You are here

Mestské centrum pre všetky ročné obdobia: inšpiratívny príklad z mesta Šibenik (Chorvátsko)

Edited on

14 January 2020

Mestá naprieč celou Európou majú na jednej strane rôznorodú veľkosť, históriu, výhody, nevýhody ale na druhej strane majú podobné výzvy, ktorým musia denne čeliť a vysporiadať sa s nimi. V tejto súvislosti sa vynára otázka prečo je možné pozitívne zmeny zrealizovať iba v niektorých mestách a v iných nie? Odpoveďou na túto otázku je odvaha miest experimentovať, efektívne spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy medzi mestami naprieč celou Európu, ktorú podporuje URBACT. Vďaka tomuto operačnému programu môžete získať cenné rady, informácie, inšpirácie z príbehov úspešných miest zapojených do OP URBACT, ktoré môžu pomôcť vášmu mestu v budúcom rozvoji.

sibenik

Jedným zo štyridsiatich príbehov úspešných miest zapojených do OP URBACT je mesto Šibenik (Chorvátsko) s počtom 34 301 obyvateľov, ktoré bolo zapojené do siete pre akčné plánovanie – RetaiLink. Nasledujúci článok slúži ako pozitívny príklad pre slovenské mestá, ako dôležité je spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy medzi európskymi mestami, pretože práve to môže pomôcť mestám vysporiadať sa so súčasnými výzvami.

Staré centrum mesta Šibenik nie je považované za vysoko kvalitnú maloobchodnú destináciu a dopyt sa medzi rušnými letnými mesiacmi a nevýraznou zimou značne mení. Mesto chce s pomocou URBACTu vytvoriť marketingový a kultúrny tlak, aby túto nepriaznivú situáciu vyvážilo. Zdá sa takmer nemožné si predstaviť, že mesto tak krásne ako Šibenik by mohlo mať problém prilákať ľudí na nákupy. Jeho veľké staré mesto je ohromujúcou zbierkou stredovekých a renesančných budov na jadranskom pobreží Chorvátska. Mesto má nielen jedno, ale dve miesta zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, teda o jedno viac ako New York. Sú to výnimočná renesančná katedrála sv. Jakuba a veľmi neobvyklá pevnosť sv. Mikuláša zo 16. storočia. A napriek tomu je Šibenik v mnohých ohľadoch obeťou vlastného úspechu. Cestovný ruch nahradil hliníkový a oceliarsky priemysel ako najväčší zamestnávateľ mesta, v dôsledku čoho boli obchody v starom meste vystavené veľkým tlakom a stali sa príliš závislé na cestovnom ruchu. „Hrozí nám, že sa staneme podobným iným pobrežným mestám v Chorvátsku, avšak stále máme ľudí, ktorí žijú v centre mesta. Nie je to len turistické miesto, má všetky administratívne a obchodné funkcie a my to chceme zachovať,“ hovorí Petar Mišura, vedúci odboru hospodárstva, podnikania a rozvoja v mestskej rade Šibenik. Mesto preto chcelo získať medzinárodnú podporu nad rámec svojho miestneho kontextu. Preto sa pripojilo k sieti RetaiLink.

Nové vzťahy medzi verejným a súkromným sektorom
Pre pána Mišuru bolo skutočným triumfom vytvorenie miestnej skupiny URBACT, skupiny miestnych zainteresovaných strán s cieľom vymedziť činnosti a podporiť maloobchodný sektor. Kristijan SibenikDomdjoni, zástupca Združenia podnikateľov v Starom Meste, sa stal koordinátorom miestnej skupiny URBACT a pomohol získať miestnu podporu. „Sme post-komunistická spoločnosť a naša verejná správa mala vždy prístup zhora nadol, takže naša skupina obchodníkov nemala tento neformálny vzťah s mestskou administratívou. Existovala nedôvera a podozrenia a bolo ťažké presvedčiť ľudí, aby s nami spolupracovali,“ hovorí pán Mišura. Na prvom stretnutí skupiny bolo zreteľne cítiť, že miestna správa a komunita obchodných prevádzok majú veľmi odlišný uhol pohľadu. „Prevádzkovatelia a majitelia obchodov sa sťažovali, že nielenže nemajú dostatok parkovacích miest, ale tie sú ešte aj drahé. Takže trvali na budovaní infraštruktúry. Zatiaľ čo my sme trvali na marketingu, využívaní sociálnych sietí, Instagramu a propagačných webových stránok.“

Lepšia infraštruktúra, prístup ... a identita
Je veľmi neobvyklé, aby sa miestne samosprávy zapojili do pomoci maloobchodnému sektoru v Chorvátsku, ktorý sa zvyčajne obmedzuje na tvrdú infraštruktúru: mosty, budovy atď. Úspechom miestnej skupiny URBACT bolo to, že viedla skutočný dialóg medzi miestnou správou a maloobchodnou komunitou. „Po nejakom čase zmenili svoj názor, ale aj my sme zmenili ten náš,“ hovorí pán Mišura. Jedným z výsledkov projektu URBACT pre Šibenik bola podpora návrhu parkovania pod hlavným námestím, ktorý už bol schválený, hoci ešte nie je realizovaný a zároveň zlepšiť prístup do častí starého mesta. S toľkými malými uličkami a schodmi je navigácia návštevníkov a značenie veľkou výzvou, v ktorej rástla zhoda a to jednak ako prostriedku na zlepšenie prístupnosti, ale zároveň aj budovania identity starého mesta. 

Na druhej strane mesto prostredníctvom procesu URBACT získalo podporu od maloobchodného sektora. Ako sa uvádza v jeho integrovanom pláne, „úsilie miestnej akčnej skupiny by malo viesť aj k množstvu silnejších marketingových aktivít, propagácii zážitku z nakupovania v centre starého mesta pomocou on-line nástrojov, mobilných aplikácií, organizovania predajných akcií a všetkých druhov podujatí, aby sa zabezpečil dlhší pobyt v centre starého mesta počas celého roka, nielen v lete.“ Boli zavedené školiace programy a semináre zamerané na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov a prieskum trhu medzi maloobchodníkmi, organizované Chorvátskou hospodárskou komorou, Chorvátskou obchodnou a remeselnou komorou a Polytechnickým inštitútom v Šibeniku. V rámci rozsiahleho prieskumu problémov, s ktorými sa stretáva maloobchod v starom meste, sa uskutočnili rozhovory s niekoľkými obyvateľmi vrátane Želimira Mikulića, profesora polytechniky. Možnosti obchodov nachádzajúcich sa v starom meste Šibenik popísal: „Ľudia dnes navštevujú obchodné centrá, aby trávili čas, nie peniaze. Ak sa v centre mesta podarí poskytnúť dobrý kultúrny program a trávenie voľného času spolu s dobrou maloobchodnou ponukou, obchody získajú ľudí späť. “

                                          

PDF iconIntegrovaný akčný plán mesta Šibenik
Type: 
Author: 
City Šibeník
Language: