You are here

Nieuw URBACT-programma opgesteld

Edited on

03 September 2021
Read time: 1 minute

Het definitieve ontwerp van het URBACT IV-programma staat open voor nationale raadpleging.

Vier vergaderingen van het programmeringscomité, talrijke onlinediscussies, een enquête over de behoeften van de stad en een open raadpleging van de belanghebbenden in de EU later is het definitieve ontwerp van het samenwerkingsprogramma URBACT 2021-2027 nu beschikbaar.

Het heeft iets langer geduurd dan gepland - het voor het programma beschikbare budget werd in maart 2021 bekendgemaakt en de definitieve versies van de Europese verordeningen werden eind juni gepubliceerd.

Dit ontwerp is nu ter schriftelijke goedkeuring toegezonden aan de leden van het programmeringscomité. Het overleg dat eventueel op nationaal niveau moet plaatsvinden, zal in de komende maanden vallen.

Hopelijk zullen wij in het najaar de goedkeuring van de lidstaten en de partnerlanden hebben ontvangen, zodat wij het document formeel ter validering aan de Europese Commissie kunnen voorleggen.

Als u zich afvraagt of uw land een raadplegingsprocedure zal organiseren, kunt u contact opnemen met de nationale vertegenwoordiger in het programmeringscomité.

Als u vragen heeft over de voorlopige inhoud van het programma, kunt u het contactformulier gebruiken om contact op te nemen.

 

Tijdlijn programmering

  • Juli 2021: Ontwerp-samenwerkingsprogramma ter schriftelijke goedkeuring toegezonden aan lidstaten en partnerlanden
  • September 2021: Einde van de schriftelijke procedure; definitieve integratie van eventuele opmerkingen van nationale raadplegingen
  • Oktober 2021: Indiening van het programma bij de Europese Commissie, die zes maanden heeft om het te valideren
  • Voorjaar 2022: verwachte kennisgeving van goedkeuring van het programma
  • Juni 2022: officiële start van het URBACT IV-programma

 

DOWNLOAD

Definitief ontwerp-samenwerkingsprogramma (pdf)

LEES MEER

URBACT-analyse van de behoeften van steden

De Europese partners van URBACT positief over het toekomstige programma