You are here

Mezinárodní setkání sítě Welcoming International Talent ve Zlíně

Edited on

06 June 2019

Od 3. do 4. dubna 2019 hostovalo české město Zlín už druhé mezinárodní setkání partnerů Sítě přenosu Operačního programu URBACT „Welcoming International Talent“. V rodném městě Tomáše Bati, podnikatele a vlastníka obuvnické společnosti Baťa, se zástupci partnerských měst inspirovali jeho filozofií, když hovořili o problémech, kterým město Zlín čelí prostřednictvím sítě Welcoming International Talent (WIT). Nadšení a usilovně pracující zástupci partnerských měst se zabývali zejména tématem občanské vybavenosti a služeb pro mezinárodní talenty.

Zlínské mezinárodní setkání začalo stylově: zástupci partnerských měst byli přivítání primátorem Jiřím Korcem a náměstkyní primátora Kateřinou Francovou ve slavnostním sále magistrátu společným přípitkem na úspěch projektu a spolupráce. To značí, že projekt WIT je ve Zlíně ze strany politických představitelů města podporován. 

Kvetoucí město

Stejně jako během všech mezinárodních setkání sítě Welcoming International Talent, byl první den vyhrazen pro seznámení se s hostitelským městem a pro poskytnutí zpětné vazby k plánům přenosu a současnému stavu politiky „vítání mezinárodních talentů“. 
Zlín disponuje velmi důležitým dědictvím z minulého století, kdy Tomáš Baťa založil konglomerát zlínských podniků. Toto dědictví sociálního podnikání je ve Zlíně stále znatelné: lidé usilovně pracují nejen ve svůj prospěch, ale také pro lepší život všech. Zlín je velmi příjemné město pro život i pobyt. Ekonomika je na vzestupu, což je však i jedním z problémů: místní pracovní síla se nerozrůstá, ale naopak upadá a Univerzita Tomáše Bati potřebuje studenty ze zahraničí, kteří by podpořili její atraktivitu a rozkvět. Zejména ve slabších odvětvích ekonomiky potřebuje Zlín pracovníky ze zahraničí.

Výzvy

Avšak narážíme zde také na překážky. Jedním z nich je jazyk: ačkoliv je v současné době výuka angličtiny povinná na základních i středních školách, přesto v ní lidé nejsou příliš zběhlí a nemají zájem ji běžně používat. To platí i pro migranty, kteří působí v odvětví manuálních pracovních sil, z nichž mnozí pocházejí z východní Evropy a nemluví česky ani anglicky.
Ve Zlíně už působí mnoho iniciativ. Bylo nám představeno Centrum na podporu integrace cizinců, dále CzechInvest, který láká jak společnosti, tak jednotlivé talenty. A samozřejmě jsme se také dozvěděli mnoho o Univerzitě, která naše setkání pořádala.

Zázemí a služby pro mezinárodní talenty 

Zástupci z partnerských měst se ve Zlíně tematicky zaměřili na zázemí a služby pro mezinárodní talenty – jaký mají cizinci přístup ke zdravotnickým službám, bydlení, k pomoci s formalitami jako jsou víza nebo pracovní povolení atd. Mnoho překážek však pramení z jazykové bariéry: čeština je pro zahraniční občany obtížná a angličtina není ve městě, především u starší generace, příliš rozšířena.

Jedním z bodů, o kterém účastníci při setkání diskutovali, bylo to, že i když už existuje mnoho služeb, ne vždy se podaří překročit organizační hranice. To má mnoho co do činění s centralizovaným systémem financování a organizací, ale mohlo by to být také dobrým impulsem z hlediska investic do místní a regionální spolupráce a úsilí k vytvoření společné sdílené představy o budoucnosti města a regionu. Co by se mohlo povrchně zdát jako nedostatek služeb, může ve skutečnosti vést ke strategičtějšímu přístupu směřujícímu ke sdílené odpovědnosti za budoucnost města, která by byla podporována místními a regionálními samosprávami, podniky, univerzitou a mnoha dalšími organizacemi, a samozřejmě by byla sdílena těmi, kterých se to především týká: občany a cizinci ve Zlíně. 

Autorka článku: Evite van Winkoop