica, kjer se je v letih neurejanja razrasel gozd, makadamske površine pa se uporabljajo kot nelegalno parkirišče za uporabnike mestnega jedra.


Projekt 2nd Chance naj bi tako pomagal pri razvoju vizije in akcijskega načrta za ponovno aktivacijo stavbe. Lokalna skupina, ki se je oblikovala v okviru projekta, je zadnji dve leti intenzivno delala na posameznih korakih za oblikovanje akcijskega načrta (Prebuditi speče velikane, Mednarodno srečanje projekta 2nd Chance v Mariboru, Oživitev degradiranega območja in stavbe KPD, Scenariji za oživitev nekdanje kaznilnice v Mariboru (video)), zdaj pa so predstavili njegovo končno različico.Mestno občino Maribor so v Neaplju zastopali Andreja Budar, vodja projekta 2nd Chance, Tomaž Kancler, mestni svetnik, Metka Sitar, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Mojca Kasjak, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja, umetniška in programska vodja, Miro Mihec, Etika d.o.o., in Borut Wenzel, Kooperativa Peron; vsi člani URBACT lokalne skupine.

V Mariboru je vzporedno s procesom priprave akcijskega načrta z lokalno skupino in širšo javnostjo potekalo oblikovanje arhitekturnih vizij, ki so jih oblikovali študentje arhitekture. Vizije so ponudile oprijemljivo vizualno podlago, s katero si odločevalci in prebivalci lažje predstavljajo različne možnosti prenove tega objekta, poleg tega pa je delo na takih projektih pomembna izkušnja za študente.V participativnem procesu, ki je vključeval več javnih dogodkov, so se izoblikovali kratkoročni in dolgoročni cilji ter ustrezne aktivnosti za oživitev nekdanjega zapora.

Prvi koraki so bili v okviru projekta že storjeni. Kot podlaga za nadaljnje načrtovanje urbanistične in arhitekturne prenove stavbe in območja okoli nje služijo koncepti, ki so jih pripravili študentje. Prav tako je lokalna skupina že začela z identifikacijo primernega programa in potencialnih uporabnikov stavbe ter njihovih potreb in interesov – zainteresirane za delovanje v stavbi nekdanjega zapora so namreč povabili k sodelovanju in predstavitvi na Festivalu Prebujanje spečega velikana.

Nadaljnji koraki, potrebni za ponovno aktivacijo stavbe, kot jih predlaga akcijski načrt, so zagotovitev tehnične dokumentacije, gradbenega dovoljenja in načrta prenove ter dejanska obnova traktov in okolice stavbe, ki so v lasti občine, s katerimi bi zagotovili dodatne prostore za kulturne in kreativne vsebine v mestu.Akcijski načrt revitalizacije KPD je na voljo tukaj:Fotografije: Miro Mihec