You are here

Nabór do Sieci Transferu URBACT III otwarty!

18 September 2017

Decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III otwarto nabór wniosków na utworzenie do 25 Sieci Transferu na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 10 stycznia 2018 r.

Sieci Transferu są jednym z trzech rodzajów sieci proponowanych w ramach programu URBACT III, obok Sieci Planowania Działań i Sieci Wdrażania.
Sieci Transferu skupione są na adaptacji i przeniesieniu wybranych Dobrych Praktyk między miastami UE. Sieci te będą prowadzone przez miasta, które uzyskały tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

Sieci Transferu URBACT to narzędzie wymiany i uczenia się, dedykowane miastom. Skorzystać z tych sieci mogą miasta:

1. Zainteresowane przeniesieniem jednej z 97 wybranych dobrych praktyk URBACT:

  • Aby sprostać określonemu wyzwaniu miejskiemu przy użyciu zintegrowanego i zrównoważonego rozwiązania,
  • Aby dostosować i ponownie wykorzystać sprawdzone i skuteczne praktyki w kontekście własnego miasta

2. Którym nadano tytuł Dobrej Praktyki URBACT:

  • Aby przewodzić i być mentorem w procesie uczenia, adaptowania i ponownego wykorzystywania ich Dobrej Praktyki,
  • Aby udoskonalić własną metodykę dzięki wspólnej analizę oraz przy wsparciu ekspertów URBACT.

 

Aby dowiedzieć się wszystkiego o naborze oraz składaniu wniosku aplikacyjnego, należy wejść na stronę naboru i zapoznać się z wszystkimi dostępnymi dokumentami.

Można też znaleźć wszystkie 97 Dobre Praktyki URBACT opublikowane na specjalnej stronie internetowej.

Otwarto również nabór na ekspertów URBACT http://urbact.eu/become-urbact-expert wspierających sieci przy projektowaniu i wdrażaniu międzynarodowych działań wymiany wiedzy.

Ostateczny termin złożenia zgłoszeń online: 10 stycznia 2018 r. - 15.00 CET

Więcej informacji na stronie Otwartego Naboru do Sieci.

Nadchodzące wydarzenia związane z naborem do Sieci Transferu

Nadchodzące wydarzenia związane z naborem do Sieci Transferu będą regularnie aktualizowane tutaj oraz na stronie Otwarty Nabór do Sieci.

  • Festiwal Miejski URBACT 3-5 października 2017 w Tallinnie - artykuł o festiwalu w tym miejscu
  • Europejskim Tygodniu Regionów i Miast: Warsztat URBACT, już się odbył.
  • Dni Informacyjne URBACT w Polsce:

- Warszawa -  wydarzenie już się odbyło

- Wrocław - 25 października – Program w tym miejscu

Zgłoszenia udziału w spotkaniu we Wrocławiu należy przesyłać na adres pife@dolnyslask.pl Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 71 776 95 01 oraz adresem Krajowego Punktu URBACT.

- Opole - 30 października -  Program w tym miejscu

Zgłoszenia udziału w spotkaniu w Opolu należy dokonać w tym miejscu: formularz rejestracyjny
Wszelkie dodatkowe informacje są na stronach www.rpo.opolskie.pl
oraz  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Katowice - 6 listopada - Program w tym miejscu

Zgłoszenia udziału w spotkaniu w Katowicach należy dokonać w tym miejscu: formularz rejestracyjny

- Lublin -  7 listopada - Program w tym miejscu

Zgłoszenia udziału w spotkaniu w Lublinie należy dokonać w tym miejscu: formularz rejestracyjny

- Gdańsk - 17 listopada - Program w tym miejscu

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu w Gdańsku należy dokonać w tym miejscu

 - Kraków - 24 listopada - Program w tym miejscu

Zgłoszenie udziału należy przesyłać do 22 listopada na adres: Marta.Tenerowicz@umwm.pl lub telefonicznie: 12 29 90 776.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się portalu województwa małopolskiego.

- Poznań – 6-7 grudnia - więcej informacji i program wydarzenia w tym miejscu

 

Krajowy Punkt URBACT będzie również obecny na wielu wydarzeniach w Polsce, podczas których przedstawiony zostanie Nabór do Sieci Transferu:

- Wrocław  26.10.2017 "VII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '17 - Seminarium "Miasto w Zieleni", Muzeum Architektury we Wrocławiu - przedstawienie dokonań sieci URBACT i informacja o naborze do Sieci Transferu.

- Gdańsk 13.11.2017 "Smart Metropolia Gdańsk" udział w debacie i informacja o Naborze do Sieci Tranferu

- Warszawa 14.11.2017 "H2020 InfoDay", przedstawienie naboru do Sieci Transferu

- Warszawa  8-9.11.2017 Konferencja UNEP Grid/ Eco-Miasto, udział KPU i informacja o naborze do Sieci Transferu

- Katowice 21-22.11.2017 "Miasto 2017", informacja o  naborze do Sieci Transferu