You are here

Mieszkalnictwo: sprawiedliwe finansowanie

Edited on

17 November 2020
Read time: 1 minute

W ramach tegorocznych zajęć szkoleniowych, programy URBACT i UIA organizują trzecią i ostatnią konferencję internetową w czwartek 19 listopada (10: 00–12: 00 czasu środkowoeuropejskiego) na temat sprawiedliwego finansowania mieszkalnictwa.

Obecnie coraz więcej europejskich miast i ruchów społecznych wzywa organy zarządcze na wszystkich szczeblach, aby potwierdziły, że mieszkalnictwo jest prawem, a nie towarem i aby podjęły się wprowadzenia zmian w tym zakresie. Wskazują możliwą drogę, testując konkretne działania mające na celu realizację prawa do mieszkania.

Trzecia konferencja internetowa będzie poświęcona tematowi sprawiedliwego finansowania mieszkalnictwa. Dokładniej rzecz ujmując zapytamy, jaką rolę odgrywają, jakie obowiązki, dźwignie mają i stosują miasta w odpowiedzi na finansjalizację ich rynku mieszkaniowego.

Po krótkim wprowadzeniu, na konferencji zostaną przedstawione przykłady miast UIA i URBACT, które eksperymentują z rozwiązaniami mającymi prowadzić do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych w miastach. Następnie otworzymy dyskusję na temat roli władz miejskich, szczebla krajowego i unijnego w zapewnieniu sprawiedliwego finansowania mieszkań, biorąc pod uwagę również potencjał unijnego pakietu naprawczego.

Wyniki tego seminarium będą bezpośrednio opierać się na pracach Partnerstwa Europejskiej Agendy Miejskiej na rzecz przystępnych cenowo mieszkań i odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz będą dotyczyć szeregu działań i zaleceń w zakresie rozpowszechniania wiedzy w miastach, mając również na celu promowanie agendy dotyczącej prawa do mieszkania w całej UE.

Prowadzonie: Laura Colini, ekspert UIA/URBACT i Iván Tosics, ekspert URBACT.

Koordynacja: Laura Colini ekspert URBACT/UIA w zespole URBACT i sekretariat UIA (Alice Fauvel i Ophelie Tainguy).

Część 1. Wprowadzenie

10.00 – 10.10

Wprowadzenie do tematu i zakresu konferencji

Laura Colini i Iván Tosics

Część 2. Przykłady miast

10.10 – 10.20

Sieć URBACT ALT/BAU , Ryga (Łotwa)

Kary podatkowe za pozostawienie budynków pustych lub opuszczonych, przedstawione przez Villiamsa Vrobļevskisa 

10.20 – 10.30

UIA Tak wynajmujemy! Mataró (Spain)

Wykorzystywanie wolnej powierzchni prywatnej do budowy spółdzielni mieszkaniowej w przystępnych cenach 

10.30 – 10.40

Pytania i odpowiedzi do przedstawicieli miasta 

Część 3. Dyskusja

10.40– 11.30

Dyskusja moderowana przez Laurę Colini z: 

  • eurodeputowaną Kim van Sparrentak, sprawozdawczynią raportu "Dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich", 2019. 
  • Sjoerdje van Heerden, Joint Research Centre, współautorką raportu, Kto jest właścicielem miasta? Analiza procesów finansowania mieszkalnictwa w miastach UE, 2020. 
  • Manuelem Gabarre de Sus, autorem raportu Finansowanie mieszkalnictwa: Tendencje, podmioty i procesy, 2018. W alternatywnej, innej formie, Europejska Koalicja Działania 
  • Barbarą Steenbergen, szefowa biura UE, Międzynarodowy Związek Najemców, Belgia 

11:30-11:40

Pytania i odpowiedzi, moderowane przez Ivána Tosicsa

Część 4. Wnioski