You are here

Mezinárodní setkání sítě Welcoming International Talent ve Zlíně

Edited on

06 June 2019
Read time: 2 minutes

Od 3. do 4. dubna 2019 hostovalo české město Zlín už druhé mezinárodní setkání partnerů Sítě přenosu Operačního programu URBACT „Welcoming International Talent“. V rodném městě Tomáše Bati, podnikatele a vlastníka obuvnické společnosti Baťa, se zástupci partnerských měst inspirovali jeho filozofií, když hovořili o problémech, kterým město Zlín čelí prostřednictvím sítě Welcoming International Talent (WIT). Nadšení a usilovně pracující zástupci partnerských měst se zabývali zejména tématem občanské vybavenosti a služeb pro mezinárodní talenty.

Zlínské mezinárodní setkání začalo stylově: zástupci partnerských měst byli přivítání primátorem Jiřím Korcem a náměstkyní primátora Kateřinou Francovou ve slavnostním sále magistrátu společným přípitkem na úspěch projektu a spolupráce. To značí, že projekt WIT je ve Zlíně ze strany politických představitelů města podporován. 

Kvetoucí město

Stejně jako během všech mezinárodních setkání sítě Welcoming International Talent, byl první den vyhrazen pro seznámení se s hostitelským městem a pro poskytnutí zpětné vazby k plánům přenosu a současnému stavu politiky „vítání mezinárodních talentů“. 
Zlín disponuje velmi důležitým dědictvím z minulého století, kdy Tomáš Baťa založil konglomerát zlínských podniků. Toto dědictví sociálního podnikání je ve Zlíně stále znatelné: lidé usilovně pracují nejen ve svůj prospěch, ale také pro lepší život všech. Zlín je velmi příjemné město pro život i pobyt. Ekonomika je na vzestupu, což je však i jedním z problémů: místní pracovní síla se nerozrůstá, ale naopak upadá a Univerzita Tomáše Bati potřebuje studenty ze zahraničí, kteří by podpořili její atraktivitu a rozkvět. Zejména ve slabších odvětvích ekonomiky potřebuje Zlín pracovníky ze zahraničí.

Výzvy

Avšak narážíme zde také na překážky. Jedním z nich je jazyk: ačkoliv je v současné době výuka angličtiny povinná na základních i středních školách, přesto v ní lidé nejsou příliš zběhlí a nemají zájem ji běžně používat. To platí i pro migranty, kteří působí v odvětví manuálních pracovních sil, z nichž mnozí pocházejí z východní Evropy a nemluví česky ani anglicky.
Ve Zlíně už působí mnoho iniciativ. Bylo nám představeno Centrum na podporu integrace cizinců, dále CzechInvest, který láká jak společnosti, tak jednotlivé talenty. A samozřejmě jsme se také dozvěděli mnoho o Univerzitě, která naše setkání pořádala.

Zázemí a služby pro mezinárodní talenty 

Zástupci z partnerských měst se ve Zlíně tematicky zaměřili na zázemí a služby pro mezinárodní talenty – jaký mají cizinci přístup ke zdravotnickým službám, bydlení, k pomoci s formalitami jako jsou víza nebo pracovní povolení atd. Mnoho překážek však pramení z jazykové bariéry: čeština je pro zahraniční občany obtížná a angličtina není ve městě, především u starší generace, příliš rozšířena.

Jedním z bodů, o kterém účastníci při setkání diskutovali, bylo to, že i když už existuje mnoho služeb, ne vždy se podaří překročit organizační hranice. To má mnoho co do činění s centralizovaným systémem financování a organizací, ale mohlo by to být také dobrým impulsem z hlediska investic do místní a regionální spolupráce a úsilí k vytvoření společné sdílené představy o budoucnosti města a regionu. Co by se mohlo povrchně zdát jako nedostatek služeb, může ve skutečnosti vést ke strategičtějšímu přístupu směřujícímu ke sdílené odpovědnosti za budoucnost města, která by byla podporována místními a regionálními samosprávami, podniky, univerzitou a mnoha dalšími organizacemi, a samozřejmě by byla sdílena těmi, kterých se to především týká: občany a cizinci ve Zlíně. 

Autorka článku: Evite van Winkoop