You are here

NARZĘDZIOWNIK URBACT

Edited on

30 April 2021
Read time: 2 minutes

TWÓJ KOMPLETNY ZESTAW ZASOBÓW I NARZĘDZI DO PRACY W ZINTEGROWANY I PARTYCYPACYJNY SPOSÓB

Chcesz projektować lub wdrażać politykę lokalną w sposób zintegrowany i partycypacyjny? Każde z narzędzi naszego zestawu jest dostosowane do 5-ciu różnych etapów cyklu planowania działań w sferze publicznej, od analizy wyzwania do pomiaru osiągniętego efektu wdrożonych działań. W dwóch przekrojowych sekcjach zebrano również narzędzia do angażowania interesariuszy i dzielenia się wiedzą na wszystkich etapach procesu planowania działań.  

 

Wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, więc rozejrzyj się i znajdź narzędzie, odpowiadające twoim potrzebom.   

Materiały, które tu znajdziesz zostały opracowane w ramach różnych działań i doświadczeń programu URBACT z zakresu budowania umiejętności. Poznasz podstawowe zasady programu za pomocą różnych narzędzi i bazujących na metodzie URBACT materiałów takich jak: filmy, animacje, podręczniki i inne. Wszystkie narzędzia zostały zaprojektowane tak, by można było się na nich oprzeć stawiając czoła wyzwaniu organizowania przestrzeni współpracy i kolektywnego myślenia. Można też dostosować narzędzia do własnych potrzeb i podzielić się z nami swoimi uwagami, pytaniami i pomysłami. Zestaw jest regularnie uzupełniany o nowe narzędzia, więc warto być na bieżąco z nowościami! 

ETAPY PLANOWANIA DZIAŁAŃ:

  • analizowanie problemów
  • planowanie działań
  • zapewnienie zasobów
  • wdrażanie
  • mierzenie wyników
  • angażowanie interesariuszy
  • dzielenie się wiedzą

NA CZYM POLEGA METODA URBACT? 

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wyciągnięciu najważniejszych wniosków związanych ze współpracą różnych miast UE, URBACT opracował i udoskonalił swoją unikalną metodykę, umożliwiającą  bardziej zintegrowany, włączający i zrównoważony rozwój obszarów miejskich.   

Metoda URBACT opiera się na trzech kluczowych koncepcjach: 

  • integracja
  • partycypacja
  • uczenie się przez działanie 

Połączenie tych zasad umożliwia miastom zarządzanie cyklem opracowania polityk rozwoju, począwszy od planowania zasobów i przydzielania do działań, po wdrażanie i monitorowanie polityk miejskich, ocenę wpływu i upowszechnianie wniosków. Zestaw narzędzi zapewnia wsparcie na każdym etapie tego cyklu. 

Istnieje też starsza wersja podręcznika z 2013 w języku polskim, do pobrania w tym miejscu.

Dowiedz się wszystkiego o metodzie URBACT, oglądając film!