You are here

NABÓR DO PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH: Mechanizm Transferu UIA

Edited on

26 January 2021
Read time: 1 minute

Metoda URBACT włącza się w proces transferu dobrych praktyk ze zrealizowanych projektów w programie Urban Innovative Actions! Posłuży do lepszego zrozumienia projektów, dostosowania do warunków krajowych i przygotowania do adaptacji innowacyjnego rozwiązania UIA!  

Czego można się spodziewać?  

W oparciu o sukces modelu Sieci Transferu URBACT, URBACT i Urban Innovative Actions (UIA) opracowały pilotażowy mechanizm transferu zrealizowanych w ramach UIA projektów. W ramach pilotażu powstaną maksymalnie cztery sieci, których celem będzie adaptacja innowacyjnych projektów UIA i opracowanie planu inwestycyjnego pozwalającego na ich wdrożenie. Każda sieć będzie składać się z 4 partnerów, w tym miasta wiodącego UIA.  

Projekt będzie okazją do wspólnej wyprawy oraz odkrywania i dzielenia się praktycznymi doświadczeniami, która wzmocni pozycję interesariuszy i zmieni sposób funkcjonowania miasta, a także będzie miała szanse rzeczywiście oddziaływać na poziom lokalny. Wszystko to odbywa się przy użyciu sprawdzonej metody wymiany i uczenia się URBACT z wykorzystaniem narzędzi dostosowanymi do Państwa potrzeb i przy wsparciu ekspertów i pozostałych partnerów sieci.  

Jak aplikować?  

  1.  Prosimy się dokładnie zapoznać się z Zakresem Wymagań (Terms of Reference) oraz Przewodnikiem dla wnioskodawców (Guide for Applicants) i wszystkimi innymi dokumentami, które można znaleźć w sekcji Przydatne dokumenty poniżej.
  2.  PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZARYSAMI PROJEKTÓW UIA NA PLATFORMIE PROJEKTOWEJ MARKETPLACE, WYBRAĆ TE, KTÓRYMI JESTEŚCIE ZAINTERESOWANI I NAWIĄZAĆ KONTAKT Z PARTNEREM WIODĄCYM (MIASTEM REALIZUJĄCYM PROJEKT).

Na przykład: 

- Mediolan szuka partnera z Polski w projekcie dot. edukacji, innowacyjności i przedsiębiorczości w dziedzinie rolnictwa miejskiego (patrz: Marketplace)

- Miasto Coventry szuka partnera do projektu (patrz: Marketplace)

- Barcelona szuka obecnie miasta z Polski (w Marketplace jest na ostatnim miejscu).

Z kim się skontaktować?  

Wszystkie pytania związane z naborem na sieci Mechanizmu Transferu UIA należy kierować na adres: uiatm@urbact.eu.  

Przydatne dokumenty:  

Inne materiały (dostępne pod koniec grudnia 2020 r.)

Kilka innych dokumentów będzie dostępnych pod koniec grudnia 2020 r. Posłużą jako pomoc przy przygotowaniu formularza zgłoszeniowego on-line: 

Termin składania zgłoszeń drogą elektroniczną upływa z dniem 1 lutego 2021 r. o godz. 15.00 CET.

Krajowym Punktem Kontaktowym otrzymuje propozycje współpracy w tym projekcie ze strony miast europejskich.

Jeżeli jesteście Pańśtwo zainteresowani, prosimy o kontakt na adres mailowy koordynatora Krajowego Punktu  aldo.vargas(at)zmp.poznan.pl

Możecie też państwo wyszukiwać partnerów miejskich z innych krajów UE. Służymy pomocą w tym zakresie.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa propozycje projektów, które pozwolą nam kontynuować wprowadzanie zmian na rzecz lepszych miast europejskich!