You are here

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór na drugą edycję „Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM)”

Edited on

14 September 2021
Read time: 1 minute

Partnerska Inicjatywa Miast jest inicjatywą inspirującą się doświadczeniami programu i metody URBACT  

Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

W celu rozpoznania i przeanalizowania wyzwań, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, miasta będą zrzeszone w sieci tematyczne, a ich prace wspierane przez ekspertów z Banku Światowego.

Podstawowy mechanizm wdrożeniowy to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych.

Do udziału w sieciach tematycznych zaproszone są:

  • miasta na prawach powiatu, 
  • gminy miejskie, 
  • gminy miejsko-wiejskie, 

MFiPR uruchamia nabór dla miast liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących:

  • Miasto cyfrowe, 
  • Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) 
  • Miasto zielone. 

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 20 września 2021 r. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miasta zainteresowanie przystąpieniem do projektu PIM mogą w trakcie naboru kontaktować się z MFiPR poprzez adres mailowy: pim@mfipr.gov.pl, w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień kwestii ujętych we wniosku o uczestnictwo w projekcie.