You are here

Myślenie projektowe zastosowane do współtworzenia miast przyszłości

Edited on

09 January 2019

Przyszłość rozwoju miast i współtworzenie rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami stanowiły sedno dyskusji na Forum Rozwoju Miast, które odbyło się w Poznaniu w dniach 6 i 7 grudnia 2017 r.

Wśród prelegentów znaleźli się liderzy miast, tacy jak: Jacek Jaśkowiak , Prezydent Poznania (PL), Paweł Adamowicz , Prezydent Gdańska (PL), Giuseppe De Biasi, Szef Gabinetu Metropolitalnego Miasta Bolonia (IT) i Andrij Moskalenko, zastępca Prezydenta Miasta Lwów (UA), a także socjologowie, ekonomiści, urbaniści i inni naukowcy oraz właściciele firm i specjaliści od innowacji i wzornictwa.

Łącznie ponad 400 uczestników z całej Europy rozmawiało o:

  • stymulowaniu, wspieraniu i wzmacnianiu partycypacji obywatelskiej;
  • znaczeniu zintegrowanego podejścia w kształtowaniu polityki rozwoju obszarów miejskich;
  • zmieniającym się obliczu zrównoważonej mobilności miejskiej;
  • roli technologii w kształtowaniu przyszłości "inteligentnego miasta";
  • roli przemysłów twórczych i kultury w tworzeniu przestrzeni (placemaking);
  • wykorzystaniu "myślenia projektowego" w celu opracowania skutecznych interwencji publicznych;

Wydarzenie przyczyniło się do upowszechniania idei o potrzebie dwukierunkowego procesu współpracy i wymiany pomysłów między instytucjami a mieszkańcami, aby pomóc w kształtowaniu przyszłego kierunku nowoczesnego miasta.

Oto pięć „gotowców” wziętych z forum:

1. Nowe modele "współpracy" sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi miast

"W tak niepewnych czasach ważne jest, aby miasta budowały solidne i zrównoważone struktury zarządzania swoim rozwojem, które mogą zastąpić bardziej tradycyjne, nieefektywne modele z przeszłości" - zauważa dr Jerzy Kociatkiewicz, starszy wykładowca nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie w Sheffield.

Podkreślił, że miasta powinny zyskiwać coraz większe znaczenie w zakresie rozwoju (ponieważ są wolne od obciążeń nacjonalistycznych) i zdecydowanie opowiedział się za przyjęciem modeli współpracy opartych na współpracy, które kładą większy nacisk na współpracę niż na konkurencję czy indywidualizm.

2. Otwarte, elastyczne i partycypacyjne procesy umożliwiają obywatelom dyskutowanie i konfrontowanie swoich pomysłów dotyczących rozwoju miasta.

Ważne jest, aby miasta "definiowały i ustanawiały zasady zarządzania miastem i prowadzenia polityki miejskiej, która jest wiążąca zarówno dla władz gminy, jak i obywateli" - argumentował prof. Jerzy Hausner Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie .

Przestawił zalety elastycznego, otwartego procesu zaangażowania, który uwzględnia poglądy innych zainteresowanych stron oraz innowacyjnych aktorów.

3. Pozbądź się bałaganu i skup się na kluczowych priorytetach strategicznych.

Podczas gdy technologie cyfrowe zapewniają miastom fenomenalne możliwości umożliwiając im współpracy z dużą liczbą osób przy projektowaniu miasta, to rozszerzona partycypacja może również przynieść pewne wyzwania, pod względem ilości pomysłów, podkreślił Roberto Verganti. W świetle tej sytuacji, argumentował, że w świecie przepełnionym ideami, ważne jest, aby miasta usuwały bałagan i promowały wizję mającą znaczenie, którą ludzie pokochają i która może napędzać kolektywną zmianę.

4. "Potwierdź słowa czynami", aby w pełni nawiązać kontakt z obywatelami.

