You are here

Missa inte konferensen "The gendered landscape of European cities"

Edited on

20 May 2022
Read time: 2 minutes

Ta del av spännande reultat från URBACT på konferensen "The gendered landscape of European cities" 9–10 juni i Umeå, Det är en internationell konferens som utforskar aktuell forskning och praktik kring jämställdhet i europeiska städer. Välkommen att delta!

Konferensen utforskar jämställdhet som en förutsättning för hållbar, inkluderande och framtidsorienterad stadsutveckling. Målgrupp är beslutsfattare och professionella på lokal, regional, nationell och EU-nivå och syftet är att främja kunskapsutbyte kring utmaningar som städer står inför och goda exempel.

Parallella sessioner med internationellt kända talare och paneldeltagare kommer att omfatta ämnen som till exempel jämställdhet och klimatomställningen och jämställdhet som drivkraft för innovation, samt social hållbarhet, bland annat genom lika villkor på arbetsmarknaden.

Konferensen modereras av författaren och journalisten Katrine Marçal.

Delar av konferensprogrammet kommer att finnas tillgängligt för digitalt deltagande.

Följ konferensen på Twitter (@GenderedLandsc1)

Här hittar du program och anmälan