You are here

Metoda URBACT w praktyce sieci Vital Cities

Edited on

06 April 2017
Read time: 2 minutes

 

Przez dwa dni, 20-21.III.17 w Krakowie można było się przekonać jak działa metoda URBACT w praktyce. W warsztatach Deep Dive sieci Vital Cities wzięli udział goście z Budapesztu i Loulé. Jak zwykle, kluczem do sukcesu okazało się być aktywne zaangażowanie uczestników. Gospodarze zaprezentowali Kraków z jak najlepszej strony.

Wymieniono się sukcesami związanymi z bogatą i ciągle rozwijającą się infrastrukturą sportową i organizacją imprez sportowych (głównie biegowych) oraz doświadczeniami z inicjatywą PPP - Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Goście dopytywali o sposoby monitorowania użytkowania infrastruktury sportowej przez mieszkańców. W Krakowie tego rodzaju dane są gromadzone w oparciu o comiesięczne raporty klubów sportowych. Było też pytanie o to jak pomimo stałego budżetu udaje się inwestować i utrzymywać powiększającą się infrastrukturę sportową. Jest to możliwe dlatego, że fundacje i stowarzyszenia przejmują obowiązki związane z utrzymaniem obiektów a nawet dzielą się zyskiem z miastem.

 W warsztatach znalazł się też czas na zwiedzanie okolic Zalewu Nowohuckiego i rzeki Dłubnia oraz Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.

W drugim, warsztatowym dniu pojawiło się mnóstwo pomysłów na rewitalizację Zalewu Nowohuckiego, które podzielono na zadania infrastrukturalne, aktywności fizyczne, imprezy, zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni i wykorzystanie nowych technologii informatycznych. Wśród nich znalazły się projekty: kładka piesza nad Dłubnią, nowe alejki, toalety, wieża obserwacyjna z tyrolką, festiwal food-trucków, „dzień ojca z synem na kajakach”, gry miejskie, wirtualny przewodnik po Nowej Hucie, kamera online oraz dołączenie nowych interesariuszy do Lokalnej Grupy URBACT.

  

Część z nich została już złożona w projektach do krakowskiego budżetu obywatelskiego. Główny ekspert sieci Twan de Bruijn podsumowując spotkanie podzielił się swoimi rekomendacjami. Zwrócił uwagę na znaczenie współpracy z projektu z organizacjami pozarządowymi, np. Fundacją EcoTravel. Zachęcił Urząd Miasta do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami tzw. „wyjścia do ludzi” (np. poprzez zebranie opinii od ok. 300 osób) i podjęcia starań na rzecz lepszej współpracy między wydziałami: ds. finansowych, turystycznych, planistycznych i ochrony zdrowia. Zaproponował też wykorzystanie dobrych przykładów z innych miast np. Maastricht, Lyon, Düsseldorf.

  

Jak przystało na sieć mającą promować ruch i aktywność fizyczną spotkanie zakończyło się meczem piłkarskim i grillem, co dodatkowo scaliło przyjaźń polsko-portugalsko-węgierską.