You are here

Nechte svůj hlas vyznít při utváření příští generace politiky soudržnosti!

Edited on

20 March 2018
Read time: 1 minute

Do 8. března 2018 můžete vyplnit online dotazník veřejné konzultace týkající se budoucnosti politiky soudržnosti. Tento průzkum představuje příležitost pro města, aby se vyjádřila k příštím generacím finančních programů EU (po roce 2020).

V roce 2018 vypracuje Evropská komise komplexní návrhy pro příští generaci finančních programů pro víceletý finanční rámec po roce 2020, což je dlouhodobý rozpočet EU. Návrhy Komise budou koncipovány tak, aby umožnily EU dosáhnout nejlepšího možného výsledku ve věcech, na kterých skutečné záleží, a to v oblastech, kde lze dosáhnout lepších výsledků, než když členské státy jednají samostatně. To vyžaduje pečlivé posouzení jednak toho, co v minulosti fungovalo, a zároveň toho, co by mohlo být v budoucnosti vylepšeno.

Tato konzultace je nedílnou součástí procesu, jehož cílem je shromáždit názory všech zainteresovaných stran na to, jak co nejlépe využít každé euro z rozpočtu EU. Dotazník je určený všem občanům a zúčastněným stranám, které se zajímají o politiku soudržnosti, včetně příjemců programů a fondů EU, jako jsou národní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, akademické instituce, občanská společnost a podniky. Komise shrne odpovědi po uplynutí lhůty pro vyplnění dotazníku.

Tento dotazník je k dispozici ve všech evropských jazycích (vyberte si jazyk, který upřednostňujete pomocí rozbalovací nabídky na pravé straně). Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut. Během vyplňování můžete svou práci pozastavit a uložit a pokračovat později. Dotazník je možné stáhnout ve formátu PDF. Jakmile své odpovědi odešlete, můžete si kopii svých dokončených odpovědí stáhnout. Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát podpůrné dokumenty (max. 1 MB), které váš příspěvek doplní.

Vyplňte tento dotazník do 8. března, abyste nechali svůj hlas vyznít při utváření příští generace politiky soudržnosti!

Více informací naleznete zde.