Forum Rozwoju Miast umożliwiło mieszkańcom Poznania zgłaszanie pomysłów w konkursie na zaprojektowanie innowacyjnych, nowych usług publicznych, które następnie zostały dopracowane na szeregu warsztatach partycypacyjnych, z wykorzystaniem wypróbowanej i przetestowanej metody Design Sprint. Warsztaty te były skierowane do mieszkańców, którzy chcieli stworzyć miejskie Think-Tanki, czy też wspierać oddolne inicjatywy w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych.

5. Miasta uczą się od siebie nawzajem

Inspirowanie się praktykami z innych miast jest bardzo cennym narzędziem polityki rozwoju. Dwie dobre praktyki URBACT wykazały wpływ inicjatyw obywatelskich i polityk rozwój miast skoncentrowanych na swoich odbiorcach.

Miasto Łódź (PL) przedstawiło, w jaki sposób zrewitalizowało swoje historyczne dzielnice, angażując swoich mieszkańców, a miasto Kazincbarcika (HU) wyjaśniło, w jaki sposób wspiera współpracę międzypokoleniową w zakresie miejskiej odnowy społecznej.

Wykorzystanie wymiany między miastami na poziomie europejskim zostało dodatkowo zademonstrowane przez sieci URBACT, takie jak GEN-Y CITY , która analizuje, w jaki sposób miasta mogą wspierać, przyciągnąć i zatrzymać młode przedsiębiorcze talenty "technologiczne", pomagając im się rozwijać i prosperować; Citi-MobilNet zajmująca się tematem rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej; TechTown, który prowadzi miasta w kierunku cyfrowej przyszłości; oraz projekt Interreg SULPiTER dotyczący transportu towarowego w funkcjonalnych obszarach miejskich.

Dyskusja na forum skupiała się na zróżnicowanych poglądach interesariuszy, dotyczących udziału w procesie planowania partycypacyjnego oraz potrzeby odejścia od nadmiernie "odgórnego" podejścia do planowania miejskiego (które kładzie zbyt duży nacisk na mówienie, sprzedawanie lub konsultowanie ) na takie, które lokuje wysokiej jakości zaangażowanie obywatelskie w centrum procesu współtworzenia.

Spotkanie zorganizowane w 2017 r. cieszyło się dużym zainteresowaniem i stanowiło dla mieszkańców Poznania kolejną okazję do nauki i współpracy z liderami miasta, pracownikami akademickimi, politykami i ludźmi biznesu, tak aby zacząć kształtować przyszłość swojego miasta.

Jak wyjaśnia Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, "Innowacje społeczne i projekty mieszkańców odgrywają coraz bardziej istotną rolę w Poznaniu, umożliwiając mieszkańcom nawiązywania nowych relacji i dokonywanie zmian w przestrzeni miejskiej”.

"Związek między przestrzenią miejską a innowacją staje się coraz ważniejszy. Rozpoczęte przez mieszkańców inicjatywy określają (często poprzez działania innowacyjne) nowe wzorce relacji, rodzaje praktyk, oferty dla przestrzeni. Przestrzeń miejskiej, która zawsze cechowała miasta (jako miejsce wymiany produktów, towarów, usług, informacji i postaw) ulega obecnie dynamicznej transformacji”.

Nie przegap potencjalnych miejskich innowacji, które prawdopodobnie pojawią się w przyszłości, dzięki wspaniałej współpracy i procesowi wspóltworzenia!

***

Forum Rozwoju Miast było wspierane przez URBACT poprzez GEN-Y CITY Network , która analizuje, w jaki sposób miasta mogą się rozwijać, aby przyciągnąć i zatrzymać młode przedsiębiorcze talenty "technologiczne", pomagając im się rozwijać i prosperować. Więcej informacji na stronie Forum Rozwoju Miasta

Odszukaj wymienione osoby na Twitterze:

Jim Sims